Kabul Edilen Sözel Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler için Tıklayınız..
Bildiri No Konu Sunacak Kişi Yazarlar Metin Başlığı
3 Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon Bünyamin HAKSEVER Bünyamin HAKSEVER, Mehmet MiÇOOĞULLARI, Özge ÖZALP, Gül BALTACI Elit kadın hentbol oyuncularında yaralanmaların önlenmesinde Gluteus medius kas kuvveti önemli mi? Denge ve sıçrama performansı ile ilişkisi / Is gluteus medius muscle strength important in preventing injuries to elite female handball players? Relationship between balance and jump performance
4 Spor Tarihi Recep Nur UZUN Levent CEYLAN, Recep Nur UZUN, Mehmet GÜL Azınlıkların Türk Sporuna Etkileri / Effects of Minorities on Turkish Sports
5 Rekreasyon Ahmet Tarık Ergüven Ahmet Tarık Ergüven MENŞEİ ALMANYA FİTNESS: MCFIT ÖRNEĞİ / FINTESS MADE IN GERMANY: MCFIT EXAMPLE
6 Spor Tarihi Recep Nur UZUN Levent CEYLAN, Recep Nur UZUN, Mehmet ÇEBİ Türk Spor Tarihi: Cumhuriyet ve Spor / Turkish Sports History: Republic and Sports
7 Spor Sosyolojisi DOÇ.DR.HÜDAVERDİ MAMAK DOÇ.DR.HÜDAVERDİ MAMAK SAVUNMA SPORLARI YAPAN SPORCULAR İLE DİĞER BİREYSEL SPORLARI YAPAN SPORCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / NVESTIGATION OF THE ATTITUDE LEVEL OF THE ATHLETE
9 Spor Yönetimi Ali Sevilmiş Ali Sevilmiş , Ali Erdoğan Farklı Fitness İşletmelerinde Fitness Üyesi Görüşlerinden Antrenman Başarısızlık Nedenlerinin Antrenör İlgilenimi Açısından Değerlendirilmesi / In Different Fitness Businesses, Assessing The Causes of Unsuccessfulness of Fitness Business Members in Training in terms of Trainer Involvement
10 Antrenman ve Hareket Bilimleri BURAK USTUNDAĞ TUĞBA KOCAHAN, ERKAN TORTU, BURAK USTUNDAĞ, ADNAN HASANOĞLU Kadın ve Erken Haltercilerde Alt ve Üst Ekstremite Anaerobik Performansın Karşılaştırılması / The Comparıson Of Lower And Upper Extremıty Anaerobıc Performance In Women And Man Weightlifters
11 Antrenman ve Hareket Bilimleri Hamitcan Güraslan Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Hamitcan Güraslan, Banu Kabak, Adnan Hasanoğlu Serbest ve Grekoromen Stildeki Erkek Güreşçilerin Dikey Sıçrama, Çeviklik, Anaerobik Güç ve Sprint Performanslarının Karşılaştırılması / The Comparison Of Vertical Jump, Agility, Anaerobic Power, Sprint Performances In Freestyle And Greco-Roman Wrestlers
13 Antrenman ve Hareket Bilimleri Kübra KAYA Kübra KAYA, İsmail KAYA, Adem POYRAZ, Çiğdem YILDIZÇİÇEK 12 Haftalik Rekreaktif Antrenman Programinin Kadinlarin El Kavrama Kuvveti, Sirt Kuvveti, Bacak Kuvveti, Esneklik ve Vücut Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Effects of 12 Week Recreation Training Programme on Hand Grip Strength, Back Strength, Leg Strength, Elasticity and Body Composition of Female
14 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi EMRE ÖRGÜN EMRE ÖRGÜN, CEM KURT, İLBİLGE ÖZSU KADIN FİTNESS KATILIMCILARINDA DEVAMLI YÜKLENMELİ VE ARALIKLI ŞİDDETLİ YÜKLENMELİ KARDİYOVASKÜLER EGZERSİZ MODALİTELERİNİN KARDİYOVASKÜLER CEVAP AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARİSON OF CONTİNUOUS AND HİGH İNTENSİTY İNTERVAL CARDİOVASCULAR EXERCİSE MODALİTİES İN TERMS OF CARDİOVASCULAR RESPONSES İN FEMALE FİTNESS PARTİCİPANTS
15 Spor Sosyolojisi Şeyma Durna Şeyma Durna, Leyla Saçak ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK PSİKOLOJİK YETENEK SEVİYELERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ / SECONDARY SCHOOL STUDENTS INVESTIGATION OF SPORTS-BASED PSYCHOLOGICAL TALENT LEVELS BY SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
16 Antrenman ve Hareket Bilimleri Bilal Rengül Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Bilal Rengül, Banu Kabak, Adnan Hasanoğlu Kadın ve Erkek Sporcularda Anaerobik Performans ile Reaktif Çeviklik Arasındaki İlişki / The Relationship Between Anaerobic Performances And Reactive Agility In Male And Female Athletes
17 Egzersiz ve Sporda Beslenme GÜLŞAH AKYILMAZ GÜLŞAH AKYILMAZ, RABİA HÜRREM ÖZDURAK SINGIN Spor Merkezine Devam Eden Kadınların Beslenme ve Egzersiz Davranışlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Nutrition and Exercise Behaviours of Women Who Pursue Sports Centre
18 Spor Yönetimi Ali Sevilmiş Ali Sevilmiş TÜRK SPORUNDA BİR DEPREM ÜNAL KARAMAN KRİZİNİN SPOR SİYASET İLİŞKİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TWİTTER ANALİZİ / AN EARTHQUAKE IN TURKISH SPORTS EVALUATION OF THE UNAL KARAMAN CRISIS IN THE SPORTS POLITICAL RELATIONSHIP: TWITTER ANALYSIS
19 Antrenman ve Hareket Bilimleri Erkan Tortu Erkan Tortu, Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Adnan Hasanoglu Kadın ve Erkek Triatlon Sporcuların Farklı Ergometrelerdeki oksijen tüketimlerinin ve Toparlanma Yüzdelerin karşılaştırılması / Comparison Of Oxygen Consumption And Recovery Percentages Of Female And Male Triathlon Athletes İn Different Ergometers
20 Fiziksel Uygunluk Demet Çıplak Demet Çıplak, Ersöz Gonca ÜST DÜZEY KADIN HENTBOLCULARDA FİZYOLOJİK VE FİZİKSEL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ / AN INVESTIGATION OF PHYSIOLOGICAL AND PHYSICAL PARAMETERS IN UPPER LEVEL WOMEN HANDBALL PLAYERS
21 Antrenman ve Hareket Bilimleri Banu Kabak Banu Kabak, Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Aydın Balcı, Adnan Hasanoğlu Farklı branşlardaki atletlerin sürat, reaktif çeviklik ve anaerobik güç verilerinin karşılaştırılması / The comparıson of speed, reactive agility and anaerobic power of athletes in different branches
22 Spor Sosyolojisi Hikmet Turkay Yunus Emre Güler, Hikmet Turkay, Tekin Çolakoğlu SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL STATÜ ALGILARININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF SOCIAL STATUS PERCEPTIONS OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS
23 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Hikmet Turkay Hikmet Turkay, Ali Dursun Aydın SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA UYGUN YÖNTEMİN SEÇİLMESİNİN ÖNEMİ / THE IMPORTANCE OF SELECTING THE APPROPRIATE METHOD IN SPORTS SCIENCE RESEARCH
24 Spor Sosyolojisi Dr. Ersin Afacan Dr. Ersin Afacan, Dr. Meltem Işık BEDEN SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN TERMS OF PHYSICAL SOCIOLOGY
25 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Nehir Tuna Nehir Tuna, Ziya Koruç NEUROFEEDBACK UYGULAMASININ OKÇULUK SPORCULARININ PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF NEUROFEEDBACK TRAINING FOR SPORT PERFORMANCE IN ARCHERY ATHLETES
26 Rekreasyon HAYRİ ŞEN HAYRİ ŞEN Edirne İlinde Bulunan Tekstil Satış Mağazalarında Çalışan Bireylerin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi / Analysing The Factors That Prevent Individuals Working In Textile Commercial Outlets From Taking Part In Recreative Activities In The Northwestern Province Of Edirne
27 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji AYDIN BALCI AYDIN BALCI, Bihter AKINOĞLU, Tuğba KOCAHAN, Adnan HASANOĞLU Akarsu kano ve kürek sporcularının postür analizinin karşılaştırılması / Comparison of posture analysis of slalom canoe and rowing athletes
28 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji AYDIN BALCI AYDIN BALCI Akarsu ve durgun su kano sporcularında statik ve dinamik dengenin karşılaştırılması / Comparison of static and dynamic balance in sprint and slalom canoeing athletes
29 Antrenman ve Hareket Bilimleri Hamza BUDAK Mustafa KARAHAN, Hüseyin ÜNLÜ, Hamza BUDAK Maksimal Yoğunluklu Beceri Tabanlı Antrenmanın Genç Basketbol Oyuncularının Anaerobik Performansları Üzerine Yaşa Bağlı Etkisi / Age-Related Effect of Skill-Based Training Wiht Maximal Intensity on the Young Basketball Players' Anaerobic Performance
30 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kürşad Han Dönmez Kürşad Han DÖNMEZ , Fatih ÖZGÜL, Murat KANGALGİL COVID-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE EVDE KALAN BİREYSEL SPORCULARIN YAŞAM DOYUM, UMUTSUZLUK ve PANDEMİ SÜRECİ BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF LIFE SATISFACTION, DESPAIRNESS AND PANDEMIC PROCESS EXPECTATIONS OF INDIVIDUAL ATHLETES WHO STAY AT HOME DUE TO COVID-19 PANDEMIA
31 Antrenman ve Hareket Bilimleri İdris KAYANTAŞ İdris KAYANTAŞ Çabuk Kuvvet Antrenmanlarının Dikey Sıçrama Performansı Üzerine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması) / Effect of Quick Power Trainings on Vertical Jump Performance (A Meta-Analysis Study)
32 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Gülistan Yıldız Gülistan Yıldız, Oğuzhan Ökten, Ahmet Altuğ Çinçin, Hızır Kurtel Koroner arter hastalarında yakın kızılaltı spektroskopisi (NIRS) ile ölçülen iskelet kası oksidatif metabolizmasının aktivite seviyeleri ve kalp hızı değişkenlikleri ile ilişkili olarak değerlendirilmesi / Evaluation of skeletal muscle oxidative metabolism measured by near infrared spectroscopy (NIRS) in relation to activity levels and heart rate variability in patients with coronary artery disease
33 Antrenman ve Hareket Bilimleri Cemal Polat Cemal Polat, Alparslan Ünveren FUTBOLDA YETENEK PARADİGMASI VE GÖRECELİ YAŞ ETKİSİ / TALENT PARADİGM AND RELATİVE AGE EFFECT İN FOOTBALL
34 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ayhan Kayabaşı Ünal Türkçapar, Hüseyin Eroğlu, Ayhan Kayabaşı Beden eğitimi öğretmenlerinin eleştirel düşünme ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / Examining the relationship between critical thinking skills and empathy levels of physical education teachers
35 Spor Tarihi Metin BAYRAM Metin BAYRAM, Serkan Tevabil AKA, Gökhan BAYRAKTAR MODERN OLİMPİYATLAR TARİHİNDE AĞRILI SPORCULAR / ATHLETES FROM AĞRI IN THE HISTORY OF MODERN OLIMYPICS
36 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tarık BALCI Tarık BALCI, Mehmet YANIK Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik değerlerinin incelenmesi / The investigation of secondary school students' values related to physical education and sports lessons
37 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Fatih GÜR Fatih GÜR Sedanter Yaşam Tarzına Sahip Genç Yetişkinlerin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Belirlenmesi / Determination of Health-Related Physical Fitness Parameters of Young Adults with a Sedentary Lifestyle
38 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bayram Kaya Hakan Sunay, Bayram Kaya, Murat Apaydın, Ziya Bahadır Yaz ve kış spor okuluna devam eden çocukların futbol ve basketbol branşını seçmelerini etkileyen faktörler / Factors affecting the choice of football and basketball branch of children attending summer and winter sports school
39 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Hakan Sunay Hakan Sunay, Bayram Kaya, Recep Cengiz Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin sosyal medya kullanımı, sosyal medya bağımlılıkları ve akademik erteleme davranışlarının incelenmesi / Examining social media usage, social media addiction and academic procrastination behaviors of physical education and sports department students
40 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi GÖKHAN ARIKAN Gökhan ARIKAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDENSEL/KİNESTETİK ZEKÂ İLE BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF PHYSICAL/KINESTHETIC INTELLIGENCE AND COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
41 Fiziksel Uygunluk Çiğdem BACAK Çiğdem BACAK, Berna RAMANLI, Hande ŞENOL 7 YAŞ ÇOCUKLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK NORMLARI – DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ / PHYSICAL FITNESS NORMS FOR HEALTH-RELATED CHILDREN 7 CASE OF DENİZLİ PROVINCE
43 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Dilek Yalız-Solmaz Dilek Yalız-Solmaz, Gülsün Güven, Gonca Eren Spor Bilimleri Fakültesinde Orta-Yüksek Şiddette Egzersiz Yapan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite ile Yaşam Kalitesi İlişkisi / The Relationship Between Physical Activity and Quality of Life of Students Exercising Medium-High Intensity in Faculty of Sport Sciences
45 Antrenman ve Hareket Bilimleri Tuğba Kocahan Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu Halter ve atletizm sporcularında kor enduransın karşılaştırılması / Comparison of core endurance in weightlifting and track and field athletes
46 Antrenman ve Hareket Bilimleri Tuğba Kocahan Tuğba Kocahan, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu Judo ve kürek sporcularında denge performansının karşılaştırılması / Comparison of balance performance in judo and rowing athletes
47 Antrenman ve Hareket Bilimleri Volkan SERT Volkan SERT, Nurper ÖZBAR, Ertuğrul GELEN POST AKTİVASYON POTANSİYELİNİN FUTBOLCULARDA SÜRAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF POST ACTIVATION POTENTIAL ON PERFORMANCE IN SOCCER PLAYERS
48 Spor İşletmeciliği EZGİ METE KAYA EZGİ METE KAYA, FİKRET RAMAZANOĞLU, GÖNÜL AK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR İSTANBUL ÇALIŞANLARININ MUTLULUK VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / TO BE ANALYZED OF THE LEVEL OF HAPPINESS AND SOCIALIZING OF SPOR ISTANBUL STAFF IN ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY
49 Antrenman ve Hareket Bilimleri Volkan SERT Gürkan SERT, Nurper ÖZBAR, Volkan SERT OTİZMLİ ÇOCUKLARDA UYGULANAN FARKLILIKLA ÖĞRENME EGZERSİZLERİNİN DENGE VE ÜST EKTSREMİTE KOORDİNASYONU ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF DIFFERENTIAL LEARNING EXERCISES APLIED ON BALANCE AND UPPER EXTREMITY COORDINATION IN CHILDREN WITH AUTOYSIS
50 Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon Aysel Gürcan Atcı Aysel Gürcan Atcı Sporcularda ayak bileği burkulmalarında tedavi prensiplerine genel bakış / An overview of the treatment principles of ankle sprains in athletes
51 Antrenman ve Hareket Bilimleri Ömer PAMUK Ömer PAMUK Dirençli Pliometrik Antrenmanın Basketbolcularda Denge Performansına Etkisi / The Effect of Resistant Pliometric Training to the Balance Performance on Basketball Players
52 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Erdem Subak Erdem Subak, Sürhat Müniroğlu Futbol hakemlerinde SOX15 T/G polimorfizminin atletik performansla ilişkisinin sedanter bireylerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi / Comparative investigation of the relationship of SOX15 T/G polymorphism with athletic performance in football referees with sedentary individuals
53 Rekreasyon Ezel Demirbas Ezel Demirbaş, Fatma İlker Kerkez REHABİLİTASYON MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA REKREASYONEL AKTİVİTELERE KATILIM İLE MUTLULUK VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN HAPPINESS AND LIFE QUALITY IN REHABILITATION CENTER EMPLOYEES WITH PARTICIPATION IN RECREATIONAL ACTIVITIES
54 Antrenman ve Hareket Bilimleri Barbaros DEMİRTAŞ Barbaros DEMİRTAŞ, Malik BEYLEROĞLU Direnç antrenmanlarında kullanılan üç farklı setleme yönteminin hipertrofi ve maksimal kuvvet değişimleri üzerine etkisinin incelenmesi / The effect of three different sets methods used in resistance training on hypertrophy and maximal strenght changes
55 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Çağatay Selçuk KARAKAŞ Çağatay Selçuk KARAKAŞ, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, Abdullah KILCI, Özgür GÜNAŞTI, Ömer Cumhur BOYRAZ, Ümit ADAŞ, Muhammed Emin KOÇ, Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem TUNCAY ÖZGÜNEN, Sanlı Sadi KURDAK Farklı yaş gruplarındaki futbolcu çocuklarda koşu ekonomisi ve bacak sertliğinin karşılaştırılması / Comparison of running economy and leg stiffness in soccer players of different age groups
56 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Kadir ATLI Öznur KARA, A. Dilşad MİRZEOĞLU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNE YÖNELİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ / INVESTIGATING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THEIR CURRICULUM LITERACY LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES
57 Rekreasyon Rıza UZUNKULAOĞLU PINAR YILMAZ, RIZA UZUNKULAOĞLU, EZGİ ERTÜZÜN, GAYE ERKMEN HADİ SPOR MERKEZLERİNE ÜYE OLAN BİREYLERİN SPORTİF REKREASYONEL AKTİVİTELERE İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇLARI VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HEALTH BELIEFS OF SPORTS CENTER MEMBERS ABOUT SPORTIVE RECREATIONAL ACTIVITIES AND HEALTHY LIVING STYLES
58 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Semra Bıdıl Semra Bıdıl, Ece Ayaz, Deniz Şimşek Sporcu Deneyim Düzeyinin Göz Takip Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Badmintonda Servis Atış Örneği / The Effect of the experience level of the sportsperson (athlete) on eye tracking strategies:A sample of service shooting in Badminton
59 Rekreasyon Meryem BALCI Meryem BALCI, Yakup HAVUZ, Gaye ERKMEN HADİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞLARININ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM DURUMU VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / Investigation of University Students’ Subjective Well-Being with Regard to Leisure Time Participation and Different Variables
60 Egzersiz ve Sporda Beslenme Semra Bıdıl Semra Bıdıl, Metin Kaya BADMİNTON SPORCULARININ SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUM DÜZEYİNİN İNCELENMESİ / ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF BADMINTON ATHLETES ABOUT HEALTHY NUTRITION
61 Antrenman ve Hareket Bilimleri Büşra Paköz Bihter Akınoğlu, Büşra Paköz, Banu Kabak, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu SCAPULAR ASİMETRİSİ OLAN SPORCULARDA OMUZ EKLEMİ PRORİOSEPSİYON DUYUSUNUN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF SHOULDER JOINT PROPRIOCEPTION SENSE IN ATHLETES WITH SCAPULAR ASYMMETRY
62 Antrenman ve Hareket Bilimleri Büşra Paköz Tuğba Kocahan, Büşra Paköz, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Adnan Hasanoğlu TAEKWONDO VE KARATE SPORCULARINDA DİZ EKLEMİ PROPRİOSEPSİYON DUYUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF KNEE JOINT PROPRIOCEPTION SENSATION IN TAEKWONDO AND KARATE ATHLETES
63 Antrenman ve Hareket Bilimleri Bihter Akınoğlu Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu BAŞÜSTÜ VE BAŞALTI SPOR YAPAN SPORCULARDA POSTÜR ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF POSTURE ANALYSIS OF OVERHEAD AND NON-OVERHEAD SPORTS ATHLETES
64 Antrenman ve Hareket Bilimleri Bihter Akınoğlu Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu STATİK VE DİNAMİK SPOR YAPAN SPORCULARDA STATİK VE DİNAMİK DENGENİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF STATIC AND DYNAMIC BALANCE IN ATHLETES DOING STATIC AND DYNAMIC SPORTS
65 Egzersiz ve Sporda Beslenme Şevval Buse Yıldız Şevval Buse Yıldız, Merve Karaman, Filiz Fatma Çolakoğlu, Tekin Çolakoğlu, Zekeriya Erkan Yetişkin bireylerin ortoreksiya düzeyleri ve zayıflama haplarına yönelik tutumları arasındaki ilişki / Relationship between adult individuals ' orthorexia levels and attitudes towards weight- loss pills (Example of Ankara province)
66 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Mustafa ÇİLKIZ Davut ATILGAN, Mustafa ÇİLKIZ, Mehmet Yaşar UÇARER Çim Hokeyi ve Futbol Branşındaki Sporcuların Risk Değerlendirme Düzeyleri İle Spora Bağlılıklarının İncelenmesi / Investigation of Risk Assessment Levels and Commitment to Sports of Field Hockey and Football Athletes
67 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mukaddes Aras Bihter Akınoğlu, Mukaddes Aras, Aydın Balcı, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu SPORCULARDA CORE ENDURANS İLE STATİK VE DİNAMİK DENGE BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CORE ENDURANCE AND STATIC AND DYNAMIC BALANCE ABILITY IN ATHLETES
68 Spor Yönetimi Mehmet Ali ÇELİKSOY Mehmet Ali Çeliksoy, İ. Fatih Yenel Spor Yönetimleri Açısından Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Bazı Ülkelerinin Karşılaştırılması / A Comparison Between Turkey and Some European Union Member Countries in Terms of Sports Managements
69 Egzersiz ve Sporda Beslenme Şerife Şentürk Şerife Şentürk, Hüseyin Ulusoy, Günay Eskici Adolesan Yüzücülerin Hidrasyon Bilgi Düzeyleri ve Yeme Davranışlarının Belirlenmesi / Determination of Hydration Knowledge Levels and Eating Behaviors of Adolescent Swimmers
70 Egzersiz ve Sporda Beslenme Hüseyin Ulusoy Hüseyin Ulusoy, Şerife Şentürk, Günay Eskici Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerde Yeme Bozukluğu Riskinin Belirlenmesi / Determining the Risk of Eating Disorders in Bodybuilder
71 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mehmet Cem Satman Mehmet Cem Satman Daha Hızlı Futbol Daha Hızlı Hakem / Faster Football Faster Referee
72 Antrenman ve Hareket Bilimleri Leman ELMAS Mustafa KARAHAN, Leman ELMAS, Büşra ÖZDEK Plyometrik Antrenmanların 800-m Koşu Sporcularının Fiziksel Performansı Üzerine Etkisi / The Effect of Plyometric Trainings on the Physical Performance of 800-m Run Athletes
73 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Sevim Handan YILMAZ Sevim Handan YILMAZ, Ekrem Levent İLHAN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ / ADAPTED PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS VIEWS OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTER MANAGERS
74 Spor Tarihi Sevim Handan YILMAZ Sevim Handan YILMAZ, Tarkan TUZCUOĞULLARI, Muhsin HAZAR PEÇİÇ / PEÇİÇ
75 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ahmet Emre FAKAZLI Ahmet Emre FAKAZLI, Ekrem Levent İLHAN Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninin Rol Çatışması: Antrenörlük mü? Öğretmenlik mi? / The Role Conflıct of Physıcal Educatıon and Sport Teachers in Turkey: Coachıng or Teachıng?
76 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mustafa KARATAŞ Mustafa KARATAŞ, Murat KALDIRIMCI Fiziksel stres altında tabanca atış skorları ile fiziksel performans verileri arasındaki ilişkinin analizi / Analysis of the relationship between pistol shooting scores and physical performance data under physical stress
77 Spor Yönetimi Özge AYDIN Yeliz ERATLI ŞİRİN, Özge AYDIN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ / ANALYSIS OF CAREER VALUES OF FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS
78 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Damla GÜLER Damla GÜLER, Fehmi TUNCEL Yaratıcı Drama Yönteminin Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Öz Yeterlik İnançları ve İletişim Becerileri Üzerine Etkisi / Effect of Creative Drama Method on Physıcal Educatıon Teacher Candidates ' Communication Skills and Self-Efficacy Beliefs in Classroom Management
79 Antrenman ve Hareket Bilimleri Çağrı CEYHAN Çağrı CEYHAN, Kaan SUSAM, Erbil HARBİLİ GENÇ ERKEK VOLEYBOLCULARDA STATİK VE DİNAMİK GERME EGZERSİZLERİNİN BLOK SIÇRAMA PERFORMANSI ÜZERİNE AKUT ETKİSİ / THE ACUTE EFFECT OF STATIC AND DYNAMIC STRETCHING EXERCISES ON BLOCK JUMP PERFORMANCE IN YOUNG MALE VOLLEYBALL PLAYERS
80 Egzersiz ve Sporda Beslenme Ayça GENÇ Ayça GENÇ, Güliz AKYÜZ, Sema BAYRAKTAR Güncel Nanoteknolojik Uygulamalarda D Vitamini ve Sporcu Performansı İlişkisi / The Relationship Between Vitamin D and Athlete Performance in Current Nanotechnological Applications
81 Antrenman ve Hareket Bilimleri Tugay Durmuş Tugay Durmuş, Göktuğ Ertetik, Hakan Büyükçelebi BASKETBOLDA GELİŞMİŞ İSTATİSTİKLERİN BAŞARI İLE İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN ADVANCED STATISTICS AND TEAM SUCCESS IN BASKETBALL
82 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Selmani ABIŞ Selmani ABIŞ, Coşkun YILMAZ, Osman İMAMOĞLU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE SOSYAL MEDYA TUTUMLARI / SOCIAL MEDIA ATTITUDES OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
83 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Selmani ABIŞ Selmani ABIŞ, Coşkun YILMAZ, Osman İMAMOĞLU TAKIM SPORU İLE BİREYSEL SPOR YAPAN SPORCULARDA PSİKOLOJİK KIRILGANLIK / PSYCHOLOGICAL VULNERABILITY IN INDIVIDUAL SPORTS WITH TEAM SPORTS
85 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Mustafa Bahar Mustafa Bahar, Nevzat Demirci , Leyla Bahar, Leyla Şahin Farklı egzersiz uygulamalarının tip1 diyabetik ratlarda oksidan–antioksidan ve lipid profili üzerine etkisi / The effect of different exercise applications on oxidant-antioxidant and lipid profiles in type 1 diabetic rats.
86 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Mustafa Bahar Ahmet Toptaş, Nevzat Demirci, Mustafa Bahar Kronik hastalığı olan 60 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve kardiyovasküler risk faktörleri bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi / Evaluation of healthy lifestyle behaviors and cardiovascular risk factors knowledge levels of individuals 60 years and older with chronic disease
87 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ahmet Temel Murat Kangalgil, Ahmet Temel, Tevfik Emre, Tuğbay İnan Altyapı Sporcularının Ahlaki Karar Alma Tutumlarının İncelenmesi / Examınıng The Moral Decısıon-Makıng Attıtudes of Infrastructure Athletes
88 Motor Gelişim ve Öğrenme Bahman Golshaei Bahman Golshaei, Erhan Devrilmez, Sadettin Kirazcı Farklı Uyarı Hızı ve Deneyim Düzeyinin Badmintonculardaki Sezinleme Zamanın Performansı Üzerine Etkisi / Effect of Stimulus Speeds and Badminton Experience Level on Coincidence Anticipation Timing
90 Spor Yönetimi Mehmet METİN Yeliz ERATLI ŞİRİN, Mehmet METİN, Tayfun ŞİRİN KRİZ ZAMANLARINDA SPOR ÖRGÜT YÖNETİMİ: COVID-19 ÖRNEĞİ / SPORTS ORGANIZATION MANAGEMENT IN TIMES OF CRISIS: THE CASE OF COVID-19
91 Spor Yönetimi Mehmet Onur AK Mehmet Onur AK KALKINMA PLANLARINDA SERBEST ZAMAN OLGUSU / LEISURE TIME PHENOMENON IN DEVELOPMENT PLANS
92 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öznur KARA Öznur KARA, Pelin USTAOĞLU HOŞVER KIRSAL BÖLGEDE YAŞAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO LIVES IN RURAL DISTRICT ACCORDING TO SOME VARIABLES
93 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öznur KARA Pelin USTAOĞLU HOŞVER, Öznur KARA SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE BÖLÜMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / THE CAUSES OF PREFER THE FACULTY OF SPORT SCIENCE AND OPINION ABOUT THE DEPARTMENTS OF FACULTY OF SPORT SCIENCE CANDIDATE STUDENTS
94 Antrenman ve Hareket Bilimleri Hasan AKA Hasan AKA Vestel Venüs Sultanlar Ligi müsabakalarının zorluk derecelerinin analiz edilmesi / Analysis of difficulty level of vestel venus sultans league competitions
95 Spor Tarihi Pelin Avcı Muhsin Hazar, Pelin Avcı, Tarkan Tuzcuoğulları GAZİANTEP YÖRESİ GELENEKSEL AŞIK OYUNLARINDAN GEÇMELİ (GÜLLE, SAY ÇAKMAK) OYUNU / GEÇMELİ (GÜLLE, SAY ÇAKMAK) GAME FROM GAZİANTEP REGİON TRADITIONAL AŞIK GAMES
96 Spor Tarihi Pelin Avcı Pelin Avcı, Tarkan Tuzcuoğulları, Muhsin Hazar GAZİANTEP YÖRESİ GELENEKSEL OYUNLARINDAN DARABİL (PARABİL, DARABİLLA) OYUNU / DARABIL (PARABİL, DARABİLLA) GAME FROM GAZIANTEP REGION TRADITIONAL GAMES
97 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Volkan ÖZCAN Volkan ÖZCAN SPORCU BAĞLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ / ANALYSIS OF ENGAGEMENT IN ATHLETES ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
99 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Coşkun YILMAZ Coşkun YILMAZ, Özgür BOSTANCI, Ali Kerim YILMAZ, Selmani ABİŞ, Adem ÇEVİK Solunum sisteminin gelişmesinde hangisi daha etkili, spor mu yoksa müzik mi? / Which is more effective in the development of the respiratory system, is sports or music?
100 Antrenman ve Hareket Bilimleri Coşkun YILMAZ Coşkun YILMAZ, Özgür BOSTANCI, Ali Kerim YILMAZ, Selmani ABİŞ FUTBOLCULARDA Q AÇISININ ÇEVİKLİK VE ŞUT HIZINA ETKİSİ VAR MIDIR? / DOES THE Q ANGLE HAVE AN EFFECT ON AGILITY AND SHOT SPEED IN FOOTBALL PLAYERS?
101 Spor Sosyolojisi Fatih Kırkbir Fatih KIRKBİR, Ünsal ALTINIŞIK, Samet ZENGİN, Akın ÇELİK Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzlarının İncelenmesi / Investigation of the Humor Styles of the University Students
102 Spor Yönetimi Ferhat Gündoğdu Ferhat Gündoğdu FUTBOL HAKEMLİĞİ İLE İLGİLİ MAKALELER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ / A CONTENT ANALYSIS ON ARTICLES RELATED TO FOOTBALL REFEREEING
103 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ali KAYA Aydın PEKEL, Ali KAYA, Taner ATASOY, Mehmet SOYAL Bildiri Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetkinlik Düzeyleri İle Özerklik Algıları Arasındaki İlişki / The Relationship Between the Competence Levels of the Paper Physical Education Teachers and their Perceptions of Autonomy
104 Spor Sosyolojisi Gamze DERYAHANOĞLU Gamze DERYAHANOĞLU, Ozan YILMAZ, Muhammed DEDE BİREYLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL YETKİNLİK VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILMA ENGELLERİNİN ARAŞTIRILMASI (Çorum İli Örneği) / INVESTIGATION OF INDIVIDUALS PERCEIVED SOCIAL COMPETENCY AND BARRIERS TO PARTICIPATING IN PHYSICAL ACTIVITY (Corum Province Example)
105 Kinantropometri HATİCE İLHAN ODABAŞ HATİCE İLHAN ODABAŞ, BENİL KISTAK, NALAN SUNA, MENŞURE AYDIN, MUSTAFA ASLAN BAŞAR, EYYÜP CEMAL KILIÇ ULTRA TRAIL MARATON ERKEK KOŞUCULARINDA SOMATOTİP İLE PERFORMANS İLİŞKİSİ / RELATIONSHIP BETWEEN PERFORMANCE AND SOMATOTYPE IN ULTRA TRAIL MARATHON MEN'S RUNNERS
106 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi BENİL KISTAK BENİL KISTAK, HATİCE İLHAN ODABAŞ, DUYGU KARADAĞ SPOR YAPAN VE SİGARA İÇEN GENÇLERİN AKCİĞER KAPASİTELERİ İLE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN NICOTINE DEPENDENCE AND LUNG CAPACTY OF YOUTH EXERCISING AND SMOKING
107 Antrenman ve Hareket Bilimleri Pervin Arol İpek eroğlu Kolayiş, Pervin Arol, Mustafa Yalçınkaya, Serdar Çeliker Okçuluğa yeni başlayan sporcuların fonksiyonel testlerinin hedef puanı ile ilişkilerinin incelenmesi / Investigation of the relationship of functional tests of archery beginners with shooting target score
108 Spor Yönetimi Mine ÖMERCİOĞLU Mine ÖMERCİOĞLU, Kemal Alparslan ERMAN TÜRKİYE'DE SPORDA DOPİNG ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ / THE ANALYSIS OF THE POSTGRADUATE THESES WRITTEN ON DOPING IN SPORT IN TURKEY
109 Antrenman ve Hareket Bilimleri Onat Çetin Onat Çetin, Özkan Işık Bir tekrar maksimum kuvvet tahmininde kullanılan My Lift mobil aplikasyonunun conventional deadlift ve barbell back squat egzersizleri için geçerlilik ve güvenilirliği / Validity and reliability of the My Lift mobile app used for estimation of one repetition maximum strength on the conventional deadlift and barbell back squat exercises
110 Antrenman ve Hareket Bilimleri Onat Çetin Onat Çetin, Özkan Işık Kürekçilerde 2000m ergometre ve gerçek su performanslarının iç ve dış yüklerinin karşılaştırılması / Comparison of internal and external loads of 2000m ergometer and actual water performances in rowers
111 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Ahmet Emre FAKAZLI Ahmet Emre FAKAZLI, Ekrem Levent İLHAN, Yunus Emre YARAYAN ENGELLİ BİREYLER İLE ÇALIŞMA DEĞİŞKENİ BAKIMINDAN SPOR EĞİTMENLERİNDE EMPATİK EĞİLİM / EMPATHIC TENDENCY IN SPORTS TRAINERS IN TERMS OF WORKING WITH DISABLED INDIVIDUALS
112 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Meltem Işık Meltem Işık COVID-19 ÖZELİNDE PANDEMİ SÜRECİNDE BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN ALTERNATİF BİR SPOR OLARAK E-SPOR / E-SPORTS AS AN ALTERNATIVE SPORTS FOR THE PHYSICAL DISABLED DURING THE PANDEMIC PROCESS OF COVID-19
115 Antrenman ve Hareket Bilimleri Cengizhan SARI Kemal KURAK, Hakan BÜYÜKÇELEBİ, Mahmut AÇAK, Cengizhan SARI FİZİKSEL PERFORMANS PARAMETRELERİNİN TÜRKİYE SÜPER LİGİNDEKİ MÜSABAKA SONUÇLARINA ETKİSİ / THE EFFECT OF PHYSICAL PERFORMANCE PARAMETERS ON COMPETITION RESULTS IN TURKISH SUPER LEAGUE
116 Antrenman ve Hareket Bilimleri Cengizhan SARI Kemal KURAK, Mahmut AÇAK, Hakan BÜYÜKÇELEBİ, Cengizhan SARI TÜRKİYE SÜPER LİGİ'NDE MAÇ SONUCUNU ETKİLEYEN OYUN İÇİ DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ / ANALYSIS OF IN-GAME VARIABLES AFFECTING THE COMPETITION RESULTS IN TURKISH SUPER LEAGUE
119 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Evrensel Heper Evrensel Heper, Ece Ayaz, Erkan Akdoğan, Deniz Şimşek Farklı Deneyim Düzeyinin Görsel Strateji Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri: Futbol Örneği / Effects of Different Experience Levels on Visual Strategy Evaluations: The Example of Soccer
120 Rekreasyon Semra Bıdıl Semra Bıdıl, Gözde Yetim Spor salonuna yönelik hizmet kalitesinin demografik farklılaşma durumu / Demographic differentiation of service quality for the sports hall
121 Antrenman ve Hareket Bilimleri Hakan Bayraktar Hakan Bayraktar, Çağlar Bozkurt, Tolga Şahin, Metin Yaman, Esra Kürkçü Akgönül FARKLI LİGLERDEKİ FUTBOL KULÜPLERİNİN ALT YAPILARINDA MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARIN ANTROPOMETRİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF ANTROPOMETRIC AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FOOTBALL PLAYERS FIGHTING IN SUBSTRUCTURES OF FOOTBALL CLUBS IN DIFFERENT LEAGUES
122 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Canberk ÖZLÜ Canberk ÖZLÜ, Dilek YALIZ SOLMAZ 15-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇ SPORCULARIN KARAKTER DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF THE CHARACTER LEVELS OF YOUNG ATHLETES BETWEEN 15-18 AGES
123 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Dilek Yalız Solmaz Dilek Yalız-Solmaz, Sahba Kamalı TÜRKİYE VE İRAN’DAKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZSAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF THE LEVELS OF SELF-ESTEEM OF STUDENTS IN THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT IN TURKEY AND IRAN
124 Spor Felsefesi Deniz Demir Bolçay Deniz Demir Bolçay MAKYAVELİST DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA SPOR, POLİTİKA VE AHLAK İLİŞKİSİ: AMACA GİDEN HER YOL MÜBAHTIR / THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS, POLITICS AND MORALITY IN THE CONTEXT OF MACHIAVELLIANISM THINKING: EVERY PATH THAT LEADS TO SUCCESS IS LICIT
125 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ÜNAL TÜRKÇAPAR ÜNAL TÜRKÇAPAR, MÜJDE ATICI, KANAT CANUZAKOV ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ GÖREN BİREYLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / ANALYSIS OF PERCEIVED STRESS LEVELS OF INDIVIDUALS AT UNIVERSITY EDUCATION
126 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Ahmet ŞİRİNKAN Ahmet ŞİRİNKAN Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde Su Terapisi Alan Zihinsel Olarak Problem Yaşayan Bireylerin Fiziksel ve Psikolojik Gelişimlerinin Araştırılması / Investigation of the physical and psychological development of mentally challenged individuals receiving water therapy in a private education rehabilitation center
127 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Ahmet ŞİRİNKAN Ahmet ŞİRİNKAN Öğrenme Güçlüğü Çeken Bireylere Terapotik Rekreasyon Amaçlı Hareket Eğitiminin Etkisinin Araştırılması (Olay İnceleme) / Investigation of the Effect of Movement Training on Therapeutic Recreation for Individuals with Mental Retarded (Event Review)
128 Spor Yönetimi Mete ŞİRİNKAN Mete ŞİRİNKAN, Cem ŞİRİNKAN Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Etik Yaklaşımlar Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örneği) / The Views of the Students of the Faculty of Sport Sciences Department of Sports Management on Ethical Approaches (Erzurum Example)
129 Spor Yönetimi Caner ÖZGEN Hüseyin KÖSE, Caner ÖZGEN, Servet REYHAN Bu etkinlik benim: Etkinlik kimliği, tatmin, imaj, WOM ve yeniden katılım niyeti arasındaki ilişkilerin keşfedilmesi / This is my event! Discovering the relationships between event identity, satisfaction, image, WOM and intention to re-participate
130 Spor Yönetimi Mete ŞİRİNKAN Mete ŞİRİNKAN, Cem ŞİRİNKAN SPOR BİLİMLERİNDE YÖNETSEL ETİK ALGISI VE NEPOTİZM (erzurum örneği) / MANAGEMENT ETHICS PERCEPTION AND NEPOTISM IN SPORTS SCIENCES (Erzurum Example)
131 Spor Sosyolojisi Evren Işık Evren Işık ANTRENÖRLÜĞE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR: TÜRKİYE’DE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİNDE SOSYOLOJİNİN YERİ / Sociological Approaches to Coaching: The Importance of Sociology in the Education of Sports Coaches in Turkey
132 Egzersiz ve Sporda Beslenme Raci Karayiğit Raci Karayiğit, Gülfem Ersöz Kafein ve karbonhidratın ağızda çalkalanmasının kadın sporcularda kassal ve bilişsel performans üzerine etkisi / The effects of caffeine and carbohydrate mouth rinsing on muscular and cognitive performance in female athletes
133 Fiziksel Uygunluk Büşra ÖZDEK Büşra ÖZDEK, Mustafa KARAHAN, İbrahim ŞAHİN Hızlı Kilo Verme ve Almanın Genç Kadın Judo Sporcularının Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisi / The Effect of Rapid Weight Loss and Gain on the Physical Fitness of Young Women Judo Athletes
134 Antrenman ve Hareket Bilimleri ONUR TOKGÖZ ONUR TOKGÖZ, NİMET HAŞIL KORKMAZ, SERKAN PANCAR AÇIK VE KAPALI BECERİ SPORCULARININ İZ SÜRME TESTİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARISION OF TRAIL MAKING TEST SCORES OF OPEN AND CLOSED SKILL SPORTS ATHLETES
135 Fiziksel Aktivite ve Sağlık ALPER KEMAL GÜRBÜZ TUBA İNCE PARPUCU, ZELİHA BAŞKURT, ALPER KEMAL GÜRBÜZ COVID-19'DAN ÖNCE VE SIRASINDA; GENÇ ERKEK HENTBOL OYUNCULARINDA FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ / BEFORE AND DURİNG COVID-19; PHYSİCAL ACTİVİTY LEVEL İN YOUNG MALES HENTBOLL PLAYERS
136 Spor Yönetimi Caner ÖZGEN Caner ÖZGEN İntikama aşığız: Futbol takım aşkı ölçeğinin geliştirilerek nefret ve intikam arzusu arasındaki ilişkiye aracılık etkisinin incelenmesi / We love revenge: Investigation into the mediating effect of the relationship between hate and desire for revenge along with the development of the football team love scale
137 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Murat Ergin Murat Ergin ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSON IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
138 Spor Yönetimi Saadet Gönen Yıldız Yeliz Eratlı Şirin, Saadet Gönen Yıldız Sporda Çevresel Sürdürülebilirlik Uygulamaları: Türkiye Stadyum Örneği / Environmental Sustainability Practices in Sports: Turkey Stadium Example
139 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Şaban TUĞLU Şaban TUĞLU, Egemen ERMİŞ, Necati Alp ERİLLİ Spor Toto Süper Lig'de Futbolcuların Penaltı Atışlarında Baskı Unsurlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Pressure Elements In The Penalty Shots of Sport Toto Super League Football Players
140 Motor Gelişim ve Öğrenme Meltem Dindar Meltem Dindar, Şengül Demiral Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Gelişimlerine Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi / Investigation of Postgraduate Theses Work Within the Field on Development Motor of Skills at Preschool Education in Turkey
143 Egzersiz ve Sporda Beslenme Cemre Didem Eyipınar Halil Çolak, Cemre Didem Eyipınar, Serap Atay, Emre Karaman, Ersin Atlı AMATÖR ve ELİT FUTBOLCULARIN ERGOJENİK YARDIM KULLANIMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ / MEASURING THE KNOWLEDGE LEVEL OF AMATEUR AND ELITE FOOTBALL PLAYERS ABOUT THE USE OF ERGOGENIC SUPPORTS
144 Fiziksel Aktivite ve Sağlık İrem Süzen Tuba İnce Parpucu, İrem Süzen, Ferdi Başkurt COVID-19 sırasında üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi / Physical activity level in university students during COVID-19
146 Fiziksel Aktivite ve Sağlık İrem Süzen İrem Süzen, Tuba İnce Parpucu, Mesut Ergan Genç futbolcularda COVID-19 öncesi ve sırasında fiziksel aktivite seviyelerinin karşılaştırılması / Comparison of physical activity levels in young footboll players before and during COVID-19
147 Rekreasyon Derya CEYLAN KARADEMİR Derya CEYLAN KARADEMİR, Eda Nur AKSOY, Gaye ERKMEN HADİ, Ezgi ERTÜZÜN GENÇ YETİŞKİNLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIM DURUMU VE CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ / Investigation of the Happiness Levels of Young Adults with regard to Leisure Participation and Gender Variable
148 Spor Yönetimi Çağla Sevindik Çağla Sevindik, Turgay Biçer TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ’NDEKİ TEKNİK DİREKTÖR SÖYLEMLERİNİN İÇERİK ANALİZİ: 2017-2018 SEZONU ÖRNEĞİ / CONTENT ANALYSİS OF TURKISH SUPER LEAGUE FOOTBALL COACHES’ STATEMENTS: EXAMPLES FROM 2017-2018 SEASON
149 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ramazan Taşçıoğlu Umut Sezer, Ramazan Taşçıoğlu, Serdar Kocaekşi Algılanan sosyal kaytarmanın genç sporcularda takım içi rekabet ve takım performansı ilişkisi üzerindeki baskılayıcı etkisi / Suppressor effect of the perceived social loafing on the relationship between intra-team rivalry and team performance in youth sport
150 Spor İşletmeciliği Kutluhan DEMİR Savaş DUMAN, Kutluhan DEMİR, Günseli DUMAN, Özge Deniz TURGUTOĞLU, Yusuf YEŞİLYURT, Kaan ÇADIR, Engin ARSLAN Gençlik ve spor il müdürlüğüne bağlı spor tesislerinin memnuniyet düzeylerinin incelenmesi (aydın ili örneği) / Examination of the satisfaction levels of the sports facilities affiliated to the youth and sports provincial directorate (Aydın Province example)
151 Spor Sosyolojisi Kutluhan DEMİR Savaş DUMAN, Kutluhan DEMİR, Günseli DUMAN, Özge Deniz TURGUTOĞLU, Duygu CANTEZ Koç spor fest turnuvasına katılan üniversite öğrencilerinin sosyalleşme düzeyinin incelenmesi / Examining the socialization level of university students participating in the koç sports fest tournament
152 Antrenman ve Hareket Bilimleri Merve Nur YASAR Merve Nur YASAR, Ali Talip GUVEN , Hüsnü ŞÖZ, Murat ÇİLLİ FUTBOLDA YORGUNLUĞUN UZUN PASA ETKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF LONG-PASS EFFECT OF FATIGUE IN FOOTBALL
153 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Onur ÇAKIR Merve Nur YASAR, Onur ÇAKIR , Murat ÇİLLİ FUTBOLCULARDA NORDIC CURL VE PRONE LEG CURL EGZERSİZLERİNE VERİLEN EMG YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / EMG RESPONSES TO NORDIC CURL AND PRONE LEG CURL EXERCISES IN FOOTBALL PLAYERS
154 Spor İşletmeciliği Gönül AK Gönül AK, Işık ŞİŞMAN COVİD-19 NORMALLEŞME SÜRECİNDE SPOR İSTANBUL TESİSLERİNDE ALINAN ÖNLEMLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ / COVİD-19 SPORT IN THE PROCESS OF NORMALİZATİON EFFECT OF SERVICE QUALİTY ON CUSTOMER SATİSFACTİON RELATED TO MEASURES TAKEN IN ISTANBUL FACİLİTİES
155 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Onur ÇAKIR Onur ÇAKIR , Merve Nur YAŞAR, Murat ÇİLLİ FUTBOLCULARDA NORDIC CURL VE PRONE LEG CURL EGZERSİZLERİ SIRASINDA DOMİNANT VE NONDOMİNANT BACAKLARA VERİLEN EMG YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / EMG RESPONSES OF THE DOMINANT AND NON-DOMINANT LEGS DURING NORDIC CURL AND PRONE LEG CURL EXERCISES IN FOOTBALL PLAYERS
156 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mehmet Söyler Mehmet Söyler ''Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencilerinin İki Yıl Boyunca İtfaiyecilik ve Spor Eğitimi Derslerinde Bazı Fiziksel Parametrelerin Karşılaştırılması'' / ''Comparison of Some Physical Parameters of the Civil Defense and Firefighting Department Students in Firefighting and Sports Training Courses for Two Years''
157 Antrenman ve Hareket Bilimleri Tuncay Örs Işık Bayraktar, Tuncay Örs ATLETİZM ATLAMA BRANŞLARINDA YAŞA BAĞLI PERFORMANS DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF AGE-RELATED PERFORMANCE CHANGE IN ATHLETICS JUMPING EVENTS
158 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Dilek UZUNÇAYIR Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA ANTRENÖR OLMAK: ANTRENÖR GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA / BEİNG A TRAİNER FOR SPECIAL NEEDED CHİLDREN: A QUALİTATİVE RESEARCH IN ACCORDANCE WİTH A TRAİNER’S OPİNİONS
159 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Buse Sulu Buse Sulu, Erdem Çakaloğlu, Onur Akyüz, Perican Bayar Üst Düzey Voleybolcuların Stresle Başa Çıkma Stratejileri / Stress Coping Strategies of Senior Volleyball Players
160 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Buse Sulu Buse Sulu, Onur Akyüz, Erdem Çakaloğlu, Perican Bayar Düzenli Egzersiz Yapan ve Yapmayan Bireylerin Öz-Yeterlı̇k İnançlarının İncelenmesi / Investigation of Self-Efficacy Beliefs of Regularly Exercısıng and Non-Exercısıng İndividuals
161 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Dilek UZUNÇAYIR Dilek UZUNÇAYIR, Ekrem Levent İLHAN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE İHTİYAÇLARI: EBEVEYN GÖRÜŞ AÇISIYLA NİTEL BİR ARAŞTIRMA / PHYSICAL ACTIVITY NEEDS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A QUALITATIVE RESEARCH FROM THE POINT OF PARENTS VIEWS
162 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Hüseyin Tolga ACAR Havva Hilal AYVAZ ÇELİK, Hüseyin Tolga ACAR, Sabriye ERCAN, Cem ÇETİN Adolesan Sporcularda Güneşten Korunma ve Güneş Kremi ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışların Araştırılması / Investigation of Knowledge Level, Attitudes and Behaviors about Sun Protection and Sunscreen in Adolescent Athletes
163 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Mahmut KORKMAZ Mahmut KORKMAZ, Tuna USLU Fitness Yapanların Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Sosyalleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi / Investigation of the Relationships Between the Self-Esteem, Social Appearance Anxiety, and Socialization Levels of Fitness Practitioners
164 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Merve Uçmaklı Merve Uçmaklı, Ferihan Çetin Sağlıklı kadınlarda günlük fiziksel aktivite düzeyinin maksimal oksijen tüketimi ve respiratuar değişim oranı üzerindeki etkisinin incelenmesi / The effect of physical activity level on maximal oxygen consumption and respiratory exchange ratio in healthy women.
167 Spor Sosyolojisi İrem Kavasoğlu İrem Kavasoğlu, Mehmet Bozok NORMATİF VE SUÇLU ADDEDİLEN BEDEN ARASINDA KADIN FUTBOLUNDA BEDEN POLİTİKALARI / BODY POLITICS IN WOMEN'S FOOTBALL BETWEEN NORMATIVE AND TRANSGRESSIVE BODIES
168 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ender ŞENEL Ender ŞENEL Baskı Altında Gösterilen Zayıflıkları Azaltma: Hedef Bağlılığının Takım Sporlarındaki Rolü / Decreasing vulnerabilities being revealed during stressors: The role of goal commitment in team sports
169 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ender ŞENEL Recep GÖRGÜLÜ, İlhan ADİLOĞULLARI, Ender ŞENEL Farklılaştırılmış Dönüşümcü Liderlik Envanteri: Spor Ortamında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Differentiated Transformational Leadership Inventory: Validity and Reliability Study in Sport Environment
170 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Azize Bingöl Diedhiou Azize Bingöl Diedhiou, Atakan Yılmaz, Fikriye Yılmaz Covid-19 pandemisinin yaşam tarzı alışkanlıklarına ve yaşam kalitesine etkisi / The effect of the Covid-19 pandemic on lifestyle habits and quality of life
171 Antrenman ve Hareket Bilimleri Barışcan Öztürk Demet Öztürk, Barışcan Öztürk, Özgür Aktaş, Bilgihan Büyüktaş REFORMER PİLATES VE HATHA YOGA YAPAN KADINLARIN KUVVET, DENGE VE ESNEKLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF STRENGTH, BALANCE AND FLEXIBILITY PARAMETERS OF REFORMER PILATES AND WOMEN PRACTİCE HATHA YOGA
172 Antrenman ve Hareket Bilimleri Bilgihan Büyüktaş Barışcan ÖZTÜRK, Bilgihan BÜYÜKTAŞ, Demet ÖZTÜRK, Özgür AKTAŞ FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN ALT VE ÜST EKSTREMİTE DİNAMİK DENGE SKORLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF DYNAMIC BALANCE SCORES IN LOWER AND UPPER EXTREMITY OF ATHLETES IN DIFFERENT SPORTS BRANCHES
174 Antrenman ve Hareket Bilimleri Tuba Atalay Tuğba Kocahan, Tuba Atalay, Bihter Akınoğlu, Aydın Balcı, Adnan Hasanoğlu KADIN VE ERKEK YÜZME SPORCULARINDA TÜM VÜCUT İZOMETRİK KAS KUVVETİ VE KUVVET DENGESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF WHOLE-BODY ISOMETRIC MUSCLE STRENGTH AND STRENGTH BALANCE IN FEMALE AND MALE SWIMMING ATHLETES
175 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Sabri Kaya Metin Argan, Sabri Kaya, Mehpare Togay Argan SOSYAL MEDYA KATILIMI VE TAKIM KİMLİĞİ: FUTBOL BAĞLAMINDA FACEBOOK KATILIMI, TAKIM KİMLİĞİ VE SADAKAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT AND TEAM IDENTIFICATION: AN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN FACEBOOK ENGAGEMENT, TEAM IDENTIFICATION AND LOYALTY IN FOOTBALL CONTEXT
177 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ahmet Temel Murat Kangalgil, Ahmet Temel, Olcay Kiremitçi, Berkcan Boz Altyapı Sporcularının Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Tutumlarının İncelenmesi / Examınıng the Diverging Attıtudes from Morality in Sport of Infrastructure Athletes
178 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mahmut ULUKAN Mahmut ULUKAN, Nurgül ÖZDEMİR OKÇULARIN DİKKAT VE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE ATTENTION LEVELS OF ARCHERS ON PERFORMANCE
179 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mahmut ULUKAN Mahmut ULUKAN FARKLI DÖVÜŞ SPORU YAPAN ÖĞRENCİLERİN SPORTMENLİK YÖNELİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF DIFFERENT FIGHTING SPORTS STUDENTS SPORTSPERSONSHİP ORIENTATION LEVELS IN TERMS OF SOME VARIABLES
180 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Özlem Tunçalp Özlem Tunçalp, Cemal Gündoğdu ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ARAŞTIRILMASI / INVESTIGATION OF STUDENTS’ INTERNET ADDICTION
181 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Nalan Bilgiç Nalan Bilgiç, Cemal Gündoğdu SPOR SPONSORLUĞU FAALİYETLERİNİN MARKA ALGISI OLUŞTURMADAKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EVKUR YENİ MALATYASPOR ÖRNEĞİ) / INVESTIGATION OF BRAND PERCEPTION WITHIN THE SCOPE OF SPORTS SPONSORSHIP (EXAMPLE OF EVKUR YENİ MALATYASPOR)
182 Antrenman ve Hareket Bilimleri Murat Bilge Murat Bilge, Gökhan Deliceoğlu, Can Çelebi, Alp Eren Pektaş Hentbolda sezon analizinin taktiksel geribildirimleri / Tactical feedback of season analysis in handball
183 Rekreasyon Tebessüm Ayyıldız Durhan Tebessüm Ayyıldız Durhan, Tolgahan Geldi, Suat Karaküçük Spor Organizasyonlarında Görev Alan Bireylerin Gönüllü Çalışma Motivasyonlarına Etki Eden Etmenler / The Factors Affecting The Voluntary Work Motivations of Individuals Who Officiate In Sports Organizations
184 Rekreasyon Tebessüm Ayyıldız Durhan Tebessüm Ayyıldız Durhan, Sinem Çöpoğlu, Beyza Merve Akgül THOM Sporcularının Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük ve Boş Zaman Yönetimlerinin Değerlendirilmesi / Evaluation of THOM Athletes' Perceived Leisure Freedom and Leisure Management
185 Kinantropometri Sercan ACAR Sercan ACAR, Başak KOCA ÖZER FARKLI BRANŞ VE KATEGORİDEKİ SPORCULARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / THE ASSESSMENT OF NUTRITION HABITS ON ATHLETES OF DIFFERENT BRANCHES AND CATEGORIES
186 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Hasan Ceyhun CAN Hasan Ceyhun CAN, Hamdi ÖZDEMİR, Ayşe TÜRKSOY IŞIM Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation of Physical Education and Sport Department Students’ Views on E-Learning
187 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Hasan Ceyhun CAN Hasan Ceyhun CAN, Ayşe TÜRKSOY IŞIM BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE ÖĞRETİM MODELLERİ / TEACHING METHODS FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES
188 Spor Yönetimi Fahri ERYILMAZ Fahri ERYILMAZ, F. Pervin BİLİR Video Yardımcı Hakem Sisteminin Sporda Teknoloji Kapsamındaki Teorik Çerçevesi / Theoretical Framework of the Video Assistant Referee System in the Scope of Technology in Sports
189 Spor Tarihi Mustafa MUTLU Mustafa MUTLU Türk Spor Basınında Başarısız Bir Girişim: İzmir’in İlk Spor Dergisi İzmir İdman Mecmuası / A Failed Attempt in the Turkish Sports Press: Izmir's First Sports Magazine, Izmir Idman Mecmuası
190 Egzersiz ve Spor Psikolojisi ENGİN ÇİNİBULAK ENGİN ÇİNİBULAK, MEHMET ACET, YUNUS ŞAHİNLER, İRFAN KARA, BİNNUR GÜLDALI COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE BASKETBOLCULARDA YARDIMSEVERLİĞİN MUTLULUK ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF HELPING HELP PLAYERS IN THE COVID-19 PANDEMA PROCESS ON HAPPINESS
191 Rekreasyon Rıfat Kerem Gürkan Rıfat Kerem Gürkan, Funda Koçak Otizm spektrum bozukluğu olan ergen bireylerin fiziksel aktiviteye katılımına etki eden faktörler / Factors affecting the participation of adolescent ındividuals with autism spectrum disorder in physical activity
192 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Tuncay ALPARSLAN Tuncay ALPARSLAN, Ramiz ARABACI Aerobik Kapasite Testi Sonrasında Kalp Atım Hızı Değişkenliğinin Non-İnvazif Karşılaştırılması / Comparison of Aerobic Capacity and Non-Invasive Measured Heart Rate Variability After Testing
193 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Zübeyde CANKURTARAN Zübeyde CANKURTARAN, Milaim BERISHA Antrenörlerin Narsistik Kişilik Özellikleri ile Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation of the Relationship Between the Coaches Narcissistic Personality Traits and Their Competence Levels
194 Antrenman ve Hareket Bilimleri Sedat Kahya Sedat Kahya, Menderes Kabadayı, Ali Kerim Yılmaz, Özgür Bostancı, Soner Karadeniz 15-17 YAŞ ARASI FARKLI BRANŞLARDAN GENÇ SPORCULARIN ÇEVİKLİK VE ÇABUKLUKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF AGILITY AND SPEED IN YOUNG ATHLETES BETWEEN 15 AND 17 YEARS OF AGE FROM DIFFERENT BRANCHES
195 Egzersiz ve Sporda Beslenme Bayram CEYLAN Bayram CEYLAN Farklı Yaş Gruplarında Yarışan Futbolcuların Antrenman Sırasında Sıvı Alımı ve Hidrasyon Durumları / Fluid Intake and Hydration Status of Football Players from Different Ages During Training
196 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Günay Yıldızer Günay Yıldızer, Gonca Eren, Arıkan Ektirici, Caner Özböke, İlker Yılmaz BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / EXAMINATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS FITNESS CARD
197 Spor Yönetimi ORÇUN KEÇECİ ORÇUN KEÇECİ PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR MI? AVRUPA’NIN ELİT FUTBOL ORGANİZASYONLARINDA SPORTİF BAŞARI İLE FİNANSAL PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİ / WHEN YOU PAY PEANUTS, DO YOU GET MONKEYS? THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTING ACHIEVEMENTS AND FINANCIAL PARAMETERS AT EUROPEAN ELITE SOCCER ORGANIZATIONS
198 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ali YILDIRIM Ali YILDIRIM, Zeynep Filiz DİNÇ, Levent SANGÜN Psikolojik beceri antrenmanlarının hokey becerisi ve psikolojik performans üzerine etkisinin incelenmesi / Examining the effect of psychological skill training on hockey skill and psychological performance
199 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ali YILDIRIM Ali YILDIRIM, Zeynep Filiz DİNÇ, Levent SANGÜN Life kinetik antrenmanlarının hokey becerisi ve psikolojik performans üzerine etkisinin incelenmesi / Examining the effect of life kinetic on hockey skill and psychological performance
200 Rekreasyon Ahmet Duman Burak Gürer, Ahmet Duman ORYANTİRİNG SPORU YAPAN GENÇLERİN SERBEST ZAMAN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF LEISURE TIME MOTIVATIONS OF YOUNG PEOPLE ENGAGED IN ORIENTEERING
201 Fiziksel Uygunluk Aylin DEMİRÇELEN Aylin DEMİRÇELEN, Serkan ÖZEN, Bayram CEYLAN 9-11 Yaş Basketbolcuların Antropometrik Özellikleri İle Fiziksel Performansları Ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi / Anthropometric Characteristics and Physical Performances of 9-11 Age Basketball Players
202 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öznur KARA Öznur KARA, A. Dilşad MİRZEOĞLU, Burak GÜNEŞ, Kadir ATLI, Nehir YALÇINKAYA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN GÜNLÜK DERS PLANI YAPMA YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF DAILY LESSON PLAN PREPARATION COMPETENCIES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS
203 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ferhat ÇİFÇİ Ferhat ÇİFÇİ Basketbolda Turnike Dereceleme Ölçeği Güvenilirliğinin Genellenebilirlik Kuramı ile İncelenmesi / Investigation of Reliability of Basketball Lay-up Rating Scale with Generalizability Theory
204 Spor Sosyolojisi CEM EKMEKCİ CEM EKMEKCİ, ÇETİN ÖZDİLEK FARKLI DÜZEYLERDE SPOR YAPAN SPORCULARIN SPORTMENLİK ANLAYIŞ DÜZEYLERİ İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTSMEN’S UNDERSTANDING OF SPORTSMANSHIP AND THEIR QUALITY OF LIFE WHO ENGAGED IN SPORTS AT DIFFERENT LEVELS
205 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite SEVDA AKBULUT İNAN SEVDA AKBULUT İNAN, EKREM LEVENT İLHAN Engelli Öğrenciler ve Beden Eğitimi Dersine Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi / Examination of Master Theses Towards Disabled Students and Physical Education Course
208 Spor Yönetimi Aylin Uğurlu Aylin Uğurlu ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK İLE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ LONELINESS AND ALIENATION
209 Egzersiz ve Spor Psikolojisi TOLGA HANAYOĞLU TOLGA HANAYOĞLU Futbol hakemlerinin özgüven düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Yozgat ili örneği / Examining the self-confidence levels of football referees according to various variables: example of Yozgat province
210 Antrenman ve Hareket Bilimleri Ahmet Duman Ahmet DUMAN, Burak GÜRER DÜZENLİ YAPILAN SPOR TIRMANIŞIN ÜST EKSTREMİTE KUVVETİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF REGULAR SPORT CLIMBING ON UPPER EXTREMITY STRENGTH
211 Antrenman ve Hareket Bilimleri Ajlan Saç Ajlan Saç AMATÖR KADIN VOLEYBOLCULARDA AÇISAL HIZA BAĞLI HAMSTRING/QUADRICEPS ORANI İLE SIÇRAMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN ANGULAR VELOCITY-DEPENDENT HAMSTRING/QUADRICEPS RATIO AND JUMPING PERFORMANCE IN AMATEUR FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS
213 Rekreasyon Sevim KÜL AVAN Sevim KÜL AVAN, Suat KARAKÜÇÜK REKREATİF FAALİYETLERDE HİZMET KALİTESİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: SICAK HAVA BALONU ÖRNEĞİ / INVESTIGATION OF SERVICE QUALITY IN RECREATIONAL ACTIVITIES ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES: A HOT AIR BALLOON EXAMPLE
214 Egzersiz ve Sporda Beslenme Can Selim Yılmaz Can Selim Yılmaz, Beril Köse, Savaş Kudaş Yetişkin futbolcuların covid-19 pandemi süreci öncesi ve içerisindeki vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi ve ligler arası karşılaştırılması / Body composıtıon assessment of adult football players before and wıthın the covıd-19 pandemıc process and comparıng between leagues
215 Spor Sosyolojisi Mustafa YILMAZ Serdar ADIGÜZEL, Baykal KARATAŞ, Mustafa YILMAZ , Mustafa VURAL KAMP LİDERLERİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / Examination of Cultural Intelligence Levels of Camp Leader Candidates
217 Antrenman ve Hareket Bilimleri BAYRAM CEYLAN Bayram CEYLAN, Rafael Lima KONS, Daniele DETANICO %5 Akut Dehidrasyon Sonrası Judo Performansı: Ön Çalışma / Judo Performance Following Acute Dehydration of 5% : A Preliminary Study
218 Egzersiz ve Sporda Beslenme Dilek Şahin Dİlek Şahin, Bayram Ceylan Üniversite Seviyesindeki Judocuların Antrenman Sırasındaki Sıvı Alımları ve Hidrasyon Durumları / Fluid Intake and Hydration Status of University Level Judo Athletes During Training
219 Antrenman ve Hareket Bilimleri Hamza Küçük Hamza Küçük ERKEK FUTBOLCULARDA DOMİNANSIN DENGE PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF DOMINANCE ON BALANCE PERFORMANCE IN MALE SOCCER PLAYERS
220 Antrenman ve Hareket Bilimleri Tayfun ŞİRİN Tayfun ŞİRİN, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ Türkiye Futbol Federasyonu 1. ve 3. liginde oynayan futbolcuların laktat eşik değerlerinin karşılaştırılması / Comparison of lactate threshold of football players in the 1st and 3rd leagues of Turkish Football Federation
221 Rekreasyon Uğur Sivrikaya Uğur Sivrikaya, Ajlan Saç ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL FAALİYETLERE KATILIM ENGELLERİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ PARTICIPATION BARRIERS TO RECREATIONAL ACTIVITIES AND HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS: A TRAKYA UNIVERSITY SAMPLE
222 Antrenman ve Hareket Bilimleri Nazlı ÖZGÖR Nazlı ÖZGÖR, Mehmet Gören KÖSE, Ayşe KİN İŞLER AEROBİK CİMNASTİKÇİLERDE FARKLI TEKRARLI SPRİNT PROTOKOLLERİNİN PERFORMANS YANITLARINA ETKİSİ / EFFECT OF DIFFERENT REPEATED SPRINT PROTOCOLS PERFORMANCE RESPONSES IN WOMAN AEROBIC GYMNASTS
224 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Tuna Uslu Tuna Uslu, Serkan Esen, Bahar Ünsal Yılmaz, Duygu Uslu REKLAMLARDA SPORLA İLİŞKİLENDİRİLEN GÖRSEL METAFORLARIN KULLANIMININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE USE OF VISUAL METAPHORS RELATED TO SPORTS IN ADVERTISEMENTS
225 Antrenman ve Hareket Bilimleri Murat Bilge Murat Bilge, Gökhan Deliceoğlu, Cengiz Akarçeşme, Marta Bon Hentbol Alt Yaş Grubu Avrupa Şampiyonalarının Seçilmiş Değişkenler Bakımından Gelişiminin İncelenmesi / Examining the Development of Handball Under Age European Championships in Terms of Selected Parameters
226 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Mahmut Elmas Mahmut Elmas, Velittin Balcı Spor Tüketicisi Tipoloji Yaklaşımları / Typology Approach of Sport Consumers
227 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mustafa Can ESER Mustafa Can ESER, Mehmet Gören KÖSE, Ayşe KİN İŞLER YÖN DEĞİŞTİRME HIZI İLE KUVVET, DENGE VE SÜRAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP AMONG CHANGE OF DIRECTION SPEED, STRENGTH, BALANCE AND SPEED ACCORDING TO GENDER
228 Rekreasyon Mahmut Reha KARABULUT Mahmut Reha KARABULUT, Melike ESENTAŞ, Mustafa Enes IŞIKGÖZ, Pınar GÜZEL SOSYAL İZOLASYON SÜRECİNDE BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BİLGİSAYAR OYUNLARI MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN THE PERSONAL TRAITS OF INDIVIDUALS AND THE MOTIVATION OF COMPUTER GAMES IN THE SOCIAL ISOLATION PROCESS
229 Spor Sosyolojisi Günay Yıldızer Günay Yıldızer, İzzet Kırkaya, Dilara Ebru Uçar Üniversitelilerde Elektronik Oyun Bağımlılığı ve Yalnızlık / Video Game Addiction and Loliness among University Students
230 Antrenman ve Hareket Bilimleri AYŞE DEMET KARADAĞ ÖZGÜR DOĞAN, MEHMET SOYAL, SEYFİ SAVAŞ, AYŞE DEMET KARADAĞ GENÇ KADIN BASKETBOLCULAR İLE GENÇ KADIN VOLEYBOLCULARIN ANAEROBİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF THE ANAEROBIC PERFORMANCE OF YOUNG WOMEN'S BASKETBALL PLAYERS AND WOMEN'S VOLLEYBALL PLAYERS
231 Rekreasyon Anıl Siyahtaş Alpaslan Baki ERTEKİN, Anıl SİYAHTAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN YÖNETİMLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE MANAGEMENT AND LIFE SATISFACTION OF STUDENTS UNIVERSITY
232 Antrenman ve Hareket Bilimleri ONUR KARASU ONUR KARASU, ERKAN GÜNAY, CANER ÇETİNKAYA LASER SINIFI YELKENCİLERDE ATLETİK PERFORMANS BİLEŞENLERİ YARIŞMA PERFORMANSI İLE NE KADAR İLİŞKİLİ / HOW RELEVANT ARE THE ATHLETIC PERFORMANCE COMPONENTS AND THE RACING PERFORMANCE OF LASER CLASS SAILORS
233 Rekreasyon Anıl Siyahtaş Anıl SİYAHTAŞ, Alpaslan Baki ERTEKİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA ALGILADIKLARI ÖZGÜRLÜK DÜZEYLERİ İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF PERCEIVED FREEDOM IN LESURE AND THE LEVELS OF HAPPINESS OF UNIVERSITY STUDENTS
234 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi YASİN KARACA YASİN KARACA SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE ATTITUTES DISTANCE EDUCATION OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCE STUDENTS IN THE COVID-19 PERIOD
235 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ulaş Aksoy Erkut Konter, Ulaş Aksoy “Futbol Hakemliği Cesaret Ölçeği” Ön Çalışması ve Futbol Hakemlerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi / INITIAL DEVELOPMENT OF SOCCER REFEREEING COURAGE SCALE-SRCS AND EXAMINING SOCCER REFEREES IN RELATION TO SOME INDIVIDUAL VARIABLES
236 Antrenman ve Hareket Bilimleri Çisil Sönmez Çisil Sönmez, Ayşe Kin İşler, Tahir Hazır, Ferhat Esatbeyoğlu FARKLI ÖN YÜKLEMELİ PLİOMETRİK EGZERSİZLERLE UYGULANAN AKTİVASYON SONRASI POTANSİYASYONUN SÜRAT PERFORMANSINA ETKİSİ / THE EFFECT OF POST ACTİVATİON POTENTİATİON APPLİED WİTH DİFFERENT PRELOADED PLYOMETRİC EXERCİSES ON SPRİNT PERFORMANCE
237 Spor Yönetimi Aygün AKGÜL Aygün AKGÜL, Tonguç Osman MUTLU Basketbol Klasman Hakemlerinin İletişim Becerilerinin Problem Çözme Süreçleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Effect of Communication Skills of Basketball Classification Officials on Problem Solving Processes
238 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Şaban TUĞLU Egemen ERMİŞ, Aydan ERMİŞ, Şaban TUĞLU SPOR BİLİMLERİ VE DİĞER FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİ: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS LEVELS OF STUDENTS STUDYING IN FACULTY OF SPORT SCIENCES AND OTHER FACULTIES: THE SAMPLE OF ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
239 Antrenman ve Hareket Bilimleri Muhammet Said YANAR Muhammet Said YANAR, Egemen ERMİŞ PALMARİS LONGUS KASI OLAN ve OLMAYAN HENTBOLCULARIN KAVRAMA KUVVETİ, YORULMA DAYANIMI, ŞUT HIZI ve ŞUT İSABET ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* / COMPARISON OF GRIP STRENGTH, FATIGUE RESISTANCE, SHOT SPEED AND SHOT HIT RATES IN HANDBALL PLAYERS WITH AND WITHOUT PALMARIS LONGUS MUSCLE
240 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Muhammet Kocamaz Muhammet Kocamaz, Yeliz Ilgar Boş Zamanlarında Fiziksel Aktivite Yapan ve Yapmayan Emniyet Mensuplarının Stres Düzeylerinin Belirlenmesi / Determining The Stress Levels Of The Police Offiers Who Do And Do Not Do Physical Activity İn Their Leisure
241 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Oktay ŞAHİN Coskun Yılmaz, Oktay Şahin, Selmani Abış SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ GÜVENLERİNİN ÖFKE DÜZEYLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF THE SELF-CONFIDENCE OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES STUDENTS ON THEIR ANGER
242 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Oktay ŞAHİN Coskun Yılmaz, Oktay Şahin, Selmani Abış AMATÖR LİGDE TOP OYNAYAN FUTBOLCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINING THE AGGRESSION LEVELS OF FOOTBALL PLAYERS IN AMATEUR LEAGUE
243 Spor Yönetimi Serkan Esen Serkan Esen, Tuna Uslu Açık Alan Egzersiz Parklarında Spor Yapanların Profillerinin ve Spor Yaralanmalarının İncelenmesi: İstanbul Anadolu Yakası Örneği / Examining the User Profiles and Sports Injuries in Outdoor Exercise Parks: The Case of Istanbul Anatolian Side
244 Rekreasyon Mehmet DENKTAŞ Mehmet Denktaş, Gaye ERKMEN HADİ Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Özgünlük, Benlik Saygısı Ve Ciddi Boş Zaman Perspektifleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation of The Relationship Between Individuals Authenticity Self Esteem and Serious Leisure Perspectives of Which Individuals Participating in Leisure Activities
245 Spor Yönetimi Levent Yılmaz Serkan Esen, Levent Yılmaz, Tuna Uslu Amatör Futbol Kulüplerinin ve Altyapı Antrenörlerinin Sorunlarının Nitel Olarak İncelenmesi / Qualitative Examination of Problems of Amateur Sports Clubs and Youth Football Coaches
246 Spor Yönetimi Pelin Gönkek Pelin Gönkek, Nahit Erdem Köker, Ramazan Timuçin Gençer Futbol Taraftarının Twitter Uygulamasındaki Covid-19 Paylaşımlarının Netnografik Analizi / Netnographic Analysis of Covid-19 Shares in the Football Fan's Twitter Application
247 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Aydın Karaçam Merve Uca, Aydın Karaçam BOKS HAKEMLERİNİN ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINING BOXING REFEREES’ LEVELS OF SELF-EFFICIENCY
248 Antrenman ve Hareket Bilimleri Ahmet ATLI Ahmet ATLI FUTBOLCULARDA ISINMADA UYGULANAN FARKLI ÖN YÜKLENMELERİN SPRİNT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT PRELOADS ON SPRINT PERFORMANCE IN SOCCER PLAYERS
249 Antrenman ve Hareket Bilimleri Ahmet ATLI Ahmet ATLI, Oğuzhan TUNCEL GENÇ FUTBOLCULARDA DAR ALAN OYUN FORMATININ ÇEVİKLİK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SMALL SIDE GAME FORMAT ON AGILITY PERFORMANCE IN YOUNG SOCCER PLAYERS
250 Egzersiz ve Sporda Beslenme Aslıhan Nefes Çakar Aslıhan Nefes Çakar, Erkan Tortu, Ebru Arslanoğlu Badem, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu Kano sporcularında aerobik performansın ve toparlanma parametrelerinin farklı karbonhidrat tüketim düzeylerine göre incelenmesi / Examination according to different carbohydrate consumption levels aerobic performance and recovery parameters of canoe athletes
251 Egzersiz ve Sporda Beslenme Aslıhan Nefes Çakar Ebru Arslanoğlu Badem, Aslıhan Nefes Çakar, Aydın Balcı, Bihter Akınoğlu, Tuğba kocahan, Adnan Hasanoğlu Karate sporcularının yeme bozukluğu riskleri ile vücut kompozisyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi / Examination of the relationship between body composition with risks of eating disorder of the karate athletes.
252 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Tuğba Nilay KULAKSIZ Tuğba Nilay KULAKSIZ, Mehmet Gören KÖSE, Ferhat ESATBEYOĞLU, Yunus Emre EKİNCİ, Ayşe KİN İŞLER, Tahir HAZIR Akut Egzersizin Menstrüal Döngü ve Sirkadiyen Ritme Göre Biyoelektrik İmpedans Yöntemi ile Belirlenen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi / Effects of Acute Exercise on Body Composition Determined by Bioelectrical Impedance According to Menstrual Cycle and Circadian Rhythm
253 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi MERT TUNÇ O MERT TUNÇ O, ANIL TÜRKELİ ELİT BADMİNTONCULARIN SPORDA SOSYAL BÜTÜNLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF ELITE BADMINTON PLAYERS' LEVELS OF SOCIAL INTEGRATION IN SPORTS
254 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Ceylan Ekerer Ceylan Ekerer, Gonca İnce, Mehmet Fahrettin Över Üniversite Öğrencilerinde 8 Haftalık Brain Gym Aktivite Programının Yönetici Fonksiyonları Üzerine Etkisi / The Effects of an 8-Week Brain Gym Activity Programme on the Executive Functions of University Students
255 Fiziksel Uygunluk Gonca İnce Gonca İnce, Ceylan Ekerer Sporcu Seçiminde Baş, Ayak, Diz ve Omuzlar Testi Uygulamasının Kullanılabilirliğinin Önemi / The Importance of Usability of Head, Foot, Knee and Shoulders Test Application in Athlete Selection
256 Rekreasyon Emrah Serdar Emrah Serdar, Duygu Harmandar Demirel, Mehmet Demirel Serbest Zaman Yönetimi İle Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Arasındaki Ilişki / The Relationship Between Leisure Management and Leisure Boredom
257 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ezgi Karaali Neslişah Aktaş Üstün, Ezgi Karaali SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARI İLE İLETİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ / AN ANALYSIS OF PARENTS’ COMMUNICATION WITH THEIR CHILDREN WHO DO SPORTS OR NOT
258 Egzersiz ve Sporda Beslenme Sinem Alpakan Atilla Pulur, Sinem Alpakan HOKEYSPORCULARININ BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMUNUN İNCELENMESİ / EXAMINING THE HOCKEY PLAYERS' ATTITUDE TOWARDS HEALTY EATING
259 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Ridvan Çolak Rıdvan Çolak, Eda Agascioğlu, Ufuk Çakatay Farklı hipoksi antenmanlarının soleus kası total tiyol düzeyleri açısından sıçan egzersiz performansına etkisi / The effect of different hypoxic trainings on rats’exercise performance in respect of total thiol levels in soleus muscle
260 Antrenman ve Hareket Bilimleri Elvan Öz Elvan Öz, Mehmet Günay Elit erkek voleybolcularda diz izokinetik kuvvet ve vücut kompozisyonu arasındaki ilişki / The relationship between knee isokinetic strength and body composition in elite male volleyball players
261 Antrenman ve Hareket Bilimleri Denizhan Türkmen Denizhan Türkmen, Çağdaş Güdücü, Cem Şeref Bediz, Erkan Günay YÜZME PERFORMANSINDA TERMOREGÜLATİF YANITLAR / THERMOREGULATIVE RESPONSES IN SWIMMING PERFORMANCE
262 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Vedat Erim Vedat Erim FUTBOLCULARDA SPOR YAŞININ İMGELEME BİÇİMLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF SPORTS AGE ON THE IMAGERY FORM OF FOOTBALL PLAYERS
264 Egzersiz ve Spor Psikolojisi RAŞİT KARACA RAŞİT KARACA, NEVİN GÜNDÜZ ORYANTİRİNG SPORCULARINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN VE PERFORMANS İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ / EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TRAINING AND PERFORMANCE IN ORIENTEERING ATHLETES
265 Antrenman ve Hareket Bilimleri Büşra ERKARAKAŞ Büşra ERKARAKAŞ, Gamze ERİKOĞLU ÖRER Maksimal yüklenme sonrası içilen sütün toparlanma sonu total oksidan ve total antioksidan düzeyine etkisi / The effect of drinking milk after maximal loading on total oxidant and total antioxidant values at the end of recovery
266 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Meryem Büke Meryem Büke, Fatma Ünver AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE KAS İSKELET AĞRISINA ETKİSİ / EFFECT OF SMARTPHONE ADDICTION ON PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND MUSCULOSKELETAL PAIN
267 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Meryem Büke Sevgi Evlendi, Sabiha Gökçen Topal, Meryem Büke, Fatma Ünver MÜZİĞİN DENGE PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / EFFECT OF MUSIC ON BALANCE PARAMETERS
268 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ulaş Aksoy Nurgül Özdemir, Ulaş Aksoy Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Mücadeleci Davranış Bağlamında İncelenmesi / INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION OF FOOTBALL REFEREES IN THE CONTEXT OF COMBATING BEHAVIOR
269 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Beste Tacal Aslan Beste Tacal Aslan, Tolga Polat, Canan Sercan, Başak Funda Eken, Özlem Özge Yılmaz, Korkut Ulucan Kickboks sporcularında beyin kökenli nörotrofik faktör (rs6265) polimorfizmi dağılımının belirlenmesi / Determination of the brain-derived neurotrophic factor (rs6265) polymorphism in kickboxers
270 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Figen Dağ Figen Dağ Depresyon şiddet derecesi egzersiz kapasitesi ile ilişkili midir? / Is depressive symptom level associated with exercise capacity?
272 Antrenman ve Hareket Bilimleri Recep AYDIN Recep AYDIN, Ali ÖZKAN, Gülfem ERSÖZ Elit Güreşçilerde Dinamik-Statik Denge ve Proprioseptif Duyuyu Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi / Determination and Correlation of Some Factors AffectinDynamic-Static Balance and Proprioception in Elite Wrestlers
273 Spor ve Turizm Muhammet Eyüp Uzuner Kürşad Sertbaş, Muhammet Eyüp Uzuner REKREASYON EMNİYET İKLİMİ ÖLÇME ARACI TÜRKÇE’ YE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / RECREATION SAFETY CLIMATE MEASUREMENT TOOL: ADAPTATION TO TURKISH, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
274 Spor ve Turizm Muhammet Eyüp Uzuner Muhammet Eyüp Uzuner, Kürşad Sertbaş KAYAK AKTİVİTE KATILIMCILARININ FONKSİYONEL RİSK VE KALİTE ALGILARININ İNCELENMESİ: ULUDAĞ ÖRNEĞİ / ANALYSIS OF FUNCTIONAL RISK AND SERVICE QUALITY PERCEPTIONS OF SKI ACTIVITY PARTICIPANTS: THE CASE OF ULUDAG
275 Antrenman ve Hareket Bilimleri Ali Kamil Güngör Dilek Sevimli, Ali Kamil Güngör FONKSİYONEL ANTRENMANIN ADÖLESAN GÜREŞÇİLERDE ÇEVİKLİK VE DİKKAT ÖZELLİĞİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF FUNCTIONAL TRAINING ON AGILITY AND ATTENTION FEATURES IN ADOLESCENT WRESTLERS
277 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Meral DEMİR Meral DEMİR Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörler ve Spor Yöneticilerinin Egzersiz Bağımlılığı ve Spor Okur-Yazarlık Farkındalığı Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation of Exercise Addiction and Sports Literacy Awareness Levels of Physical Education Teachers, Trainers and Sports Managers
278 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Hamza Ali GÖKALP Hamza Ali GÖKALP, Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Mümine SOYTÜRK SPORCU BAĞLILIK ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / RELIABILITY AND VALIDITY OF “ATHLETE ENGAGEMENT QUESTIONNAIRE”
279 Spor Yönetimi Cemal ÖZMAN Cemal ÖZMAN, Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU Spor bilimleri alanındaki akademisyenlerin öz liderlik düzeylerinin politik becerileri ile karşılaştırılması / The comparision of self-leadership levels of sports sciences academics with their political skills
280 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ahmet Uslu Ahmet Uslu Öğretmen Adaylarına Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Uygulanması / APPLICATION OF THE PERCEIVED LEARNING SCALE OF TEACHING PRINCIPLES AND METHODS OF TEACHİNG PRE-SERVICE TEACHERS
281 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Yunus Emre Büyükbasmacı Yunus Emre Büyükbasmacı SPORUN ÖZSAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ / IMPACT OF SPORT ON THE LEVEL OF SELF-ESTEEM
282 Antrenman ve Hareket Bilimleri Gülçin Usta Gülçin Usta, Özdemir Atar 12 HAFTA UYGULANAN REFORMER PİLATES EGZERSİZLERİNİN MERKEZ BÖLGE (CORE) KAS KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF 12-WEEK REFORMER PİLATES EXERCİSES ON (CORE) MUSCLE STRENGTH
283 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mümine SOYTÜRK Meral DEMİR, Mümine SOYTÜRK Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörler ve Spor Yöneticilerinin Algıladıkları Spor Okur-Yazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Examining the Perceived Sports Literacy of Physical Education Teachers, Trainers and Sports Managers in Terms of Various Variables
284 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi İnci Ece Öztürk İnci Ece Öztürk, Gizem Özgün, Selen Uğur, Nimet Haşıl Korkmaz 6 hafta boyunca geleneksel model ve bireyselleştirilmiş öğretim model ile işlenen beden eğitimi ve spor derslerine ilişkin 9. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi / Examination of 9th grade students' views on physical education and sports lessons treated with the traditional model and individualized teaching model for 6 weeks
285 Antrenman ve Hareket Bilimleri Erhan KARA Erhan KARA, Sercan ÖNCEN, İsa SAĞIROĞLU, Özgür DİNÇER Kadin Güreşçilerde Fonksiyonel Hareket ve Postüral Stabilizasyon Arasinda İlişki Var Mıdır? / Is there a relationship between functional movement and postural stabilization for female wrestlers?
286 Antrenman ve Hareket Bilimleri PINAR TATLIBAL PINAR TATLIBAL, SAADET BEYZA ÖZER 2019 Dünya Şampiyonasına Katılan Kick Boks Sporcularının Fiziksel Profillerinin Esneklik Düzeyleri ve Başarı Durumlarıyla İlişkisi / The Relationship Between Physical Profiles of Kick Boxing Athletes Participating in the 2019 World Championships with Their Flexibility Levels and Their Success Status
287 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Abdulvahit DOĞAR Abdulvahit DOĞAR ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KARARGAHINDA GÖREV YAPAN RÜTBELİ PERSONELİN SAĞLIKLI YAŞAMDA İLK YARDIM İLKELERİ VE FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI / INCREASING THE FIRST AID PRİNCIPLES AWARENESS OF THE SENIOR OFFICERS WORKING IN ERZURUM PROVINCIAL GENDARMERIE COMMAND
288 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mustafa Alper MÜLHİM Beytullah ERTÜRK, Mustafa Alper MÜLHİM, Ali ÖZKAN, Ayça GENÇ Erkek Sporcularda 30 metre sprint performansını etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi / The effects of some variables in determining 30 meter sprint performances in Male Athletes
289 Rekreasyon Feyza Meryem Kara Bülent Gürbüz, Feyza Meryem Kara, Halil Sarol HİKİKOMORİ FENOMENİ: SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI VE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI / THE PHENOMENON OF HIKIKOMORI: LEISURE BOREDOM AND SMARTPHONE ADDICTION
290 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Soner Akgün Menderes Kabadayı, Soner Akgün, Ali Kerim Yılmaz, Özgür Bostancı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARI İLE SİBER ZORBALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' SOCIAL MEDIA ATTITUDE AND CYBER BULLYING LEVELS
291 Egzersiz ve Spor Psikolojisi ERSİN ATEŞ VAROL TUTAL, MEHMET EFE, ERSİN ATEŞ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLERİ ve DİĞER BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF EXERCISE ADDICTION LEVELS OF PHYSICAL AND SPORTS TEACHERS AND TEACHERS IN OTHER BRANCHES IN TERMS OF SOME VARIABLES
292 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Muhammed Hüseyin OCAK Muhammed Hüseyin OCAK, Aslı BEKİROĞLU, Devrim DOĞAN KoronaVirüs Twitch.tv’nin İzlenme Oranlarını Arttırdı mı? / Did Coronavirus Increase Rating of Twitch.tv?
293 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi YUNUS ÜZER VAROL TUTAL, MEHMET EFE, YUNUS ÜZER BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF LIFE SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES
294 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Şengül Demiral Şengül Demiral Performans Sporcularında Sporda Zihinsel Antrenman ve Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ( Saha Çalışması: Judo örneği) / Investigation of the Relationship Between Mental Training and Mental Endurance in Sports in Performance Athletes (Fieldwork: Judo Example)
295 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Yusuf Ulusoy Yusuf Ulusoy, M. Kamil Özer Covid 19 pandemisi ve fitness merkezlerine etkisi: İstanbul ili örneği / Covid 19 pandemic and its impact on fitness centers: The example of Istanbul province
296 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Selen Uğur Selen Uğur, Elif İşler, İnci Ece Öztürk, Nimet Haşıl Korkmaz 8 haftalık düzenli antrenmanın otizmli çocuklarda temel motor becerilere etkisinin incelenmesi / Investigation of the effect of 8-week regular training on basic motor skills in children with autism
297 Antrenman ve Hareket Bilimleri Barış Yılmaztürk Mustafa Şakir Akgül, Barış Yılmaztürk, Melike Nur Akgül Wingate Temelli Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Kick Boksçuların Aerobik ve Anaerobik Performansı Üzerine Etkisi / Effect of Wingate-based High Intensity Interval Training on Aerobic and Anaerobic Performance of Kick Boxers
298 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Tolga POLAT Tolga POLAT, Özlem Özge YILMAZ, Canan SERCAN DOĞAN, Başak Funda EKEN, Aysun SAVCI, Beste TACAL ASLAN, Şehkar OKTAY , Korkut ULUCAN Profesyonel Kick Boks Sporcularında Alfa Aktinin-3 (rs1815739) Polimorfizminin Dağılımı / Distribution of Alpha Aktin-3 (rs1815739) Polymorphism in Professional Kick Boxing Athletes
299 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Nuri Uslu Nuri Uslu, Melih Balyan BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: MATEMATİK DERSİ ÖRNEĞİ / MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: EXAMPLE OF MATHEMATICS
300 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Korkut ULUCAN Korkut ULUCAN, Tolga POLAT, Özlem Özge YILMAZ, Canan SERCAN DOĞAN, Gözdem KARAPINAR, İpek YÜKSEL GÖZLER, Beste TACAL ASLAN Profesyonel Vücut Geliştiricilerde Alfa Aktinin-3 (rs1815739) ve Anjiyotensin Dönüştüren Enzim In/Del Polimorfizmlerinin Dağılımı / Distribution of Alpha Actin-3 (rs1815739) and Angiotensin Converting Enzyme In / Del Polymorphisms in Professional Bodybuilders
302 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Hakan TAŞ Hakan TAŞ, Irmak HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ ANKARA’DAKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDENSEL OKURYAZARLIKLARININ İNCELENMESİ / EXAMINING THE PHYSICAL LITERACY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM ANKARA
303 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Berkan BOZDAĞ Berkan BOZDAĞ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF AGGRESSION LEVELS OF TEACHER CANDIDATES THAT DO AND DO NOT DO SPORTS
304 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Maide Elif Alpay Maide Elif Alpay Damgalanmaya Maruz Kalan Sporcularda Sportif Performans ve Psikolojik Toparlanma / Sports Performance And Psychological Recovery İn Athletes Exposed To Stigma
305 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ülfet Yavuz Ülfet Yavuz, Ekrem Levent İlhan AKTİF OLARAK SPOR YAPAN BİREYLERİN COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE POZİTİFLİK PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE STRESS LEVELS AND POSITIVITY PROFILES PERCEIVED IN THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD OF ACTIVELY SPORTING INDIVIDUALS
306 Spor Yönetimi Asil ÇETİNKAYA Tonguç Osman MUTLU, Asil ÇETİNKAYA, Halil Evren ŞENTÜRK, Halil Erdem AKOĞLU, Ali AĞILÖNÜ FARKLI SPOR BRANŞLARINDA GÖREV YAPAN ANTRENÖRLERİN ALGILANAN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE PERCEIVED LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF COACHES WORKING IN DIFFERENT SPORTS BRANCHES
307 Kinantropometri Kadriye Bayer Kadriye Bayer, Ece Aydın, Emine Kutlay 5-7 yaş grubu ritmik cimnastikçilerde deri altı yağ dağılımı ve segmental fiziksel özellikler / Subcutaneous fat distribution and segmental physical features in 5-7 age group rhythmic gymnasts
308 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mehmet ÇETİN Mehmet ÇETİN, Engin DEMİR, Ekrem Levent İLHAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ EĞİTİM PROGRAMINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ / OPİNİONS OF THE STUDENT FOR THE İNCLUSİON OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS ACTİVİTİES İN THE SCİENCE AND ARTS CENTER CURRICULUM
309 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mehmet ÇETİN Mehmet ÇETİN, Sevim Handan YILMAZ, Ekrem Levent İLHAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ' VIEWS ON DISTANCE EDUCATION
310 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Maide Elif Alpay Maide Elif Alpay Sakatlanmalar Sonrası Meydana Gelen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme / Post-Traumatic Stress Disorder And Post-Traumatic Growth That Occur After İnjuries
311 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ahmet YAPAR Ahmet YAPAR , Duygu AKGÜN , Yasin AKINCI ALTYAPI BASKETBOL OYUNCULARININ ALGILADIKLARI ANTRENÖR DAVRANIŞLARININ ANTRENÖR CİNSİYETİNE GÖRE İNCELENMESİ / ANALYSIS OF YOUTH BASKETBALL PLAYERS’ PERCEPTIONS OF COACH BEHAVIORS ACCORDING TO THE COACH GENDER
312 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Erkut Konter Erkut Konter Futbolcuların psikolojik beceri düzeyleri ve seçili kişisel değişkenlerine göre liderlik gücü algıları / Leadership power perceptions of footballers in relation to level of psychological skills and selected individual variables.
313 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Sıtkı ÖZBEK Sıtkı ÖZBEK, Berkan BOZDAĞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMİNATİON THE PHYSİCAL ACTİVİTY LEVELS OF UNİVERSİTY
314 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ahmet YAPAR Ahmet YAPAR , Dilek Eker , Yasin AKINCI KADIN FUTBOL OYUNCULARININ SPORDAN ALDIKLARI ZEVK KAYNAKLARININ SPOR ORTAMI VE DENEYİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. / EXAMINATION OF FEMALE SOCCER PLAYERS’ SOURCES OF ENJOYMENT FROM SPORTS IN TERMS OF SPORTS CONTEXT AND EXPERIENCE
315 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Orçun Terzioğlu Orçun Terzioğlu, Erman Doğan FUTBOLCULAR VE BİLARDOCULARDA DUYGUSAL ZEKÂNIN YARIŞMA DURUMLUK KAYGI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON FOOTBALL AND BILLIARD PLAYERS’ COMPETITIVE STATE ANXIETY
316 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Kezban Gülşen Eşkil Kezban Gülşen Eşkil, Ekrem Levent İlhan, Remzi Eşkil Özel Gereksinimli Öğrencilere Beden Eğitimi Öğretmeni Olmak İş Doyumu Etkiler mi? Karşılaştırmalı Bir Araştırma / Does Being a Physical Education Teacher to Students with Special Needs Affect Job Satisfaction? A Comparative Study
317 Fiziksel Uygunluk Hilal Şeyma Nur Binbir Hilal Şeyma Nur Binbir, Fatma Ünver Taekwondocularda çeviklik ve beden kitle indeksi ilişkisinin incelenmesi / Examining the relationship between agility and body mass index in taekwondo players
318 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Burcu Ertaş Dölek Burcu Ertaş Dölek, Elif Cengizel, Özgür Cengizel 18 YAŞ ÜZERİ BİREYLERİN COVİD-19 PANDEMİSİ KARANTİNA SÜRECİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞLARINDAKİ DEĞİŞİMLER / CHANGES IN PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIORS OF INDIVIDUALS OVER THE AGE OF 18 DURING THE COVID-19 PANDEMIC QUARANTINE PERIOD
319 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Ahmet Ferdi KOÇ Ahmet Ferdi KOÇ, Kürşat HAZAR Bedensel Engelli Sedanter Ve Bedensel Engelli Sporcu Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutumları Ve Yaşam Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi / Attitudes Towards Physical Activity and Life Satisfaction Levels of Physically Handicapped Sedentary and Physically Handicapped Athletes
320 Kinantropometri Erkan AKDOĞAN Erkan AKDOĞAN, Beyza GÜVEN Genç Kadın Voleybol Oyuncularında Vücut Kompozisyonu ile Anaerobik Performans Parametreleri Arasındaki İlişki / Relationship Between Body Composition and Anaerobic performance parameters in Young Female Volleyball Players
321 Antrenman ve Hareket Bilimleri Berkan Otman Murat Bilge, Gökhan Deliceoğlu, Berkan Otman, Atakan Otman İspanya Maç Analizleriyle de 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonu Olabildi mi? / Could Spain Also Become the 2020 European Handball Champion with Game Analysis?
322 Rekreasyon Dilara KURNAZ Dilara KURNAZ, Pınar GÜZEL, Kadir YILDIZ, Melike ESENTAŞ Bireylerin Sanal Sosyalleşme ve Serbest Zaman Yönetim Düzeylerinin İncelenmesi: Sosyal İzolasyon Sürecinde Evde Kalan Bireyler Üzerine Bir Araştırma / Investigation of Virtual Socialization and Leisure Time Management Levels of Individuals Staying at Home in Social Isolation Process
323 Antrenman ve Hareket Bilimleri Damla Selin YILDIRIM KÖSE Ulaş Can YILDIRIM, Damla Selin YILDIRIM KÖSE, Cengiz AKALAN DÜŞÜK ŞİDDETLİ FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİMİ İLE İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP OF LOW INTENSITY PHYSICAL ACTIVITY LEVEL WITH BODY COMPOSITION AND MAXIMAL OXYGEN CONSUMPTION
324 Egzersiz ve Spor Psikolojisi DEMET ÖZTÜRK ÇELİK DEMET ÖZTÜRK ÇELİK Lisanslı Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi / An Investigation of Violence Tendency Among Athlete and Non-Athlete Secondary School Students
325 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tarık BALCI Tarık BALCI, Mehmet YANIK Beden eğitimi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eğitime inanma düzeylerinin karşılaştırılması / Comparison of physical education teachers and pre-service teacher' levels of believe in education
326 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite ELİF ÜNAL ELİF ÜNAL, EKREM LEVENT İLHAN YAŞAM KALİTESİ VE SPOR: GÖRME ENGELLİ BİR SPORCUNUN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA / QUALİTY OF LİFE AND SPORT: A QUALİTATİVE RESEARCH ACCARDİNG TO WİTH A VİSUALLY IMPAİRED ATHLETE
327 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Muhammet Kocamaz Muhammet Kocamaz, Süleyman Munusturlar Müfredat Dışı Okul İçi Boş Zaman Aktiviteleri Katılımının 10-14 Yaş Arası Ortaokul ÖğrencilerinŞiddet Eğilimleri ve Sosyal Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi / Analyzing the Effect of Participation in Extracurricular Leisure Time School Activities on Violent Tendencies and Social Connectedness Levels of Middle School Students Between the Ages of 10 and 14.
328 Antrenman ve Hareket Bilimleri Gökçe OKTAY Gökçe OKTAY 25-45 Yaş Arası Kadınlarda 6 Haftalık Zumba Egzersizlerinin Genel Dayanıklılık, Esneklik ve Kuvvet Üzerine Etkisinin Araştırılması / Investigation of the Effect of 6-Week Zumba Exercises on General Endurance, Flexibility and Strength in Women Between 25-45 Years
329 Antrenman ve Hareket Bilimleri BARIŞ GÜROL BARIŞ GÜROL, MÜJDE ATICI Türkiye Futbol Süper Lig ve TFF 1.Ligin 2018-2020 Sezonları Gol Analizi / Analysis of Goal Scored in Turkish Super and 1st Division Soccer Leagues from 2018 to 2020.
330 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Emine DERELİ Mustafa Gürker TEPE, Emine DERELİ Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Fakülte Öğrencilerinden Ders Dışı Sportif Etkinliklere Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Öz Yeterlilik, Psikolojik Dayanıklılık ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Relationship Between the Self-Efficacy, Resilience and Anxiety Levels of Gendarmerie and Coast Guard Academy (JSGA) Faculty Students Participating in and Not Participating in Extra-Curricular Sports Activities
331 Spor Yönetimi Bihter UZEL Bihter UZEL, Yusuf Dinar İŞGÖREN, Metin ARGAN ''Farkın Kadar Farkedilirsin'' İkonik Gol Sevinci Yapan Futbolcuların Taraftarlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi / '' You Are Noticed As Much As The Difference '' An Investigation of the Effect of the Iconic Football Players on the Fans
332 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Mustafa Şakir Akgül Mustafa Şakir Akgül, Mitat Koz NORMOBARİK ORTAMDA HİPOKSİK KOŞULLARDA UYGULANAN YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL ANTRENMANIN ANTİOKSİDANLAR ÜZERİNE ETKİSİ / EFFECT OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING UNDER HYPOXIC CONDITIONS IN A NORMOBARIC ENVIRONMENT ON ANTIOXIDANT STATUS
333 Spor Yönetimi Fatih Dinç Fatih Dinç, Ahmet Erdi Avanoğlu Spor Yöneticiliği Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öz-Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği / Example of Niğde Ömer Halisdemir University Comparison of Sports Management and Public Administration Students' Self-Leadership Behaviors
334 Spor Yönetimi Abdussamet Arslan Abdussamet ARSLAN, Gözde ALGÜN DOĞU Spor Organizasyonlarında Algılanan Önem ve Organizasyonlardaki Tüketim Nedenlerinin Belirlenmesi / Determination of Perceived Importance and Reasons of Consumption in Sports Organizations
335 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Halime Dinç Didem Gülçin Kaya, Halime Dinç Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Sosyal Görünüş Kaygısı Üzerindeki Etkisi / The Effect of Internet Addiction of Faculty of Sports Sciences Students on Social Appearance Anxiety
336 Spor Tarihi Mehmet Yıldız Mehmet Yıldız, Özbay Güven, Yasin Karaca 1960 ROMA OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA TÜRKİYE / Turkey In 1960 Rome Olympic Games
337 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Figen Çiloğlu Figen Çiloğlu, Yeşer Eroğlu, Hüseyin Can İkizler Sporcu gözünden 5N1K ile HADO / 5W1H of HADO, from the athlete's perspective
338 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Tuna Uslu Bahar Ünsal Yılmaz, Tuna Uslu SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN TOPLUMA ULAŞMASINDA SPORUN ROLÜ: HEFORSHE FENERBAHÇE ÖRNEĞİ / THE ROLE OF SPORTS IN SPREADING SOCIAL RESPONSIBILITY AND GENDER EQUALITY: HEFORSHE FENERBAHÇE EXAMPLE
339 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Musab ÇAĞIN Musab ÇAĞIN, Ahmet DÖNMEZ, Erdem KARTAL, Cengiz BAYKARA, Salim İbrahim ONBAŞI EGZERSİZİN YAŞAM BAĞLILIĞI VE ÖZNEL ZİNDELİK ÜZERİNE ETKİSİ: COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE KÜLTÜRLERARASI BİR ARAŞTIRMA / THE EFFECT OF EXERCISE ON LIFE ENGAGEMENT AND SUBJECTIVE VITALITY: AN INTERCULTURAL STUDY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
340 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Yağmur Özatik Zehra Gözel Tepe, Yağmur Özatik FUTBOLCULARIN MENTAL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTİGATİON OF MENTAL TOUGHNESS OF FOOTBALL PLAYERS
341 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Gökhan ÇAKMAK Gökhan ÇAKMAK, Ayşegül Funda ALP, Elif KARAGÜN Beden eğitimi ve spor yüksekokulu / spor bilimleri fakültesi mezunlarının işyerlerinde mobbinge maruz kalma sıklıkları / The frequency of exposure to mobbing in workplaces of school of physical education and sports / faculty of sports sciences
342 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Salim İbrahim ONBAŞI Ahmet DÖNMEZ, Salim İbrahim ONBAŞI, Musab ÇAĞIN, Abdullah CANİKLİ, Fikret RAMAZANOĞLU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARINDA YALNIZLIĞIN YORDAYICILARI: POZİTİF VE NEGATİF DUYGULAR / THE PREDICTORS OF LONELINESS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS NOMINEES: POSITIVE AND NEGATIVE FEELINGS
343 Antrenman ve Hareket Bilimleri OSMAN TARAF OSMAN TARAF, MEHMET ÖZAL 4 Haftalık Dominant Bilek-Ön Kol Kuvvet Çalışmalarının Kuvvet ve Reaksiyon Zamanlarına Etkisi Randomize Kontrollü Çalışma / The Impact of 4-weeks Dominant Wrist-forearm Strength Training on the Time of Strength along with Reaction Randomized Controlled Trial
344 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Didem Gülçin KAYA Didem Gülçin KAYA, Yücel OCAK BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ’NÜN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ / EXAMINATION OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING DEPARTMENT WITH SWOT ANALYSIS: STUDENT OPINIONS
345 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Taşkın YILDIZ Ahmet DÖNMEZ, Cengiz BAYKARA, Taşkın YILDIZ, Kamil DÖNMEZ POZİTİF VE NEGATİF DUYGULARIN ÖZ-YETERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / THE EFFECT OF POSITIVE AND NEGATIVE FEELINGS ON SELF-EFFICACY: A RESEARCH ON SPORTS SCIENCE STUDENTS
348 Rekreasyon Tolga Beşikçi Tolga Beşikçi, Hatice Çamlıyer, Pınar Güzel Üniversite kampüslerinde rekreasyon uygulamalarının serbest zaman engelleri, kolaylaştırıcıları ve doyumu üzerine etkileri / Effects of recreation practices on leisure constraints, facilitators and satisfaction in university campuses
349 Rekreasyon Kıvılcım KAPLAN Kıvılcım KAPLAN, Deniz DEMİR BOLÇAY Covid-19 Pandemi Sürecinde Kısıtlı Serbest Zamanda Fiziksel Aktivite Yapan: Altmış Beş Yaş Üstü Üzerine Nitel Bir Araştırma (İstanbul Örneği) / A Qualitative Research On Six-Five Years Over That Do Physical Activity In Restricted Leisure-Time In The Process Of Covid-19 Pandemic (Istanbul Example)
350 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Cevdet DURAN Ekrem Levent İLHAN, Cevdet Duran COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN ÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ VİDEOLARININ İÇERİK ANALİZİ / CONTENT ANALYSIS OF DISTANCE LEARNING PHYSICAL EDUCATION COURSE VIDEOS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
351 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Cevdet DURAN Cevdet DURAAN, Ekrem Levent İLHAN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARINDA DEĞİŞEN BEDEN EĞİTİMİ PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA / EVALUATION OF THE CHANGING PHYSICAL EDUCATION PROGRAM IN SPECIAL EDUCATION AND PRACTISE SCHOOLS: A QUALITATIVE RESEARCH IN LINE WITH PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 'VIEWS.
352 Olimpizm İsmet EKMEKCİ Didem Gülçin KAYA, İsmet EKMEKCİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAİR-PLAY ALGILARININ KARİKATÜR VE ÇİZİM YOLUYLA İNCELENMESİ / EXAMINING THE FAIR PLAY PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES THROUGH CARTOON AND DRAWING
353 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Muhammed Mustafa Atakan Muhammed Mustafa Atakan, Şükran Nazan Koşar, Hüseyin Hüsrev Turnagöl Egzersiz Sırasındaki Substrat Oksidasyonu ve Dayanıklılık Kapasitesi ile İrisin, Preptin ve Adropin Arasındaki İlişki / The Correlation Between Substrate Oxidation During Exercise and Endurance Capacity with Irisin, Preptin, and Adropin
356 Rekreasyon Deniz Demir Bolçay Deniz Demir Bolçay, Kıvılcım KAPLAN TOPLUMSAL BİR FENOMEN: NEREYE GİDİYOR BU DEDELER? / A SOCIAL PHENOMENON: WHERE ARE THESE GRANDFATHERS GOING?
357 Antrenman ve Hareket Bilimleri Bünyamin Haksever Bünyamin Haksever, Yaşar Gül Baltacı, İrem Düzgün Dinamik inovatif denge sistemi (DIBA) ile standart denge sisteminin denge üzerine etkilerinin karşılaştırılması / Comparison Of The Dynamic Innovative Balance System (DIBA) and Standard Balance Training On Balance
358 Egzersiz ve Sporda Beslenme Ayşe Nur Fişek Ayşe Nur Fişek , Aysel Pehlivan Egzersiz Yapan Kadınlarda Beden İmajı Baş Etme Stratejileri / Evaulation Of Body Image Coping Strategies for Women Exercising
359 Rekreasyon Talip Çelik Mehdi Duyan, İlker Günel, Talip Çelik Antrenörlerin Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi / Determining of the Factors that Constraints Participation of Sports Recreation Activities of Coaches
360 Antrenman ve Hareket Bilimleri Erbil Murat AYDIN Yılmaz UÇAN, Erbil Murat AYDIN Kuvvet Antrenmanlarında Setler Arası Uygulanan Agonist Ve Antagonist Germe Egzersizinin Kas Aktivasyonu Ve İzokinetik Performans Üzerine Etkileri / The Effects of Inter-Set Agonist and Antagonist Stretching Exercises in Strength Training on Muscle Activation and Isokinetic Performance
361 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Çiğdem Bulgan Çiğdem Bulgan, Mustafa Arslan Başar SPOR PERFORMANSINDA İNİŞ MEKANİĞİ VE YARALANMA RİSKLERİ / LANDING MECHANICS AND INJURY RISKS IN SPORTS PERFORMANCE
362 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Yasin Altın Yasin Altın, Sena Altın Sporda ahlâki yönelim üzerinde kişilik özelliklerinin rolü / The role of personality characteristics on moral orientation in sports
364 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi İzzettin Karaaslan İzzettin Karaaslan, Serkan Esen, Tuna Uslu BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK, İŞ DOYUMU VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ / RESEARCH ON OCCUPATIONAL BURNOUT, JOB SATISFACTION AND LIFE SATICFACTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
366 Spor Sosyolojisi Dilek Uzunçayır Yeşim Albayrak Kuruoğlu, Dilek Uzunçayır, Ayşin Albayrak BETON DUVARLAR MI? YEŞİL ALANLAR MI? : İSTANBUL’DA BİR BELEDİYEYE AİT MİLLET BAHÇESİNDE SUNULAN YÜRÜYÜŞ PROGRAMINA DÜZENLİ KATILAN KADINLARIN DENEYİMLERİ / CONCRETE WALLS OR GREEN LANDS? : EXPERIENCES OF WOMEN PARTICIPATING REGULARLY IN THE WALKING PROGRAM OFFERED IN THE MUNICIPALITY'S NATIONAL PARK IN ISTANBUL
367 Antrenman ve Hareket Bilimleri ERDAL ARI ERDAL ARI, GÖKHAN DELİCEOĞLU FUTBOL HAKEMLERİNİN KOŞU TESTİ PARAMETRELERİNİN YAŞA VE BAZI FİZİKSEL DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ / THE EXAMINATION OF RUNNING TEST PARAMETERS OF SOCCER REFEREES ACCORDING TO AGE AND SOME PHYSICAL VARIABLES
368 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Turan Başkonuş Turan Başkonuş, Fikret Soyer BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ / ANALYSİS OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS TEACHERS' ATTİTUDES TOWARDS ASSESSMENT AND EVALUATİON ACCORDİNG TO SOME VARİABLES
369 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Turan Başkonuş Turan Başkonuş ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BETİMLENMESİ: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / DESCRİBİNG PRESERVİCE TEACHERS' ATTİTUDES TOWARDS PLAYİNG GAMES INVOLVİNG PHYSİCAL ACTİVİTY: KIRŞEHİR
370 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Saime ÇAĞLAK SARI Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Saime ÇAĞLAK SARI, M. Sibel YAMAN, Ahmet DÖNMEZ, Dudu Banu ÇAKAR SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ: YENİTİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİ DÖNEMİ / DETERMINING THE PERCEIVED ONLINE LEARNING BARRIERS OF SPORTS SCIENCE STUDENTS: THE NEW TYPE OF CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC PERIOD
371 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ahmet DÖNMEZ Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Saime ÇAĞLAK SARI, M. Sibel YAMAN, Ahmet DÖNMEZ SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN YENİTİP KORONAVİRÜS PANDEMİSİ (COVİD-19) DÖNEMİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME TUTUMLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME HAZIR BULUNUŞLULUKLARI ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF ONLINE LEARNING ATTITUDES OF SPORT SCIENCES STUDENTS ON THEIR LEARNING READINESS TO LEARN ONLINE DURING THE PERIOD OF THE NEW TYPE OF CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19)
372 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Gamze Yeşim GÖKTÜRK Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER, M. Sibel YAMAN, Cengiz BAYKARA, Ahmet DÖNMEZ, Gamze Yeşim GÖKTÜRK SPORCULARIN COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / SPORCULARIN COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
373 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi EMİN ÖZDEMİR HAYRİ AYDOĞAN, EMİN ÖZDEMİR, SİNAN BAKIR, CELAL KAL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKTE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR (RİZE İLİ ÖRNEĞİ) / THE PROBLEMS PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ENCOUNTER IN THEIR PROFESSION (RİZE PROVINCE SAMPLE)
374 Egzersiz ve Spor Psikolojisi EMİN ÖZDEMİR HAYRİ AYDOĞAN, UTKU IŞIK, EMİN ÖZDEMİR, ABDUSSAMED KARAKÖSEOĞLU TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNDEKİ SPORCULARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATING PROBLEM SOLVING SKILLS OF ATHLETES IN TURKISH OLYMPIC PREPARATORY CENTER
375 Fiziksel Aktivite ve Sağlık OGÜN KÖYAĞASIOĞLU SEÇKİN ŞENIŞIK, OYTUN HASTÜRK, OGÜN KÖYAĞASIOĞLU ERGENLERDE DÜZENLİ EGZERSİZİN İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ / REGULAR EXERCISE AND INTERNET USAGE RELATIONS IN ADOLESCENTS
376 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ömer Faruk TUTAR Ömer Faruk TUTAR SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİN TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ / EXAMINATION OF BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS OF STUDENTS OF RECREATION DEPARTMENT OF SPORTS SCIENCES ACCORDING TO SOME VARIABLES
377 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ömer Faruk TUTAR Ömer Faruk TUTAR FİTNESS SPORU İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN ANTRENÖRLERİ İLE İLGİLİ KARİZMATİK LİDERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / THE EVALUATION OF THE PERCEPTIONS OF CHARISMATIC LEADERSHIP RELATED TO THE COACH OF THE ATHLETES WHO ENGAGED WITH FITNESS SPORT
378 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Mustafa Kızılkoca Mustafa Kızılkoca FIRAT ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF SELF-RESPECT LEVELS OF FIRAT UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT 1ST AND 3RD CLASS STUDENTS
379 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mustafa Kızılkoca Mustafa Kızılkoca ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF ATTITUDES LEVEL TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
380 Egzersiz ve Sporda Beslenme Hatice Nilay KARUK Hatice Nilay KARUK, Gülbin RUDARLI NALÇAKAN Karbonhidrat ve Kafein Kombinasyonunu Ağızda Çalkalamanın Antrene Erkeklerde Anaerobik Performansa Etkisi / Effects of Carbohydrate and Caffeine Combination Mouth Rinse on Anaerobic Performance of Highly Trained Male Athletes
382 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Osman Hamamcılar Osman Hamamcılar, Bihter Akınoğlu, Tuğba Kocahan, Adnan Hasanoğlu PERİAPİKAL LEZYONLARIN SPORCU KAS KUVVETİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF PERIAPICAL LESIONS ON ATHLETE MUSCLE STRENGTH
383 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Diyar Tekce Diyar Tekce, Mehmet Bülent Asma, Hatice İlhan Odabaş VAN KENT MERKEZİNDE ÖĞRENİM GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMA DURUMLARININ İNCELENMESİ / EXAMINATION OF BODY MASS INDEX AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS STUDYING IN VAN CENTER
384 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ceren Nur TEMİZ Ceren Nur TEMİZ, Ahmet Haktan SİVRİKAYA Zihin haritası tekniği ile işlenen voleybol dersinin ortaokul 6. sınıf öğrencileri üzerinde bilişsel ve psikomotor beceri gelişimine etkisi / The effect of volleyball subject taught with mind mapping technique upon cognitive and psychomotor skill development of 6th grade students
385 Spor Yönetimi İlker Günel İlker Günel, Mihriay Musa, Abdurrahman Kepoğlu, Hasan Hüseyin Çulha, Ahmet Aslanlar, Emre Yıldız Spor Bilimleri İle Diğer Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık ve Hedef Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması / Comparison of Psychological Resilience and Target Commitment Levels of Students Studying in Sports Sciences and Other Faculties
386 Antrenman ve Hareket Bilimleri Recep TÜRKYILMAZ Recep TÜRKYILMAZ, Hakan YARAR ELİT GÜREŞÇİLERDE KISA SÜRELİ VÜCUT AĞIRLIĞI KAYBININ TURNUVA ŞARTLARINDA ANAEROBİK PERFORMANS VE REAKSİYON ZAMANI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SHORT-TERM BODY WEIGHT LOSS ON ELITE WRESTLERS ON ANAEROBIC PERFORMANCE AND REACTION TIME IN TOURNAMENT CONDITIONS
387 Egzersiz ve Sporda Beslenme Cemre Didem Eyipınar Cemre Didem Eyipınar, Eser Ağgön, Sibel Tetik Dündar MİTOKONDRİYAL ENZİMATİK KOMPLEKSLERDEKİ KOFAKTÖR ALFA LİPOİK ASİT VE SİRTUİN-1’ İN EGZERSİZ METABOLİZMASINA ETKİSİ / THE EFFECT OF MITOCONDRIAL ENZYMATIC COMPLEXES COFACTOR ALPHA LIPOIC ACID AND SIRTUINE-1 ON EXERCISE METABOLISM
388 Antrenman ve Hareket Bilimleri Duygu Sevinç Yılmaz Duygu Sevinç Yılmaz, Sibel Tetik Dündar TAEKWONDOCULARDA ELASTİK BANT EGZERSİZLERİNİN BAZI FİZİKSEL PARAMETRELER VE LOKAL KUVVET BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ / EFFECT OF ELASTIC BAND EXERCISES ON SOME PHYSICAL PARAMETERS AND LOCAL FORCE SKILLS IN TAEKWONDO ATHLETES
389 Antrenman ve Hareket Bilimleri Hasan İŞLEK Mehmet Akif BABUR, Hakan YARAR, Hasan İŞLEK, Volkan ŞUBATLIOĞLU, Gülnur TEMELLİ FARKLI ORTAMLARDA UYGULANAN DAYANIKLILIK ANTRENMANININ VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF THE ACUTE EFFECTS OF ENDURANCE TRAINING APPLIED IN DIFFERENT ENVIRONMENTS ON BODY COMPOSITION
390 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Merve CINCIK Merve CINCIK, Güner ÇİÇEK Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve İnternet Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi / Study of the Relationship Between Physical Activity and Internet Addiction in University Students
391 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mehmet ABIŞ Coskun Yılmaz, Selmani ABIŞ, Mehmet ABIŞ SPOR YAPMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İMGELEME VE SÜREKLİ KAYGILARINA ETKİSİ / THE EFFECT OF CONDUCTING SPORTS ON IMAGERY AND CONTINUOUS CONCERNS OF UNIVERSITY STUDENTS
392 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mehmet ABIŞ Selmani ABIŞ, Mehmet ABIŞ, Coşkun YILMAZ SPOR YAPMANIN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF SPORTS ON THE LEVELS OF SELF-CONFIDENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS
393 Antrenman ve Hareket Bilimleri Sercin Kosova Sercin Kosova, Faik Vural, Merve Koca Kosova Eskrimcilerde Pliyometrik ve Direnç Antrenmanlarının Yön Değiştirme Performansına Etkileri / The Effects of Plyometric and Resistance Training on Change of Direction Performance of Fencers
394 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Emine Atıcı Emine Atıcı Covid-19 pandemi sürecinde bireylerin sağlık profili, depresyon ve kaygı düzeyleri üzerine pilatesin etkisi / The effect of pilates on the health profile, depression and anxiety levels of individuals during the covid-19 pandemic process
395 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Cengiz BAYKARA Cengiz BAYKARA, Çetin YAMAN, Işık BAYRAKTAR FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN HİDRASYON BİLGİ DÜZEYİ İLE TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF HYDRATION KNOWLEDGE LEVELSATTITUDES AND BEHAVIORS OF ATHLETES IN DIFFERENT SPORTS EVENTS
396 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Aslı Doğan Aslı Doğan, Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ, Umut Ziya KOÇAK E-spor Oynayan Sporcuların Covid-19 Sürecinden Etkilenimlerinin Belirlemesi / Determining How E-Sports Athletes Are Affected by the Covid-19 Outbreak Period
397 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Yunus Emre Büyükbasmacı Yunus Emre Büyükbasmacı LİSANS DÜZEYİNDE ALINAN SPOR BİLİMLERİ EĞİTİMLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ / RECEIVED AT LICENSE LEVEL OF SPORTS SCIENCE EDUCATION HEALTHY LIFE EFFECT ON STYLE BEHAVIORS
398 Spor Sosyolojisi İrem Kavasoğlu İrem Kavasoğlu, Eric Anderson VÜCUT GELİŞTİRMEDE GEY ERKEK DENEYİMLERİNİN İLK ANALİZİ / FIRST ANALYSIS OF GAY MALE EXPERIENCES IN BODYBUILDING
399 Rekreasyon Çağla Çabuk Çağla Çabuk, Hüseyin Gümüş 60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN YAŞAM DOYUMU, SAĞLIK ALGISI VE BOŞ ZAMAN AKTİVİTE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION, HEALTH PERCEPTION AND LEISURE ACTIVITY PREFERENCES OF INDIVIDUALS OVER 60 YEARS OF AGE
400 Rekreasyon Ezgi ABAY Ezgi ABAY, Melike ESENTAŞ, Pınar GÜZEL Bir pencere aralamak; kadınların serbest zaman etkinliklerine katılımları ve kısıtlayıcıları / Opening a window; women's participation and restrictions in leisure time activities
401 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Mihriay Musa Mihriay Musa, Mehmet Bayansalduz , Abdurrahman Kepoğlu, Şenol Yanar, İlker Günel , Berkehan Burak Fitness Merkezinde Spor Yapan Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi / Investigation of Social Appearance Anxiety and Self-Confidence Levels of Individuals Playing Sports in a Fitness Center
402 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Mihriay Musa Mihriay Musa, Mehmet Bayansalduz , Abdurrahman Kepoğlu, Onur Başkurt, Furkan Mert Akça , İlker Besler, Gökhan Ok 13-19 Yaş Futbolcularının Eurofit Test Bataryası Sonuçlarının Yaş Grupları Bakımından Karşılaştırılması / Comparison of Eurofit Test Battery Results By Age Groups Of 13-19 Years Old Football Players
403 Egzersiz ve Sporda Beslenme Serkan PANCAR Serkan PANCAR Dallı Zincirli Amino Asitlerin Fiziksel Performansa ve Toparlanmaya Etkisi / The Effect of Branched Chain Amino Acids on Physical Performance and Recovery
404 Antrenman ve Hareket Bilimleri Cengiz ÖLMEZ İbrahim Orkun AKCAN, Cengiz ÖLMEZ DÜZENLİ EGZERSİZ YAPAN BİREYLERDE BARFİKSTE KOL ÇEKME PERFORMANSINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER / FACTORS DETERMİNİNG PULL- UP PERFORMANCE IN INDIVIDUALS WHO EXERCİSE REGULARLY
405 Spor Yönetimi Günseli ÖZ Yeliz Eratlı Şirin, Günseli ÖZ, Gamza Karaşoğlu FUTBOL HAKEMLERİNİN ALGILADIKLARI STRES KAYNAKLARI ve YAŞAM YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESS SOURCES PERCEIVED BY FOOTBALL REFERENCES AND LIFE ORIENTATIONS
406 Motor Gelişim ve Öğrenme Kevser Gizem Özcan Betül BAYAZIT 10-11 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARDA VOLEYBOL TEMEL HAREKET BECERİ ÇALIŞMALARININ MOTOR GELİŞİME ETKİSİ / THE EFFECT OF VOLLEYBALL BASIC ACTION SKILLS ON MOTOR DEVELOPMENT IN 10-11 AGE GIRLS
407 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Onur Öztürk Onur Öztürk , Hulusi Alp SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL KAYGI DURUMLARI İLE EGZERSİZ YAPMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PHYSICAL ANXİETY AND EXERCISE STUDENTS AT THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES
408 Egzersiz ve Spor Psikolojisi FATİH YABAŞ FATİH YABAŞ HAVALI SİLAH ATIŞ BRANŞINDA FAALİYET GÖSTEREN SPORCULARIN KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİN (KHD) ATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HEART RATE VARIABILITY (HRV) ON PERFORMANCE OF AIR SHOOTING ATHLETES
409 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yakup Koç Yakup Koç, Ahmet Alper Tunga Karabudak KÜÇÜKLERİN OYUNUNDA CENTİLMENLİĞİN YAPILANDIRILMASI (KOCY) UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ / THE EFFECT OF PRACTICE OF “CONSTRUCTING SPORTSMANSHIP IN JUNIORS’ GAMES” (CSJG) ON STUDENTS’ SPORTSMANSHIP BEHAVIORS
410 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yakup Koç Yakup Koç, Hamza NAS LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-YETERLİK VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ / PREDICTIVE EFFECT OF SELF-EFFICACY AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE ON SPORTSMANSHIP BEHAVIOR IN HIGH SCHOOL STUDENTS
411 Antrenman ve Hareket Bilimleri Veli Başal Veli Başal, Mehmet Fatih Yüksel 12-13 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN GELİŞİMİNDE EĞİTSEL OYUNLARIN ETKİSİ / THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES ON THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL PROPERTIES OF CHILDREN 12-13 YEARS
412 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Gökhan ÇAKMAK Gökhan ÇAKMAK Covid-19 Pandemisinin Espor Ekonomisine Etkisi / The Impact of Covid-19 Pandemic on Esports Economy
413 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Seda Sabah Seda Sabah, Soner Çankaya, Aydan Ermiş Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılımına İlişkin Veli Tutumları / Parent attitudes about the participation of secondary school students in Physical Education and Sport lesson
414 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Mehmet Fatih Yüksel Mehmet Fatih Yüksel TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL OYUNCULARINDA KLASİFİKASYON PUANLARINA GÖRE BİYOMOTOR VE TEKNİK ÖZELLİKLER / BIOMOTOR AND TECHNICAL FEATURES IN WHEELCHAIR BASKETBALL PLAYERS ACCORDING TO CLASSIFICATION POINTS
415 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Oktay Akyüz Oktay Akyüz, Tekmil Sezen Göksu, Burcu Sanin Spor Ürünleri Tüketicisinin Sosyal Sorumluluk Çalışması Gerçekleştiren Markalara Yönelik Tutumları (Fenerbahçe Basketbol Kulübü Örneği) / Sports Consumer Attitudes Towards Brands Carrying Out Social Responsibility Work (Fenerbahçe Basketball Club Example)
416 Spor Yönetimi Arif Yüce Arif Yüce Yükseköğretim Düzeyinde Spor Bilimleri Eğitimi Alan Öğrencilerin COVID-19 Korku Düzeylerinin İncelenmesi / A Study on Levels of COVID-19 Fear of Sports Sciences Students at Higher Education Level
417 Antrenman ve Hareket Bilimleri Dolunay Saray Dolunay Saray, Mustafa Şahin Ayak Baş Parmağı Kuvvetinin Atletik Performans ile İlişkisi / The Relation of Big Toe Strength to Athletic Performance
418 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ferhat ÇİFÇİ Ferhat ÇİFÇİ, M. Akif ZİYAGİL Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Portfolyo Değerlendirme Destekli Öğretimin Öğrencilerin Basketbol Bilgi ve Becerilerine Etkisi / Effect of The Portfolıo Assessment Assısted Teachıng on The Students’ Basketball Knowledge and Skılls in Physıcal Educatıon and Sports Course
419 Antrenman ve Hareket Bilimleri Hikmet Vurgun Hikmet Vurgun, Murat Bilge, Gökhan Deliceoğlu Kadınlar Dünya hentbolunun lideri Avrupa takımları mı? / Are European national teams leading the World handball for women?
420 Egzersiz ve Spor Psikolojisi İlayda BARAK Ahmet DÖNMEZ, Rıza BARAK, Cengiz BAYKARA, İlayda BARAK, Sinem TOÇOĞLU ADÖLESAN VOLEYBOLCULARDA ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞIN ÖN GÖRÜCÜLERİ: BİLİŞSEL ESNEKLİK VE ÖZ DİSİPLİN / THE PREDICTIONS OF MENTAL ENDURANCE IN ADOLESCENT VOLLEYBALL PLAYERS: COGNITIVE FLEXIBILITY AND CONSCIENTIOUSNESS
421 Antrenman ve Hareket Bilimleri Özlem Özge Yılmaz Özlem Özge Yılmaz, Tolga Polat, Çisem Şılar, Begüm Su Baltacıoğlu, Başak Funda Eken, Korkut Ulucan Eskrim Sporcularında Alfa-2-Adrenerjik Reseptörü (ADRA2A) rs1800544 Polimorfizmlerinin Dağılımı / Distribution of Alpha-2-Adrenergic Receptor (ADRA2A) rs1800544 Polymorphisms in Fencing Athletes
422 Egzersiz ve Spor Psikolojisi SİNAN BAKIR SİNAN BAKIR, ÖMER ŞENEL, HAYRİ AYDOĞAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATING SELF-ESTEEM LEVELS OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS
423 Antrenman ve Hareket Bilimleri Şadiye Doğan ŞADİYE Doğan, Serkan DAĞDELEN TEAKWONDO SPORCULARININ DOPİNGE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ / TAEKWONDO ATHLETES ATTİTUDES TOWARDS DOPİNG
424 Egzersiz ve Spor Psikolojisi SİNAN BAKIR SİNAN BAKIR, ÖMER ŞENEL, HAYRİ AYDOĞAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / INVESTIGATING MENTAL STRENGTH LEVELS OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHICAL VARIABLES
425 Antrenman ve Hareket Bilimleri Berk AVCI Berk AVCI, Erkan GÜNAY Badmintona özgü çeviklik testlerinin etki büyüklüklerinin incelenmesi / Examining the effect sizes of badminton specific agility tests
426 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Deniz Tezcan Deniz Tezcan, Çiğdem Bayır, Pınar Arpınar-Avşar, Hüseyin Çelik Tek ayak üzerinde statik ve dinamik denge performansının değerlendirilmesi / Evaluation of single-leg static and dynamic balance performance
427 Egzersiz ve Spor Psikolojisi BAYKAL KARATAŞ Nuray Deniz VURAL, Baykal KARATAŞ, Ahmet YIKILMAZ, Mustafa VURAL Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerde Kültürel Zeka Düzeyi: Sosyal Medya Kullanım Süresine Göre Bir İnceleme / Cultural Intelligence Level in Physical Activity Individuals: A Review by Social Media Usage Duration
428 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Melike ŞAHAN Melike ŞAHAN, Serdar KOCAEKŞİ, Umut SEZER RAGBİ OYUNCULARINDA ZİHİNSEL DAYANIKLILIK, ÖZ-YETERLİK VE KENDİNE GÜVEN DÜZEYLERİ / THE LEVEL OF MENTAL TOUGHNESS, SELF-EFFİCACY AND SPORTS SELF-CONFİDENCE İN RUGBY PLAYERS
429 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Çisem Şılar Çisem ŞILAR, Aysun SAVCI, Özlem Özge YILMAZ, Tolga POLAT, Başak Funda EKEN, Canan SERCAN DOĞAN, Korkut ULUCAN Kick Bokscularda COMT Geninde rs4680 Polimorfizminin Spor Performansı ve Psikolojisi Üzerine Etkisi / Distribution of COMT Gene rs4680 Polymorphism in Professionals Kickboxers
430 Antrenman ve Hareket Bilimleri Erdal Altunkaş Erhan Işıkdemir, Şevket Cihat Özer, Erdal Altunkaş, Muzaffer Toprak Keskin Avrupa Şampiyonlar Ligi Grup Maçlarında Atılan Gollerin Analizi: 2019-2020 Sezonu / Analysis Of Goals Scored In European Champions League Group Matches: 2019-2020 Season
431 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yasemin Çakmak Yıldızhan Yasemin Çakmak Yıldızhan, Ahmet Mutlu KADIN VE ERKEK BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SPORTMENLİK DAVRANIŞ DÜZEYİNE ETKİSİ / EFFECT OF FEMALE AND MALE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON STUDENTS’ SPORTSMANSHIP BEHAVIOR LEVELS
432 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Sabit SELVİ Hüsniye UĞURLUCİNGER, Elif KARAGÜN, Sabit SELVİ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği) / Determining Aggression Levels of Physical Education and Sports Teacher Candidates (Kocaeli University Case)
433 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Sabit SELVİ Hazel DURMAZ, Elif KARAGÜN, Sabit SELVİ Serbest Zaman Aktivitelerini Yürüten Eğitmenlerin Tükenmişlik Düzeyi (İzmit İlçe Örneği) / Burnout Level of Trainers Conduct Leisure (İzmit District Case)
434 Kinantropometri Mehmet Bilal Akçakaya Bergün Meriç Bingül, Murat Can Keskin, Mehmet Bilal Akçakaya, Mahmut Hasan Tahtalı, Murat Doğanay 9-11 Yaş Yüzücülerde Antropometrik Özelliklerin 50 M Serbest Stil Performansları Üzerine Etkisi / The Effect of Anthropometric Features on 50 M Freestyle Performance in 9-11 Age Swimmers
435 Rekreasyon İsmail AYDIN Bülent GÜRBÜZ, Hamdi Alper GÜNGÖRMÜŞ, İsmail AYDIN REKREASYON KULÜPLERİNDE SOSYAL SERMAYE ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SINAMA ÇALIŞMASI / ADAPTATION OF THE SOCIAL CAPITAL IN RECREATION CLUBS SCALE INTO TURKISH: A RELIABILITY AND VALIDITY TESTING STUDY
436 Antrenman ve Hareket Bilimleri Erkan AKDOĞAN Erkan AKDOĞAN, Cihan AYGÜN, Hayriye ÇAKIR ATABEK, Ali Onur CERRAH Futbol Oyuncularında Laboratuvar ve Saha Testleriyle Değerlendirilen Maksimal Aerobik Hızın Karşılaştırılması / Comparing the Maximal Aerobic Speed Assessed With Laboratory and Field Tests in Soccer Players
438 Fiziksel Aktivite ve Sağlık TÜLAY KESER Ersin ARSLAN, Zekiye ÖZKAN, Tülay KESER, M. Emin ARSLAN Spor Merkezinde Farklı Programlara Katılan Kadınların Sağlıklalar İlgili Fiziksel Uygunluk Düzeylerini Karşılaştırılması. / Comparison of Health Related Physical Fitness Levels of Women Participating in Different Programs in the Sports Center.
439 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Onur Akyüz Onur Akyüz, Buse Sulu, Erdem Çakaloğlu, Perican Bayar Profesyonel Futbolcuların Takım Sargınlığı ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examining the Relationship Between Team Cohesion and Narcissism Levels of Professional Football Players
440 Fiziksel Aktivite ve Sağlık TÜLAY KESER Zekiye ÖZKAN, Ersin ARSLAN, Tülay KESER, Tebessüm ASLAN 8 Haftalık Pilates ve Body Shape-Roll Shape Programlarına Katılan Kadınların Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması / Comparison of Health-Related Physical Fitness Levels of Women Participating in 8-Week Pilates and Body Shape-Roll Shape Programs
441 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ahmet Gökhan DÜNDAR AHMET GÖKHAN DÜNDAR, MERYEM KARAAZİZ, GİZEM AYTAÇ, AYDIN BALCI, TUĞBA KOCAHAN ADÖLESAN SPORCULARIN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS LEVELS OF ADOLESCENT ATHLETES
442 Antrenman ve Hareket Bilimleri BARIŞCAN ÖZTÜRK Bilgihan BÜYÜKTAŞ, Barışcan Öztürk, Demet ÖZTÜRK, Özgür AKTAŞ YOGA YAPAN KADINLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONLARINA GÖRE KUVVET, ESNEKLİK VE DENGE PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF STRENGTH, FLEXIBILITY AND BALANCE PARAMETERS ACCORDING TO BODY COMPOSITIONS OF WOMEN WHO PRACTİCE YOGA
443 Spor Felsefesi Murat Satıcı Murat Satıcı PANDEMİNİN ETKİLERİ BAĞLAMINDA SPOR VE SEYİRCİ İLİŞKİSİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS AND AUDIENCE IN THE CONTEXT OF THE IMPACTS OF THE PANDEMIC
444 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Erkut Konter Erkut Konter Duygusal zeka, mutluluk ve spor cesareti / Emotional intelligence, happiness and sport courage
445 Egzersiz ve Spor Psikolojisi ESRANUR TERZİ HAYRİ AYDOĞAN, EMİN ÖZDEMİR, ESRANUR TERZİ, ORHAN TURAN EMNİYET AKARSU KANO SPORCULARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINATION OF RESILIENCE LEVELS OF RIVER CANOE ATHLETES
446 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Uğur Yılmaz Uğur Yılmaz, Hüseyin Çelik, Pınar Arpınar-Avşar Tek ayak dikey sıçramada zaman kısıtlamasının kinetik ve kinematik değişkenler üzerine etkisi / Effects of time constraint on kinetics and kinematics during single-leg countermovement jump
447 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Ayşegül Funda ALP Ersel DEMİRCİ, Elif KARAGÜN, Ayşegül Funda ALP 17-19 yaş grubu karate sporcularının saldırganlık düzeylerinin incelenmesi / Investigation of the aggression levels of Karate athletes in 17-19 age group
448 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Aydan Ermiş Aydan Ermiş, Soner Çankaya, Seda Sabah Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi / Analysis of attitudes of Sport Sciences Faculty Students towards foreign language learning
449 Antrenman ve Hareket Bilimleri Ali Karaağaç Ali Karaağaç, Canan Çaplık, Bilal Demirhan, Ali Özkan Kadın Voleybolcularda Bazı Performans Değişkenlerin Servis Performansına Etkisi / Effects of Some Performance Values on Serve Performance in Female Volleyball Players
450 Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon Dilek Hande Ercan Dilek Hande Ercan, Nihan Kafa, Ulviye Uğur Özyılmaz, Nevin Atalay Güzel ADÖLESAN VOLEYBOL OYUNCULARINDA MEDİAL LONGİTUDİNAL ARKI DESTEKLEYİCİ DİNAMİK® BANT UYGULAMASININ PLANTAR BASINÇ DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF DYNAMİC® TAPE APPLİCATİON SUPPORTİNG THE MEDİAL LONGİTUDİNAL ARCH ON PLANTAR PRESSURE DİSTRİBUTİON İN ADOLESCENT VOLLEYBALL PLAYERS
451 Antrenman ve Hareket Bilimleri Birsen Engin Birsen Engin, Erkan Günay, Cem Şeref Bediz ’Karate Sporcularında Denge Ve Performans İlişkisi (Yeni Modellenmiş Denge Platformu Çalışması) / The relationship between balance and performance on karate athletes (New modeled balance platform study)
452 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Niloofar Ghadamyari Niloofar Ghadamysri, Mohammad-reza Zolfaghari, Javad Tolui-Azar 8 HAFTA DAYANIKLILIK VE DIRENÇ ANTRENMANLARININ TİP 2 DİYABETİK KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ / THE EFFECT OF 8 WEEKS ENDURANCE AND RESISTANCE EXERCISE ON TYPE-2 DIABETIC WOMEN
453 Antrenman ve Hareket Bilimleri YALÇIN DALAY ALİ GÜREŞ, MUHAMMED ÖMER EREN, YALÇIN DALAY ELİT ORTA MESAFE KOŞUCULARININ LAKTAT EŞİKLERİ İLE LAKTAT ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR? / WHAT ARE THE EFFECTS OF ELITE MIDDLE DISTANCE RUNNERS ON LACTATE THRESHOLDERS AND LACTATE ELIMINATION?
454 Spor Yönetimi LALE ORTA LALE ORTA TÜRKİYE’DE 2011-2020 YILLARI ARASINDAKİ KADIN SPORCU SAYILARININ İNCELENMESİ / EXAMINATION OF THE NUMBER OF FEMALE ATHLETES IN TURKEY BETWEEN 2011-2020
455 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Aygül Çağlayan Tunç Aygül Çağlayan Tunç, Savaş Genç, Ezgi Selin Genç FITNESS MERKEZLERİNDE SPOR YAPAN KADIN VE ERKEKLERİN ADALETE DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / THE LEVEL OF SENSITIVITY TO JUSTICE OF WOMEN AND MEN IN FITNESS CENTER
456 Spor Yönetimi Nurşen ŞAHİN Nurşen ŞAHİN, F. Pervin BİLİR KİŞİSEL KÜLTÜREL DEĞERLER ÖLÇEĞİ: UYARLAMA ÇALIŞMASI* / PERSONAL CULTURAL VALUES SCALE: AN ADAPTATION STUDY*
457 Spor Yönetimi Kübra Oguz Ümit Doğan Üstün, Kübra Oguz ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TARAFTARI OLDUKLARI FUTBOL TAKIMI İLE ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN HARCAMA EĞİLİMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / ANALYZING UNIVERSITY STUDENTS' IDENTIFICATION LEVELS WITH THE FOOTBALL TEAMS THEY SUPPORT IN TERMS OF EXPENDITURE TENDENCIES
458 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Sena Altın Sena Altın, Yasin Altın Covid 19 pandemi sürecinde bireylerin nomofobi ve kaygı durumları üzerinde fiziksel aktivitenin rolü / The role of physical activity on individuals' nomophobia and anxiety states during the covid-19 outbreak process
459 Rekreasyon Hüseyin Çevik Hüseyin Çevik, Ali Sevilmiş FİTNESS ÜYELERİNDE TOPLULUK HİSSİ, ALGILANAN DEĞER, TATMİN VE DAVRANIŞSAL NİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PLS-SEM İLE İNCELENMESİ / EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF COMMUNITY, PERCEIVED VALUE, SATISFACTION, AND BEHAVIORAL INTENTION BY MEANS OF PLS-SEM IN THE FITNESS MEMBERS
460 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Meliha Uzun Meliha Uzun, Bilal Okudan, Osman İmamoğlu Spor Eğitimli Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Araştırılması / Investigation of Personality Traits of Sports Educated Students
461 Spor Yönetimi Murat Çelik Murat Çelik, Tuna Uslu STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KURUMSAL İLETİŞİM, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ / THE EFFECT OF STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON CORPORATE COMMUNICATION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PERFORMANCE: ISTANBUL YOUTH AND SPORTS PROVINCIAL DIRECTORATE CASE
462 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Hidayet Suha Yüksel Hidayet Suha Yüksel OKULA DAYALI FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMLARININ KATKILARI / CONTRIBUTIONS OF SCHOOL-BASED PHYSICAL ACTIVITY PROGRAMS
463 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mustafa Kaya Mustafa KAYA, Yakup PAKTAŞ ELİT SPORCULARIN MESAFE ALGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF ELITE ATHLETES 'PERCEPTION OF DISTANCE LEVEL
464 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Yasemin Çakmak Yıldızhan Yasemin Çakmak Yıldızhan ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUMLARI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR SUBJECTIVE WELL-BEING LEVELS
465 Antrenman ve Hareket Bilimleri Erkan GÜNAY Erkan GÜNAY, Recep ÖZÇELİK, Cem Şeref BEDİZ YÜKSEK SPRİNT PERFORMANSI İÇİN DİNAMİK GERME FAZI ISINMA PROTOKOLÜNÜN HANGİ BÖLÜMÜNDE UYGULANMALI? / IN WHICH PART OF THE WARM-UP PROTOCOL SHOULD THE DYNAMIC STRECHING PHASE BE APPLIED FOR HIGH SPRINT RUNNING PERFORMANCE?
466 Antrenman ve Hareket Bilimleri Sedef KERETLİ Sedef KERETLİ, Ahmet SANİOĞLU Nörogeribildirim’in Eklem Pozisyon Hissi ve Denge Üzerine Etkisi / The Effect of Neurofeedback on Joint-Position Sense and Balance
467 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Osman Turğut Osman Turğut, Kemal Gazanfer Gül REKREATİF AMAÇLI MMA SPORUYLA UĞRAŞAN SEDANTER BİREYLERİN BAZI MORFOLOJİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞİMİ / DEVELOPMENT OF SOME MORPHOLOGICAL AND MOTORIC FEATURES OF SEDENTARY INDIVIDUALS ENGAGED IN RECREATIONAL MMA SPORTS
468 Egzersiz ve Spor Psikolojisi ESRANUR TERZİ HAYRİ AYDOĞAN, UTKU IŞIK, EMİN ÖZDEMİR, ESRANUR TERZİ, EMİNE KÖSE YİĞİT AMATÖR FUTBOLCULARIN ÖZ-SAYGI VE KARAR VERME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ / DETERMINING SELF-RESPECT AND DECISION-MAKING SKILLS OF AMATEUR FOOTBALL PLAYERS
469 Spor Yönetimi Elif Bozyiğit Elif Bozyiğit, Turgay Biçer Spor Yöneticiliği Öğrencilerinin Kariyer Stresi ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkiler / Relationships between Career Stress and Decision Making Styles of Sports Management Students
470 Antrenman ve Hareket Bilimleri Barış Gürol Barış Gürol, Halil Orbay Çobanoğlu FUTBOLDA GOL ÖNCESİ ORTALAMA PAS SAYISI VE GOL İLE SONUÇLANAN ATAK SÜRESİNİN LİGİ BİTİRME SIRASINA ETKİSİ / THE EFFECT ON THE LEAGUE FINISH ORDER OF THE AVERAGE NUMBER OF PASSES BEFORE THE GOAL AND THE TIME OF ATTACK RESULTING WITH GOAL IN FOOTBALL
471 Spor Sosyolojisi Nurten Ulusay Toprak Keskin, Burak Güneş, Şevket Cihat Özer, Nurten Ulusay Yüksek İrtifa Dağcılarının Covid-19 Sürecindeki Görüş ve Deneyimleri / Views and Experiences of High Altitude Mountaineers in the Covid-19 Process
472 Spor Yönetimi Murat Koç Murat Koç, Betül Coşkun, Özge Macit TÜRKİYE’DE SPOR FEDERASAYONLARININ COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ / AN INVESTIGATION OF ACTIVITIES OF SPORTS FEDERATIONS IN TURKEY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
473 Antrenman ve Hareket Bilimleri Mehmet Altun Yakup Akif Afyon, Olcay Mülazımoğlu, Mehmet Altun TABATA ANTRENMANININ GENÇ FUTBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ / EFFECT OF TABATA TRAINING ON SOME PHYSICAL AND MOTORICAL CHARACTERISTICS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS
474 Spor Sosyolojisi Nurten Ulusay Toprak Keskin, Nurten Ulusay, Yasin Eroğlu 20 Yaş ve Altı Antrenörlük Eğitimi Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Vaka Analizi / A Case Analysis of Coaching Education Students Under 20 Years Old Using Social Media During Pandemic Process
475 Antrenman ve Hareket Bilimleri Özkan Güler Özkan Güler, Ali Furkan Yarar Akut yorgunluğun voleybolcuların diz kinemaiğine etkileri / Effecs of acute fatigue on knee kinematics of volleyball playerss
477 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Çiğdem ÖNER Çiğdem ÖNER YETİŞKİN SPORCULARDA ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞIN YORDANMASINDA BAĞLANMA STİLLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARININ ROLÜ / THE ROLE OF ATTACHMENT STYLES AND INTERPERSONAL RELATIONSHIP STYLES IN PREDICTING MENTAL TOUGHNESS IN ADULT ATHLETES
478 Spor Yönetimi Muhammed Canpolat Muhammed Canpolat, Melih Öztop ELEKTRONİK SPORCULARIN KARİYER SORUNLARINI ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: PİLOT UYGULAMASI / INVESTIGATION OF THE CAREER PROBLEMS OF ELECTRONIC ATHLETES: THE PILOT STUDY
479 Spor Felsefesi Neslihan FİLİZ Neslihan FİLİZ ESPORUN OLİMPİK BİR SPOR OLMASI AHLAKEN GEREÇEKLENDİRİLEBİLİR Mİ? / CAN ESPORT BE MORALLY JUSTIFIED AS AN OLYMPIC SPORT?
480 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Murat Son Murat Son, Burçin Yüce, Enis Çolak, Bülent Tekgöz BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF AGGRESSION LEVELS OF STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING WITH STUDENTS OF SPORTS MANAGEMENT
481 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Hakan Karabıyık Hakan Karabıyık, Mehmet Gülü, Özkan Güler, Hidayet Suha Yüksel, Ahmet Çınar, Cengiz Akalan, Mitat Koz GENÇ KADIN BOKSÖRLERİN MÜSABAKA SIRASINDA METABOLİK CEVAPLARININ İNCELENMESİ / ANALYSIS OF YOUNG WOMEN BOXERS METABOLIC RESPONSE DURING THE COMPETITION
482 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Türker TEKER İbrahim Yaşar GÖK, Türker TEKER, Bakican TAŞAN NBA TAKIMLARININ MAAŞ BÜTÇELERİNİN SPORTİF BAŞARILARINA ETKİSİ / The effect of nba teams' salary budgets on their sportive success
483 Egzersiz ve Sporda Beslenme Bilal KARAKOÇ Bilal KARAKOÇ, Samet TONKA Çanakkale Süper Amatör Küme Futbolcularının Beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi / Investigation of Nutritional Knowledge Level of Çanakkale Super Amateur Football Players
484 Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite İsmail KARATAŞ İsmail KARATAŞ, Ekrem Levent İLHAN, Taner BOZKUŞ Sporun Psikolojik Sağlamlık Üzerindeki Etkisinde Benlik Saygısının Aracılık Rolü: Bedensel Engelli Sporcu ve Sedanter Bireyler Üzerine Bir Araştırma / The Mediating Role of Self-Esteem in the Effect of Sport on Resilience: A Study on Physically Handicapped Athletes and Sedentary Individuals
485 Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji Gürkan Günaydın Gürkan Günaydın Akut olarak uygulanan fleksible bar egzersizi propriosepsiyon duyusuna etki eder mi? / Does acutely applied flexible bar exercise affect the sense of proprioception?
486 Spor Yönetimi Gamze DURMUŞ Gamze DURMUŞ, Pınar KARACAN DOĞAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / AN INVESTIGATION OF EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS AT FACULTIES OF SPORT SCIENCES IN TERMS OF SOME VARIABLES
487 Egzersiz ve Spor Psikolojisi Serkan PANCAR Serkan PANCAR Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi / Examination of the Emotional Intelligence Levels of the Students of the Faculty of Sports Sciences
488 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Büşra ERUL Büşra Erul, Mehmet Günay 9-12 Yaş Cimnastik Sporcularının Antrenör Kavramına Yönelik Metaforik Algıları / The Metaphoric Perceptions of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards the Concept ‘Coach’
489 Rekreasyon Sevim KÜL AVAN Sevim KÜL AVAN, Suat KARAKÜÇÜK Genç Akademisyenlerin Boş Zaman Değerlendirme Faaliyeti Olarak Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi / Examination of Young Academics' Use of Social Media as a Leisure Activity
490 Antrenman ve Hareket Bilimleri Gökhan Tuna Gökhan Tuna, Sezgin Kapıcı, Canan Sercan, Başak Funda Eken, İsa Sağıroğlu, Güven Erdil, Korkut Ulucan Profesyonel Yüzücülerde COL1A1 rs1800012 Polimorfizminin Belirlenmesi / Determination of COL1A1 rs1800012 Polymorphism in Professional Swimmers
492 Spor Yönetimi Selçuk Bora Çavuşoğlu Selçuk Bora Çavuşoğlu, Fatma Öztürk, Cemal Güler, Ataman Tükenmez, Bülent Duran Basketbol Hakemlerini Strese İten Faktörler, İş Tatmini ve İş Performansı İlişkisinin İncelenmesi / An Investıgatıon of Relatıonshıps Among Stress Resources of Basketball Referees, Job Satisfaction and Job Performance
493 Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama Burak Daloğlu Burak Daloğlu Dijital Oyunların Evrimi ve Elektronik Spor / The Evolution of Digital Games and Electronic Sports
494 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Ender Kaya Tuğba Kocahan, Erkan Tortu, Ender Kaya, Ebru Arslanoglu, Aslıhan Nefes, Adnan Hasanoglu Genç Erkek Sporcularda Vücut Yağ Yüzdesi ve Maksimal Oksijen Tüketimi Arasındaki İlişki / Relationship Between Body Fat Percent and Maximal Oxygen Uptake Among Young Male Athletes
495 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mehmet Hassan Selçuk Mehmet Hassan Selçuk, Yasin Karaca Farklı Branştaki Öğretmenlerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri / Opinions of Teachers in Different Branches About the Competencies of Physical Education and Sports Lesson Teachers
496 Fiziksel Aktivite ve Sağlık Muhammed M. Atakan Muhammed M. Atakan, Selin Aktitiz, Mert Kayhan COVID-19 Pandemi Sürecinin Fiziksel İnaktiviteye Etkisi / COVID-19 Versus Physical Inactivity – A Self-Reported Questionnaire Study
497 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Mehmet Murat Örer Mehmet Murat Örer, Gözde Algün Doğu, Aydıner Birsin Yıldız Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına İlişkin Farkındalıklarının ve Programlardan Yararlanma Durumlarının İncelenmesi: Çankaya Örneği / Investigation of Awareness on the Curriculum Implemented by the Physical Education Teachers and the Situation Teachers ‘Benefit from the Curriculum: The Cankaya Example