Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 101

Spor Sağlık

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Selda Yücel

Konu ve Konuşmacılar: 

Kinesio Bant (Tape) Uygulamasının Kas Aktivitesi ve Kas Yorgunluğuna Etkileri

Dr. Yücel Ocak

Egzersiz ve Bağışıklık

Dr. Serkan İbiş

Egzersiz ile Mutlu Olmak

Dr. Erdinç Şıktar

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Fatma Filiz Çolakoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Reformer Pilates ve Hatha Yoga Yapan Kadınların Kuvvet, Denge ve Esneklik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Barışcan Öztürk

Farklı Branşlardaki Sporcuların Alt ve Üst Ekstremite Dinamik Denge Skorlarının Karşılaştırılması

Bilgihan Büyüktaş

Kadın ve Erkek Yüzme Sporcularında Tüm Vücut İzometrik Kas Kuvveti ve Kuvvet Dengesinin Karşılaştırılması

Dr. Fzt. Bihter Akınoğlu

Hentbolda Sezon Analizinin Taktiksel Geribildirimleri

Murat Bilge

15-17 Yaş Arası Farklı Branşlardan Genç Sporcuların Çeviklik ve Çabukluklarının Karşılaştırılması

Sedat Kahya

Düzenli Yapılan Spor Tırmanışın Üst Ekstremite Kuvvetine Etkisi

Ahmet Duman

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin Ünlü

Konu ve Konuşmacılar: 

Fitness Yapanların Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Sosyalleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Mahmut Korkmaz

Baskı Altında Gösterilen Zayıflıkları Azaltma: Hedef Bağlılığının Takım Sporlarındaki Rolü

Ender Şenel

Farklılaştırılmış Dönüşümcü Liderlik Envanteri: Spor Ortamında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ender Şenel

Öğrencilerin İnternet Bağımlılığının Araştırılması

Özlem Tunçalp

Covid-19 Pandemi Sürecinde Basketbolcularda Yardımseverliğin Mutluluk Üzerine Etkisi

Engin Çinibulak

Antrenörlerin Narsistik Kişilik Özellikleri ile Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Zübeyde Cankurtaran

Rekreasyon - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Suat Karaküçük

Konu ve Konuşmacılar: 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Ergen Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Katılımına Etki Eden Faktörler

Rıfat Kerem Gürkan

Oryantiring Sporu Yapan Gençlerin Serbest Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi

Ahmet Duman

Rekreatif Faaliyetlerde Hizmet Kalitesinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Sıcak Hava Balonu Örneği

Sevim Kül Avan

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engelleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki: Trakya Üniversitesi Örneği

Uğur Sivrikaya

Sosyal İzolasyon Sürecinde Bireylerin Kişilik Özellikleri ile Bilgisayar Oyunları Motivasyonlari Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mahmut Reha Karabulut

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Yönetimleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anıl Siyahtaş

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Zekeriya Göktaş

Konu ve Konuşmacılar: 

Altyapı Sporcularının Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Tutumlarının İncelenmesi

Ahmet Temel

Okçuların Dikkat ve Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mahmut Ulukan

Farklı Dövüş Sporu Yapan Öğrencilerin Sportmenlik Yönelim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mahmut Ulukan

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Hasan Ceyhun Can

Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Göre Öğretim Modelleri

Hasan Ceyhun Can

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Uygunluk Karnesine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Günay Yıldızer

Spor Sosyolojisi - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Tekin Çolakoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Farklı Düzeylerde Spor Yapan Sporcuların Sportmenlik Anlayış Düzeyleri ile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Cem Ekmekci

Kamp Liderleri Adaylarının Kültürel Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

Baykal Karataş

Üniversitelilerde Elektronik Oyun Bağımlılığı ve Yalnızlık

Günay Yıldızer

Beton Duvarlar mı? Yeşil Alanlar mı? İstanbul’da Bir Belediyeye Ait Millet Bahçesinde Sunulan Yürüyüş Programına Düzenli Katılan Kadınların Deneyimleri

Yeşim Albayrak Kuruoğlu

Vücut Geliştirmede Gey Erkek Deneyimlerinin İlk Analizi

İrem Kavasoğlu

Yüksek İrtifa Dağcılarının Covid-19 Sürecindeki Görüş ve Deneyimleri

Nurten Ulusay

Kinantropometri

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Tahir Hazır

Konu ve Konuşmacılar: 

5-7 Yaş Grubu Ritmik Cimnastikçilerde Deri Altı Yağ Dağılımı ve Segmental Fiziksel Özellikler

Kadriye Bayer

Genç Kadın Voleybol Oyuncularında Vücut Kompozisyonu ile Anaerobik Performans Parametreleri Arasındaki İlişki

Erkan Akdoğan

9-11 Yaş Yüzücülerde Antropometrik Özelliklerin 50 M Serbest Stil Performansları Üzerine Etkisi

Mehmet Bilal Akçakaya

Ultra Trail Maraton Erkek Koşucularında Somatotip ile Performans İlişkisi

Hatice İlhan Odabaş

Farklı Branş ve Kategorideki Sporcuların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Sercan Acar

Beden Eğitimi

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Turgay Biçer

Konu ve Konuşmacılar: 

Nedenleri ve Niçinleri ile Engellilerde Spor

Dr. Ekrem Levent İlhan

Öğrenmede Yeni Bir Yaklaşım: Doğrusal Olmayan Pedagoji (Non-Linear Pedagogy)

Dr. Hakkı Çoknaz

Futbolda Şiddet, Holiganlık ve Tribün Olayları

Dr. Gökhan Bayraktar

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 2

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Bilal Demirhan

Konu ve Konuşmacılar: 

Amatör Kadın Voleybolcularda Açısal Hıza Bağlı Hamstring/Quadriceps Oranı ile Sıçrama Performansı Arasındaki İlişki

Ajlan Saç

%5 Akut Dehidrasyon Sonrası Judo Performansı: Ön Çalışma

Bayram Ceylan

Erkek Futbolcularda Dominansın Denge Performansına Etkisi

Dr. Hamza Küçük

Türkiye Futbol Federasyonu 1. ve 3. Liginde Oynayan Futbolcuların Laktat Eşik Değerlerinin Karşılaştırılması

Tayfun Şirin

Aerobik Cimnastikçilerde Farklı Tekrarlı Sprint Protokollerinin Performans Yanıtlarına Etkisi

Nazlı Özgör

Hentbol Alt Yaş Grubu Avrupa Şampiyonalarının Seçilmiş Değişkenler Bakımından Gelişiminin İncelenmesi

Murat Bilge

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 2

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Dilşad Çoknaz

Konu ve Konuşmacılar: 

Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Hokey Becerisi ve Psikolojik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ali Yıldırım

Life Kinetik Antrenmanlarının Hokey Becerisi ve Psikolojik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ali Yıldırım

Futbol Hakemlerinin Özgüven Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Yozgat İli Örneği

Tolga Hanayoğlu

“Futbol Hakemliği Cesaret Ölçeği” Ön Çalışması ve Futbol Hakemlerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ulaş Aksoy

Spor Bilimleri ve Diğer Fakülte Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Şaban Tuğlu

Boks Hakemlerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

Aydın Karaçam

Rekreasyon - 2

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Baki Yılmaz

Konu ve Konuşmacılar: 

Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Algıladıkları Özgürlük Düzeyleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki

Anıl Siyahtaş

Serbest Zaman Yönetimi ile Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Arasındaki İlişki

Emrah Serdar

Hikikomori Fenomeni: Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Akıllı Telefon Bağımlılığı

Feyza Meryem Kara

Bireylerin Sanal Sosyalleşme ve Serbest Zaman Yönetim Düzeylerinin İncelenmesi: Sosyal İzolasyon Sürecinde Evde Kalan Bireyler Üzerine Bir Araştırma

Dilara Kurnaz

Üniversite Kampüslerinde Rekreasyon Uygulamalarının Serbest Zaman Engelleri, Kolaylaştırıcıları ve Doyumu Üzerine Etkileri

Tolga Beşikçi

Fiziksel Uygunluk - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Sürhat Müniroğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

9-11 Yaş Basketbolcuların Antropometrik Özellikleri ile Fiziksel Performansları ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi

Aylin Demirçelen

Sporcu Seçiminde Baş, Ayak, Diz ve Omuzlar Testi Uygulamasının Kullanılabilirliğinin Önemi

Gonca İnce

7 Yaş Çocukların Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk Normları – Denizli İli Örneği

Çiğdem Bacak

Üst Düzey Kadın Hentbolcularda Fizyolojik ve Fiziksel Parametrelerin İncelenmesi

Demet Çıplak

Spor Sosyolojisi - 2

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. A. Azmi Yetim

Konu ve Konuşmacılar: 

20 Yaş ve Altı Antrenörlük Eğitimi Öğrencilerinin Pandemi Sürecinde Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Vaka Analizi

Nurten Ulusay

Savunma Sporları Yapan Sporcular ile Diğer Bireysel Sporları Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Hüdaverdi Mamak

Antrenörlüğe Sosyolojik Yaklaşımlar: Türkiye’de Antrenörlük Eğitiminde Sosyolojinin Yeri

Evren Işık

Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzlarının İncelenmesi

Samet Zengin

Bireylerin Algıladıkları Sosyal Yetkinlik ve Fiziksel Aktiviteye Katılma Engellerinin Araştırılması (Çorum İli Örneği)

Ozan Yılmaz

Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Yücel Ocak

Konu ve Konuşmacılar: 

Adölesan Voleybol Oyuncularında Medial Longitudinal Arkı Destekleyici Dinamik® Bant Uygulamasının Plantar Basınç Dağılımı Üzerine Etkisi

Dilek Hande Ercan

Sporcularda Ayak Bileği Burkulmalarında Tedavi Prensiplerine Genel Bakış

Uzm. Dr. Aysel Gürcan Atcı

Elit Kadın Hentbol Oyuncularında Yaralanmaların Önlenmesinde Gluteus Medius Kas Kuvveti Önemli mi? Denge ve Sıçrama Performansı ile İlişkisi

Bünyamin Haksever

Rekreasyon

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Bülent Gürbüz

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor ve Rekreasyona Katılımın Psikoloji İle Bağlantısının Değerlendirilmesi

Dr. Jonathan Casper

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 3

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Serdar Eler

Konu ve Konuşmacılar: 

Palmaris Longus Kası Olan ve Olmayan Hentbolcuların Kavrama Kuvveti, Yorulma Dayanımı, Şut Hızı ve Şut İsabet Oranlarının Karşılaştırılması

Muhammed Said Yanar

Elit Erkek Voleybolcularda Diz Izokinetik Kuvvet ve Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişki

Elvan Öz

Yüzme Performansında Termoregülatif Yanıtlar

Denizhan Türkmen

Maksimal Yüklenme Sonrası İçilen Sütün Toparlanma Sonu Total Oksidan ve Total Antioksidan Düzeyine Etkisi

Büşra Erkarakaş

Elit Güreşçilerde Dinamik-Statik Denge ve Proprioseptif Duyuyu Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi

Recep Aydın

Fonksiyonel Antrenmanın Adölesan Güreşçilerde Çeviklik ve Dikkat Özelliğine Etkisi

Ali Kamil Güngör

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 3

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Gözde Ersöz

Konu ve Konuşmacılar: 

Futbolcularda Spor Yaşının İmgeleme Biçimlerine Etkisi

Vedat Erim

Oryantiring Sporcularında Zihinsel Antrenman ve Performans İlişkisinin İncelenmesi

Raşit Karaca

Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin Mücadeleci Davranış Bağlamında İncelenmesi

Ulaş Aksoy

Kickboks Sporcularında Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (Rs6265) Polimorfizmi Dağılımının Belirlenmesi

Beste Tacal Aslan

Sporcu Bağlılık Ölçeği'nin 14-18 Yaş Sporcularında Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Hamza Ali Gökalp

Sporun Özsaygı Düzeyine Etkisi

Yunus Emre Büyükbasmacı

Covid 19 Pandemisinin Bisikletçilerin Yarışma Öncesi Kaygı Düzeylerine Etkisi

Esra Kürkcü Akgönül

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Gülten Hergüner

Konu ve Konuşmacılar: 

Engelli Öğrenciler ve Beden Eğitimi Dersine Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Sevda Akbulut İnan

Üniversite Öğrencilerinde 8 Haftalık Brain Gym Aktivite Programının Yönetici Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Ceylan Ekerer

8 Haftalık Düzenli Antrenmanın Otizmli Çocuklarda Temel Motor Becerilere Etkisinin İncelenmesi

Selen Uğur

Bedensel Engelli Sedanter ve Bedensel Engelli Sporcu Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutumları ve Yaşam Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi

Ahmet Ferdi Koç

Yaşam Kalitesi ve Spor: Görme Engelli Bir Sporcunun Görüşleri Doğrultusunda Nitel Bir Araştırma

Elif Ünal

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 2

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Atilla Pulur

Konu ve Konuşmacılar: 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Günlük Ders Planı Yapma Yeterliliklerinin İncelenmesi

Öznur Kara

Basketbolda Turnike Dereceleme Ölçeği Güvenilirliğinin Genellenebilirlik Kuramı ile İncelenmesi

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid-19 Dönemi Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yasin Karaca

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öz Güvenlerinin Öfke Düzeylerine Etkisi

Oktay Şahin

Amatör Ligde Top Oynayan Futbolcuların Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi

Oktay Şahin

Elit Badmintoncuların Sporda Sosyal Bütünleşme Düzeylerinin İncelenmesi

Mert Tunç O

Spor Sosyolojisi - 3

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Canan Koca Arıtan

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Statü Algılarının İncelenmesi

Hikmet Turkay

Normatif ve Suçlu Addedilen Beden Arasında Kadın Futbolunda Beden Politikaları

İrem Kavasoğlu

Ortaokul Öğrencilerinin Spora Yönelik Psikolojik Yetenek Seviyelerinin Bazı Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Şeyma Durna

Fiziksel Aktivite ve Sağlık - 1

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Kılıç

Konu ve Konuşmacılar: 

Boş Zamanlarında Fiziksel Aktivite Yapan ve Yapmayan Emniyet Mensuplarının Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

Muhammet Kocamaz

Akıllı Telefon Bağımlılığının Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Kas İskelet Ağrısına Etkisi

Meryem Büke

Müziğin Denge Parametreleri Üzerindeki Etkisi

Meryem Büke

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Karargahında Görev Yapan Rütbeli Personelin Sağlıklı Yaşamda İlk Yardım İlkeleri ve Farkındalığının Artırılması

Abdulvahit Doğar

18 Yaş Üzeri Bireylerin Covid-19 Pandemisi Karantina Sürecinde Fiziksel Aktivite Davranışlarındaki Değişimler

Burcu Ertaş Dölek

Müfredat Dışı Okul İçi Boş Zaman Aktiviteleri Katılımının 10-14 Yaş Arası Ortaokul Öğrencilerin Şiddet Eğilimleri ve Sosyal Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Muhammet Kocamaz

Açılış Töreni

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 18:30-19:00

Salon: Salon A

Konu ve Konuşmacılar: 

İstiklal Marşı'nın okunması

Spor Bilimleri Derneği Başkanı sayın Prof.Dr. Mehmet Günay' ın katılımcılara hitabı

2020 yılı Spor Bilimleri Hizmet Ödülü töreni

Açılış Konuşması

 Tarih: 07/11/2020

Saat: 19:00-19:45

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Gülfem Ersöz

Konu ve Konuşmacılar: 

Egzersiz -Antrenman ve Performansında Testosteronun Rolüne Yeni Bir Bakış

Dr. Anthony Hackney

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 4

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Murat Erdoğan

Konu ve Konuşmacılar: 

12 Hafta Uygulanan Reformer Pilates Egzersizlerinin Merkez Bölge (Core) Kas Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Gülçin Usta

Kadın Güreşçilerde Fonksiyonel Hareket ve Postüral Stabilizasyon Arasında İlişki Var Mıdır?

Erhan Kara

2019 Dünya Şampiyonasına Katılan Kick Boks Sporcularının Fiziksel Profillerinin Esneklik Düzeyleri ve Başarı Durumlarıyla İlişkisi

Pınar Tatlıbal

Erkek Sporcularda 30 Metre Sprint Performansını Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi

Mustafa Alper Mülhim

Wingate Temelli Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Kick Boksçuların Aerobik ve Anaerobik Performansı Üzerine Etkisi

Barış Yılmaztürk

İspanya Maç Analizleriyle de 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonu Olabildi mi?

Berkan Otman

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 4

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Tonguç Osman Mutlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ve Diğer Branşlardaki Öğretmenlerin Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ersin Ateş

Spor Yapan ve Yapmayan Öğretmen Adaylarının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Berkan Bozdağ

Damgalanmaya Maruz Kalan Sporcularda Sportif Performans ve Psikolojik Toparlanma

Maide Elif Alpay

Aktif Olarak Spor Yapan Bireylerin Covid-19 Pandemi Döneminde Algılanan Stres Düzeyleri ile Pozitiflik Profillerinin İncelenmesi

Ülfet Yavuz

Sakatlanmalar Sonrası Meydana Gelen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Travma Sonrası Büyüme

Maide Elif Alpay

Altyapı Basketbol Oyuncularının Algıladıkları Antrenör Davranışlarının Antrenör Cinsiyetine Göre İncelenmesi

Yasin Akıncı

Rekreasyon - 3

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Funda Koçak

Konu ve Konuşmacılar: 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Kısıtlı Serbest Zamanda Fiziksel Aktivite Yapan: Altmış Beş Yaş Üstü Üzerine Nitel Bir Araştırma (İstanbul Örneği)

Kıvılcım Kaplan

Toplumsal Bir Fenomen: Nereye Gidiyor Bu Dedeler?

Deniz Demir Bolçay

Antrenörlerin Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi

Talip Çelik

60 Yaş Üstü Bireylerin Yaşam Doyumu, Sağlık Algısı ve Boş Zaman Aktivite Tercihlerinin İncelenmesi

Çağla Çabuk

Bir Pencere Aralamak; Kadınların Serbest Zaman Etkinliklerine Katılımları ve Kısıtlayıcıları

Ezgi Abay

Rekreasyon Kulüplerinde Sosyal Sermaye Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Sınama Çalışması

İsmail Aydın

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 3

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Akın Çelik

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Yapan ve Yapmayan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocukları ile İletişimlerinin İncelenmesi

Ezgi Karaali

Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörler ve Spor Yöneticilerinin Egzersiz Bağımlılığı ve Spor Okur-Yazarlık Farkındalığı Düzeylerinin İncelenmesi

Meral Demir

Beden Eğitimi Öğretmenleri, Antrenörler ve Spor Yöneticilerinin Algıladıkları Spor Okur-Yazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Meral Demir

6 Hafta Boyunca Geleneksel Model Ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Model ile İşlenen Beden Eğitimi Ve Spor Derslerine İlişkin 9. Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

İnci Ece Öztürk

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Tutumları İle Siber Zorbalık Düzeylerinin İncelenmesi

Soner Akgün

Kırsal Kesimde Eğitim Gören Öğrencilerin Spor ve Müzik Faaliyetlerinin Yalnızlık Tutum Düzeylerine Etkisi

Yasin Sepil

Spor Yönetimi - 1

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Sema Alay Özgül

Konu ve Konuşmacılar: 

Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ile Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Aylin Uğurlu

Basketbol Klasman Hakemlerinin İletişim Becerilerinin Problem Çözme Süreçleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Aygün Akgül

Açık Alan Egzersiz Parklarında Spor Yapanların Profillerinin ve Spor Yaralanmalarının İncelenmesi: İstanbul Anadolu Yakası Örneği

Serkan Esen

Amatör Futbol Kulüplerinin ve Altyapı Antrenörlerinin Sorunlarının Nitel Olarak İncelenmesi

Levent Yılmaz

Futbol Taraftarının Twitter Uygulamasındaki Covid-19 Paylaşımlarının Netnografik Analizi

Pelin Gönkek

Spor Bilimleri Alanındaki Akademisyenlerin Öz Liderlik Düzeylerinin Politik Becerileri İle Karşılaştırılması

Cemal Özman

Egzersiz ve Sporda Beslenme - 1

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Süleyman Patlar

Konu ve Konuşmacılar: 

Farklı Yaş Gruplarında Yarışan Futbolcuların Antrenman Sırasında Sıvı Alımı ve Hidrasyon Durumları

Bayram Ceylan

Yetişkin Futbolcuların Covid-19 Pandemi Süreci Öncesi ve İçerisindeki Vücut Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi ve Ligler Arası Karşılaştırılması

Can Selim Yılmaz

Üniversite Seviyesindeki Judocuların Antrenman Sırasındaki Sıvı Alımları ve Hidrasyon Durumları

Dilek Şahin

Kano Sporcularında Aerobik Performansın ve Toparlanma Parametrelerinin Farklı Karbonhidrat Tüketim Düzeylerine Göre İncelenmesi

Aslıhan Nefes Çakar

Karate Sporcularının Yeme Bozukluğu Riskleri Ile Vücut Kompozisyonları Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi

Aslıhan Nefes Çakar

Hokey Sporcularının Beslenmeye İlişkin Tutumunun İncelenmesi

Sinem Alpakan

Antrenman ve Hareket Bilimi

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 10:45-11:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Haydar Demirel

Konu ve Konuşmacılar: 

Top Oyunlarında Aerob ve Anaerob Eğitimi

Dr. Lars Bojsen Michalsik

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 5

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Yunus Arslan

Konu ve Konuşmacılar: 

Futbolcuların Psikolojik Beceri Düzeyleri ve Seçili Kişisel Değişkenlerine Göre Liderlik Gücü Algıları

Dr. Erkut Konter

Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi

Berkan Bozdağ

Kadın Futbol Oyuncularının Spordan Aldıkları Zevk Kaynaklarının Spor Ortami ve Deneyim Açısından İncelenmesi

Ahmet Yapar

Futbolcular ve Bilardocularda Duygusal Zekânin Yarışma Durumluk Kaygı Üzerindeki Etkisi

Orçun Terzioğlu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Fakülte Öğrencilerinden Ders Dışı Sportif Etkinliklere Katılan ve Katılmayan Öğrencilerin Öz Yeterlilik, Psikolojik Dayanıklılık ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Emine Dereli

Rekreasyon - 4

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Erkan Faruk ŞİRİN

Konu ve Konuşmacılar: 

Fitness Üyelerinde Topluluk Hissi, Algılanan Değer, Tatmin ve Davranışsal Niyet Arasındaki İlişkinin PLS-SEM İle İncelenmesi

Hüseyin Çevik

Menşei Almanya Fitness: McFit Örneği

Ahmet Tarık Ergüven

Genç Yetişkinlerin Mutluluk Düzeylerinin Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Durumu ve Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi

Derya Ceylan Karademir

Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarında Rekreasyonel Aktivitelere Katılım ile Mutluluk ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

Ezel Demirbaş

Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Durumu ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Meryem Balcı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 4

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Ayda Karaca

Konu ve Konuşmacılar: 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yunus Üzer

Performans Sporcularında Sporda Zihinsel Antrenman ve Zihinsel Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ( Saha Çalışması: Judo örneği)

Şengül Demiral

Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşım: Matematik Dersi Örneği

Nuri Uslu

Ankara’daki Ortaokul Öğrencilerinin Bedensel Okuryazarlıklarının İncelenmesi

Hakan Taş

Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Bilim ve Sanat Merkezi Eğitim Programina Dahil Edilmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Mehmet Çetin

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri

Mehmet Çetin

Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji - 1

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Savucu

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Performansında İniş Mekaniği ve Yaralanma Riskleri

Çiğdem Bulgan

Tek Ayak Üzerinde Statik ve Dinamik Denge Performansının Değerlendirilmesi

Deniz Tezcan

Tek Ayak Dikey Sıçramada Zaman Kısıtlamasının Kinetik ve Kinematik Değişkenler Üzerine Etkisi

Uğur Yılmaz

Akarsu ve Durgun Su Kano Sporcularında Statik ve Dinamik Dengenin Karşılaştırılması

Aydın Balcı

Akarsu Kano ve Kürek Sporcularının Postür Analizinin Karşılaştırılması

Aydın Balcı

Farklı Deneyim Düzeyinin Görsel Strateji Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri: Futbol Örneği

Evrensel Heper

Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama - 1

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Metin Argan

Konu ve Konuşmacılar: 

Reklamlarda Sporla İlişkilendirilen Görsel Metaforların Kullanımının İncelenmesi

Tuna Uslu

Spor Tüketicisi Tipoloji Yaklaşımları

Mahmut Elmas

KoronaVirüs Twitch.tv’nin İzlenme Oranlarını Arttırdı mı?

Muhammed Hüseyin Ocak

Covid 19 Pandemisi ve Fitness Merkezlerine Etkisi: İstanbul İli Örneği

Yusuf Ulusoy

Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Topluma Ulaşmasında Sporun Rolü: Heforshe Fenerbahçe Örneği

Tuna Uslu

Covid-19 Pandemisinin Espor Ekonomisine Etkisi

Gökhan Çakmak

NBA Takımlarının Maaş Bütçelerinin Sportif Başarılarına Etkisi

Türker Teker

Spor Yönetimi ve Rekreasyon

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 11:30-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Timuçin Gencer

Konu ve Konuşmacılar: 

Amerikan Sporunda Covidle Birlikte Yaşamak

Robert C. Schneıder

Spor Fizyoterapisi

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Mitat Koz

Konu ve Konuşmacılar: 

Skapular Kas Aktivasyonun Re-Edukasyonu

Dr. Gül Baltacı

Hamstring Kas Aktivasyonu Re-Edükasyonu

Dr. Hayri Baran Yosmaoğlu

Transversus Abdominus-Multifidus Aktivasyonunun Re-Edükasyonu

Dr. Derya Özer Kaya

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 5

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Emin Süel

Konu ve Konuşmacılar: 

Düşük Şiddetli Fiziksel Aktivite Seviyesinin Vücut Kompozisyonu ve Maksimal Oksijen Tüketimi ile İlişkisi

Damla Selin Yıldırım Köse

25-45 Yaş Arası Kadınlarda 6 Haftalık Zumba Egzersizlerinin Genel Dayanıklılık, Esneklik ve Kuvvet Üzerine Etkisinin Araştırılması

Gökçe Oktay

Türkiye Futbol Süper Lig ve TFF 1.Ligin 2018-2020 Sezonları Gol Analizi

Barış Gürol

4 Haftalık Dominant Bilek-Ön Kol Kuvvet Çalışmalarının Kuvvet ve Reaksiyon Zamanlarına Etkisi Randomize Kontrollü Çalışma

Osman Taraf

Dinamik Inovatif Denge Sistemi (DIBA) ile Standart Denge Sisteminin Denge Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Bünyamin Haksever

Kuvvet Antrenmanlarında Setler Arası Uygulanan Agonist ve Antagonist Germe Egzersizinin Kas Aktivasyonu ve İzokinetik Performans Üzerine Etkileri

Erbil Murat Aydın

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 6

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Çetin Yaman

Konu ve Konuşmacılar: 

Egzersizin Yaşam Bağlılığı ve Öznel Zindelik Üzerine Etkisi: Covid-19 Pandemi Döneminde Kültürlerarası Bir Araştırma

Musab Çağın

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Bilimleri Fakültesi Mezunlarının İşyerlerinde Mobbinge Maruz Kalma Sıklıkları

Gökhan Çakmak

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarında Yalnızlığın Yordayıcıları: Pozitif ve Negatif Duygular

Salim İbrahim Onbaşı

Pozitif ve Negatif Duyguların Öz-Yeterlik Üzerine Etkisi: Spor Bilimleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Cengiz Baykara

Sporda Ahlâki Yönelim Üzerinde Kişilik Özelliklerinin Rolü

Yasin Altın

Sporcularin Covid-19 Pandemisi Döneminde Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

Gamze Yeşim Göktürk

Rekreasyon ve Spor Turizmi - 5

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı:  Feyza Meryem Kara

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Merkezlerine Üye Olan Bireylerin Sportif Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlık İnançları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Rıza Uzunkulaoğlu

Spor Salonuna Yönelik Hizmet Kalitesinin Demografik Farklılaşma Durumu

Semra Bıdıl

Spor Organizasyonlarında Görev Alan Bireylerin Gönüllü Çalışma Motivasyonlarına Etki Eden Etmenler

Tebessüm Ayyıldız Durhan

THOM Sporcularının Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük ve Boş Zaman Yönetimlerinin Değerlendirilmesi

Tebessüm Ayyıldız Durhan

Rekreasyon Emniyet İklimi Ölçme Aracı Türkçe’ ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Muhammet Eyüp Uzuner

Kayak Aktivite Katılımcılarının Fonksiyonel Risk ve Kalite Algılarının İncelenmesi: Uludağ Örneği

Muhammet Eyüp Uzuner

Genç Akademisyenlerin Boş Zaman Değerlendirme Faaliyeti Olarak Sosyal Medya Kullanımlarının İncelenmesi

Sevim Kül Avan

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 5

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Ünal Türkçapar

Konu ve Konuşmacılar: 

Özel Gereksinimli Öğrencilere Beden Eğitimi Öğretmeni Olmak İş Doyumu Etkiler mi? Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Kezban Gülşen Eşkil

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Eğitime İnanma Düzeylerinin Karşılaştırılması

Tarık Balcı

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Sosyal Görünüş Kaygısı Üzerindeki Etkisi

Halime Dinç

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün Swot Analizi ile İncelenmesi: Öğrenci Görüşleri

Didem Gülçin Kaya

Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Öğretim Beden Eğitimi Dersi Videolarinin İçerik Analizi

Cevdet Duran

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu Ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

İzzettin Karaaslan

Spor Sponsorluğu Faaliyetlerinin Marka Algısı Oluşturmadaki Etkisinin İncelenmesi (Evkur Yeni Malatyaspor Örneği)

Nalan Bilgiç

Spor Yönetimi - 2

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Levent Atalı

Konu ve Konuşmacılar: 

Farklı Spor Branşlarında Görev Yapan Antrenörlerin Algılanan Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi

Asil Çetinkaya

''Farkın Kadar Farkedilirsin'' İkonik Gol Sevinci Yapan Futbolcuların Taraftarlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Bihter Uzel

Spor Yöneticiliği Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öz-Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği

Fatih Dinç

Spor Organizasyonlarında Algılanan Önem ve Organizasyonlardaki Tüketim Nedenlerinin Belirlenmesi

Abdussamet Arslan

Spor Bilimleri ile Diğer Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık ve Hedef Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması

İlker Günel

Futbol Hakemlerinin Algıladıkları Stres Kaynakları ve Yaşam Yönelimleri Arasındaki İlişki

Günseli Öz

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi - 1

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Akalan

Konu ve Konuşmacılar: 

Aerobik Kapasite Testi Sonrasında Kalp Atım Hızı Değişkenliğinin Non-İnvazif Karşılaştırılması

Tuncay Alparslan

Akut Egzersizin Menstrüal Döngü ve Sirkadiyen Ritme Göre Biyoelektrik İmpedans Yöntemi ile Belirlenen Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi

Tuğba Nilay Kulaksız

Depresyon Şiddet Derecesi Egzersiz Kapasitesi İle İlişkili Midir?

Figen Dağ

Profesyonel Kick Boks Sporcularında Alfa Aktinin-3 (rs1815739) Polimorfizminin Dağılımı

Tolga Polat

Antrenman ve Hareket Bilimleri

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Akalan

Konu ve Konuşmacılar: 

Nefes Egzersizleri

Dr. Selma Karacan

Aktif Yaşlılık ve Egzersiz

Dr. Fatma Filiz Çolakoğlu

Oyun Temelli Antrenmanların Takım Sporlarında Dayanıklılık Gelişimi İçin Kullanımı

Dr. Yusuf Köklü

Çalıştay

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Serdar Eler

Konu ve Konuşmacılar: 

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları İçin Brezilyalı Kadın Milli Hentbol Takımının Antrenman Planlaması ve Uluslararası Düzeyde Top Takımları İçin Plan Uygulamaları

Dr. Lars Bojsen Michalsik

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 7

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Pınar Güzel

Konu ve Konuşmacılar: 

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezindeki Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Emin Özdemir

Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğrencilerin Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ömer Faruk Tutar

Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 1. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Mustafa Kızılkoca

Lisans Düzeyinde Alınan Spor Bilimleri Eğitimlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi

Yunus Emre Büyükbasmacı

Fitness Merkezinde Spor Yapan Bireylerin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

Mihriay Musa

13-19 Yaş Futbolcularının Eurofit Test Bataryası Sonuçlarının Yaş Grupları Bakımından Karşılaştırılması

Mihriay Musa

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 6

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Ekrem Levent İlhan

Konu ve Konuşmacılar: 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Turan Başkonuş

Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutumlarının Betimlenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Turan Başkonuş

Spor Bilimleri Öğrencilerinin Algılanan Çevrim İçi Öğrenme Engellerinin Belirlenmesi: Yenitip Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Dönemi

Saime Çağlak Sarı

Spor Bilimleri Öğrencilerinin Yenitip Koronavirüs Pandemisi (Covid-19) Döneminde Çevrim İçi Öğrenme Tutumlarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşlulukları Üzerine Etkisi

Ahmet Dönmez

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştığı Sorunlar (Rize İli Örneği)

Emin Özdemir

Fitness Sporu İle Uğraşan Sporcuların Antrenörleri ile İlgili Karizmatik Liderlik Algılarının Değerlendirilmesi

Ömer Faruk Tutar

Spor Yönetimi - 3

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Sebahattin Devecioğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Yükseköğretim Düzeyinde Spor Bilimleri Eğitimi Alan Öğrencilerin COVID-19 Korku Düzeylerinin İncelenmesi

Arif Yüce

Türkiye’de 2011-2020 Yılları Arasındaki Kadın Sporcu Sayılarının İncelenmesi

Lale Orta

Kişisel Kültürel Değerler Ölçeği: Uyarlama Çalışması

Nurşen Şahin

Üniversite Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Futbol Takımı İle Özdeşleşme Düzeylerinin Harcama Eğilimleri Açısından Değerlendirilmesi

Kübra Oguz

Spor Yöneticiliği Öğrencilerinin Kariyer Stresi ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkiler

Elif Bozyiğit

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi - 2

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Abdülkerim Kasım Baltacı

Konu ve Konuşmacılar: 

Profesyonel Vücut Geliştiricilerde Alfa Aktinin-3 (rs1815739) ve Anjiyotensin Dönüştüren Enzim In/Del Polimorfizmlerinin Dağılımı

Korkut Ulucan

Normobarik Ortamda Hipoksik Koşullarda Uygulanan Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanın Antioksidanlar Üzerine Etkisi

Mustafa Şakir Akgül

Egzersiz Sırasındaki Substrat Oksidasyonu ve Dayanıklılık Kapasitesi ile İrisin, Preptin ve Adropin Arasındaki İlişki

Dr. Muhammed Mustafa Atakan

8 Hafta Dayanıklılık ve Direnç Antrenmanlarının Tip 2 Diyabetik Kadınlar Üzerindeki Etkileri

Niloofar Ghadamyari

Spor Yapan ve Sigara İçen Gençlerin Akciğer Kapasiteleri ile Nikotin Bağimlılığı İlişkisi

Benil Kistak

Solunum Sisteminin Gelişmesinde Hangisi Daha Etkili, Spor mu Yoksa Müzik mi?

Coşkun Yılmaz

Spor Yönetimi - Rekreasyon

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Erkan Faruk ŞİRİN

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Yönetiminin Ayırt Edici Özellikleri

Dr. A. Azmi Yetim

Spor Kulüplerinde Sürdürülebilirlik İçin Değer Yaratma

Dr. Zafer Çimen

Dijital Oyundan E-spor Federasyonuna Giden Süreç: E-oyun mu, E-spor mu?

Dr. Oğuz Özbek

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 6

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Emre Bağcı

Konu ve Konuşmacılar: 

Futbol Hakemlerinin Koşu Testi Parametrelerinin Yaşa ve Bazı Fiziksel Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Erdal Arı

Elit Güreşçilerde Kısa Süreli Vücut Ağırlığı Kaybının Turnuva Şartlarında Anaerobik Performans ve Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Recep Türkyılmaz

Taekwondocularda Elastik Bant Egzersizlerinin Bazı Fiziksel Parametreler ve Lokal Kuvvet Becerileri Üzerine Etkisi

Duygu Sevinç Yılmaz

Farklı Dayanıklılık Antrenmanlarında Oluşan Sıvı Kaybının İncelenmesi

Hasan İşlek

Eskrimcilerde Pliyometrik ve Direnç Antrenmanlarının Yön Değiştirme Performansına Etkileri

Sercin Kosova

Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerde Barfikste Kol Çekme Performansını Belirleyen Faktörler

İbrahim Orkun Akcan

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 8

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Nimet H. Korkmaz

Konu ve Konuşmacılar: 

Havalı Silah Atış Branşında Faaliyet Gösteren Sporcuların Kalp Hızı Değişkenliğinin (KHD) Atış Performansına Etkisinin İncelenmesi

Fatih Yabaş

Adölesan Voleybolcularda Zihinsel Dayanıklılığın Ön Görücüleri: Bilişsel Esneklik ve Öz Disiplin

İlayda Barak

Profesyonel Futbolcuların Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Sinan Bakır

Profesyonel Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin Demografik Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sinan Bakır

Fiziksel Aktivite Yapan Bireylerde Kültürel Zeka Düzeyi: Sosyal Medya Kullanım Süresine Göre Bir İnceleme

Baykal Karataş

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite - 2

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Nurettin Konar

Konu ve Konuşmacılar: 

Özel Eğitim Uygulama Okullarinda Değişen Beden Eğitimi Programının Değerlendirilmesi: Beden Eğitimi Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda Nitel Bir Araştırma

Cevdet Duran

Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Klasifikasyon Puanlarına Göre Biyomotor ve Teknik Özellikler

Mehmet Fatih Yüksel

Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde Su Terapisi Alan Zihinsel Olarak Problem Yaşayan Bireylerin Fiziksel ve Psikolojik Gelişimlerinin Araştırılması

Ahmet Şirinkan

Öğrenme Güçlüğü Çeken Bireylere Terapotik Rekreasyon Amaçlı Hareket Eğitiminin Etkisinin Araştırılması (Olay İnceleme)

Ahmet Şirinkan

Engelli Bireyler ile Çalışma Değişkeni Bakımından Spor Eğitmenlerinde Empatik Eğilim

Ahmet Emre Fakazlı

Özel Gereksinimli Çocuklara Antrenör Olmak: Antrenör Görüşleri Doğrultusunda Nitel Bir Araştırma

Dilek Uzunçayır

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 7

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Fatma İlker Kerkez

Konu ve Konuşmacılar: 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

Mustafa Kızılkoca

Zihin Haritası Tekniği İle İşlenen Voleybol Dersinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bilişsel ve Psikomotor Beceri Gelişimine Etkisi

Ceren Nur Temiz

Spor Yapmanın Üniversite Öğrencilerinde İmgeleme ve Sürekli Kaygılarına Etkisi

Mehmet Abış

Spor Yapmanın Lise Öğrencilerinde Özgüven Düzeylerine Etkisi

Mehmet Abış

Küçüklerin Oyununda Centilmenliğin Yapılandırılması(Kocy) Uygulamasının Öğrencilerin Sportmenlik Davranışlarına Etkisi

Yakup Koç

Lise Öğrencilerinde Öz-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyinin Sportmenlik Davranışları Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

Yakup Koç

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi - 3

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Neşe Şahin

Konu ve Konuşmacılar: 

Farklı Yaş Gruplarındaki Futbolcu Çocuklarda Koşu Ekonomisi ve Bacak Sertliğinin Karşılaştırılması

Çağatay Selçuk Karakaş

Kadın Fitness Katılımcılarında Devamlı Yüklenmeli ve Aralıklı Şiddetli Yüklenmeli Kardiyovasküler Egzersiz Modalitelerinin Kardiyovasküler Cevap Açısından Karşılaştırılması

Emre Örgün

Futbol Hakemlerinde SOX15 T/G Polimorfizminin Atletik Performansla İlişkisinin Sedanter Bireylerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Gülhan Erdem Subak

Koroner Arter Hastalarında Yakın Kızılaltı Spektroskopisi (NIRS) ile Ölçülen İskelet Kası Oksidatif Metabolizmasının Aktivite Seviyeleri ve Kalp Hızı Değişkenlikleri ile İlişkili Olarak Değerlendirilmesi

Gülistan Yıldız

Farklı Egzersiz Uygulamalarının Tip1 Diyabetik Ratlarda Oksidan–Antioksidan ve Lipid Profili Üzerine Etkisi

Mustafa Bahar

Genç Kadın Boksörlerin Müsabaka Sırasında Metabolik Cevaplarının İncelenmesi

Hakan Karabıyık

Rekreasyon

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 18:15-19:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Sami Mengütay

Konu ve Konuşmacılar: 

Terapi rekreasyonu: Otizm Uygulaması

Dr. Suat Karaküçük

Türkiye'nin Açık Alan Macera Rekreasyon Potansiyeli

Dr. Fatih Bektaş

Rekreasyonda Rota Değişimi: Hedef Homo Otiosus

Dr. Bülent Gürbüz

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 7

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 18:15-19:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Murat Kaldırımcı

Konu ve Konuşmacılar: 

12-13 Yaş Grubu Çocukların Fiziksel Özelliklerinin Gelişiminde Eğitsel Oyunların Etkisi

Mehmet Fatih Yüksel

Ayak Baş Parmağı Kuvvetinin Atletik Performans ile İlişkisi

Dolunay Saray

Kadınlar Dünya Hentbolunun Lideri Avrupa Takımları mı?

Hikmet Vurgun

Eskrim Sporcularında Alfa-2-Adrenerjik Reseptörü (ADRA2A) rs1800544 Polimorfizmlerinin Dağılımı

Özlem Özge Yılmaz

Teakwondo Sporcularının Dopinge Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Serkan Dağdelen

Badmintona Özgü Çeviklik Testlerinin Etki Büyüklüklerinin İncelenmesi

Berk Avcı

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 9

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 18:15-19:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Murat Tekin

Konu ve Konuşmacılar: 

Ragbi Oyuncularında Zihinsel Dayanıklılık, Öz-Yeterlik ve Kendine Güven Düzeyleri

Melike Şahan

Kick Bokscularda COMT Geninde rs4680 Polimorfizminin Spor Performansı ve Psikolojisi Üzerine Etkisi

Çisem Şılar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi (Kocaeli Üniversitesi Örneği)

Sabit Selvi

Serbest Zaman Aktivitelerini Yürüten Eğitmenlerin Tükenmişlik Düzeyi (İzmit İlçe Örneği)

Sabit Selvi

Profesyonel Futbolcuların Takım Sargınlığı ve Narsisizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Onur Akyüz

Adölesan Sporcuların Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Ahmet Gökhan Dündar

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite - 3

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 18:15-19:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin Kırımoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Covid-19 Pandemi Döneminde Özel Gereksinimli Çocukların Fiziksel Aktivite İhtiyaçları: Ebeveyn Görüş Açısıyla Nitel Bir Araştırma

Dilek Uzunçayır

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticilerinin Beden Eğitimi ve Spora Yönelik Görüşleri

Sevim Handan Yılmaz

Sporun Psikolojik Sağlamlık Üzerindeki Etkisinde Benlik Saygısının Aracılık Rolü: Bedensel Engelli Sporcu ve Sedanter Bireyler Üzerine Bir Araştırma

İsmail Karataş

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 8

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 18:15-19:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Bülent Ağbuğa

Konu ve Konuşmacılar: 

Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Katılımına İlişkin Veli Tutumları

Seda Sabah

Kadın ve Erkek Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sportmenlik Davranış Düzeyine Etkisi

Yasemin Çakmak Yıldızhan

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Aydan Ermiş

Altyapı Sporcularının Ahlaki Karar Alma Tutumlarının İncelenmesi

Ahmet Temel

Spor Yönetimi - 4

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 18:15-19:30

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Tekin Çolakoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Türkiye’de Spor Federasyonlarının Covid-19 Pandemi Sürecindeki Çalışmalarının İncelenmesi

Murat Koç

Farklı Fitness İşletmelerinde Fitness Üyesi Görüşlerinden Antrenman Başarısızlık Nedenlerinin Antrenör İlgilenimi Açısından Değerlendirilmesi

Ali Sevilmiş

Türk Sporunda Bir Deprem Ünal Karaman Krizinin Spor Siyaset İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi: Twitter Analizi

Ali Sevilmiş

Türkiye Futbol Süper Ligi’ndeki Teknik Direktör Söylemlerinin İçerik Analizi: 2017-2018 Sezonu Örneği

Çağla Sevindik

Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji - 2

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 18:15-19:30

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Savucu

Konu ve Konuşmacılar: 

Futbolcularda Nordic Curl ve Prone Leg Curl Egzersizlerine Verilen EMG Yanıtlarının Karşılaştırılması

Onur Çakır

Futbolcularda Nordic Curl ve Prone Leg Curl Egzersizleri Sırasında Dominant ve Nondominant Bacaklara Verilen EMG Yanıtlarının Karşılaştırılması

Onur Çakır

Sporcu Deneyim Düzeyinin Göz Takip Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Badmintonda Servis Atış Örneği

Semra Bıdıl

Akut Olarak Uygulanan Fleksible Bar Egzersizi Propriosepsiyon Duyusuna Etki Eder mi?

Gürkan Günaydın

Koruyucu Hekimlik

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 19:45-21:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Almıla S. Nizamoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Genç Sporcularda Ani Ölüm ve Uluslararası Spor Kardiyolojisi Önerileri

Dr. Nevrez Koylan

Sağlık Yapbozunun Vazgeçilmez Parçası: Egzersiz

Dr. Murat Aksoy

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 8

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 19:45-21:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Ali Ahmet Doğan

Konu ve Konuşmacılar: 

Avrupa Şampiyonlar Ligi Grup Maçlarında Atılan Gollerin Analizi: 2019-2020 Sezonu

Erdal Altunkaş

Futbol Oyuncularında Laboratuvar ve Saha Testleriyle Değerlendirilen Maksimal Aerobik Hızın Karşılaştırılması

Erkan Akdoğan

Yoga Yapan Kadınların Vücut Kompozisyonlarına Göre Kuvvet, Esneklik ve Denge Parametrelerinin İncelenmesi

Barışcan Öztürk

Kadın Voleybolcularda Bazı Performans Değişkenlerin Servis Performansına Etkisi

Alican Karaağaç

Karate Sporcularında Denge ve Performans İlişkisi (Yeni Modellenmiş Denge Platformu Çalışması)

Birsen Engin

Elit Orta Mesafe Koşucularının Laktat Eşikleri ile Laktat Eliminasyonu Üzerine Etkileri Nelerdir?

Muhammed Ömer Eren

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 10

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 19:45-21:15

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Emine Çağlar

Konu ve Konuşmacılar: 

Duygusal Zeka, Mutluluk ve Spor Cesareti

Dr. Erkut Konter

Akarsu Kano Sporcularının Psikolojik Dayanıklılık Seviyelerinin Belirlenmesi

Esranur Terzi

17-19 Yaş Grubu Karate Sporcularının Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Ayşegül Funda Alp

Fitness Merkezlerinde Spor Yapan Kadın ve Erkeklerin Adalete Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Ezgi Selin Genç

Covid 19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Nomofobi ve Kaygı Durumları Üzerinde Fiziksel Aktivitenin Rolü

Yasin Altın

Spor Eğitimli Öğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Araştırılması

Meliha Uzun

Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama işletmesi - 2

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 19:45-21:15

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Hakan Sunay

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Ürünleri Tüketicisinin Sosyal Sorumluluk Çalışması Gerçekleştiren Markalara Yönelik Tutumları (Fenerbahçe Basketbol Kulübü Örneği)

Oktay Akyüz

Sosyal Medya Katılımı ve Takım Kimliği: Futbol Bağlamında Facebook Katılımı, Takım Kimliği ve Sadakat Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sabri Kaya

Dijital Oyunların Evrimi ve Elektronik Spor

Burak Daloğlu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 9

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 19:45-21:15

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Gökhan Bayraktar

Konu ve Konuşmacılar: 

Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninin Rol Çatışması: Antrenörlük mü? Öğretmenlik mi?

Ahmet Emre Fakazlı

Bildiri Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yetkinlik Düzeyleri ile Özerklik Algıları Arasındaki İlişki

Ali Kaya

Yaz ve Kış Spor Okuluna Devam Eden Çocukların Futbol ve Basketbol Branşını Seçmelerini Etkileyen Faktörler

Bayram Kaya

15-18 Yaş Aralığındaki Genç Sporcuların Karakter Düzeylerinin İncelenmesi

Canberk Özlü

Yaratıcı Drama Yönteminin Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Öz Yeterlik İnançları ve İletişim Becerileri Üzerine Etkisi

Damla Güler

Türkiye ve İran’daki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması

Dilek Yalız Solmaz

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına İlişkin Farkındalıklarının ve Programlardan Yararlanma Durumlarının İncelenmesi: Çankaya Örneği

Mehmet Murat Örer

Spor Yönetimi - 5

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 19:45-21:15

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Fikret Soyer

Konu ve Konuşmacılar: 

Video Yardımcı Hakem Sisteminin Sporda Teknoloji Kapsamındaki Teorik Çerçevesi

Fahri Eryılmaz

Futbol Hakemliği ile İlgili Makaleler Üzerine Bir İçerik Analizi

Ferhat Gündoğdu

Kriz Zamanlarında Spor Örgüt Yönetimi: Covid-19 Örneği

Mehmet Metin

Spor Yönetimleri Açısından Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Bazı Ülkelerinin Karşılaştırılması

Mehmet Ali Çeliksoy

Kalkınma Planlarında Serbest Zaman Olgusu

Mehmet Onur Ak

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Etik Yaklaşımlar Hakkındaki Görüşleri (Erzurum Örneği)

Mete Şirinkan

Basketbol Hakemlerini Strese İten Faktörler ve İş Performansı İlişkisinin İncelenmesi

Cemal Güler

Different Field in Sport Sciences

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 19:45-21:15

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Hayri Ertan

Konu ve Konuşmacılar: 

Impact Anxiety from Infection (COVID-19)of Special Needs Players Category 55 and its Relationship to the Level Player Performanc

Hamid Abdulsada Kadhim Al-Akrh

Analyses of Some Performance Parameters and Determination of the Norm Values in Kosovo First League Goalkeepers

Shkumbin Hoxha

Obezite ve Egzersiz

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 21:30-23:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Akalan

Konu ve Konuşmacılar: 

Kronik Bir Hastalık Olarak Obezite ve Multidisipliner Yaklaşım

Dr. Volkan Demirhan Yumuk

Egzersiz Öncesi Risk Analizi ve Vaka Örneklerinde Egzersiz Reçetelendirmesi

Dr. Özgür Kasımay Çakır

Gelenekselden Popülere Obezite Tedavisinde Egzersiz Modelleri

Dr. Meral Küçük Yetgin

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 9

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 21:30-23:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Vedat Ayan

Konu ve Konuşmacılar: 

Elit Sporcuların Mesafe Algısı Düzeylerinin İncelenmesi

Mustafa Kaya

Yüksek Sprint Performansı İçin Dinamik Germe Fazı Isınma Protokolünün Hangi Bölümünde Uygulanmalı?

Dr. Erkan Günay

Nörogeribildirim’in Eklem Pozisyon Hissi ve Denge Üzerine Etkisi

Sedef Keretli

Futbolda Gol Öncesi Ortalama Pas Sayısı ve Gol ile Sonuçlanan Atak Süresinin Ligi Bitirme Sırasına Etkisi

Barış Gürol

Tabata Antrenmanının Genç Futbolcuların Bazı Fiziksel ve Motorik Özelliklerine Etkisi

Mehmet Altun

Akut Yorgunluğun Voleybolcuların Diz Kinematiğine Etkileri

Özkan Güler

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 11

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 21:30-23:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Erkut Konter

Konu ve Konuşmacılar: 

Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları ile Öznel İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yasemin Çakmak Yıldızhan

Amatör Futbolcuların Öz-Saygı ve Karar Verme Becerilerinin Belirlenmesi

Esranur Terzi

Yetişkin Sporcularda Zihinsel Dayanıklılığın Yordanmasında Bağlanma Stilleri ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının Rolü

Çiğdem Öner

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme ve Empati Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ayhan Kayabaşı

Üst Düzey Voleybolcuların Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Buse Sulu

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

Serkan Pancar

Motor Gelişim ve Öğrenme - 1

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 21:30-23:00

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Erkut Tutkun

Konu ve Konuşmacılar: 

10-11 Yaş Grubu Kız Çocuklarda Voleybol Temel Hareket Beceri Çalışmalarının Motor Gelişime Etkisi

Kevser Gizem Özcan

Farklı Uyarı Hızı ve Deneyim Düzeyinin Badmintonculardaki Sezinleme Zamanın Performansı Üzerine Etkisi

Dr. Bahman Golshaei

Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Motor Beceri Gelişimlerine Yönelik Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

Meltem Dindar

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 10

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 21:30-23:00

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Serdar Eler

Konu ve Konuşmacılar: 

Ortaokul Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâ ile Bilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi

Gökhan Arıkan

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya Bağımlılıkları ve Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi

Dr. Hakan Sunay

Spor Bilimleri Araştırmalarında Uygun Yöntemin Seçilmesinin Önemi

Hikmet Turkay

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Kadir Atlı

Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Murat Ergin

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Adaylarının Spor Bilimleri Fakültesini Tercih Etme Nedenleri ve Bölümlere İlişkin Görüşleri

Öznur Kara

Farklı Branştaki Öğretmenlerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Mehmet Hasan Selçuk

Spor Yönetimi - 6

 Tarih: 08/11/2020

Saat: 21:30-23:00

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Settar Koçak

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Düzeylerinin İncelenmesi

Gamze Durmuş

Türkiye'de Sporda Doping Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Mine Ömercioğlu

Parayı Veren Düdüğü Çalar mı? Avrupa’nın Elit Futbol Organizasyonlarında Sportif Başarı ile Finansal Parametreler Arasındaki İlişki

Orçun Keçeci

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin İncelenmesi

Özge Aydın

Elektronik Sporcuların Kariyer Sorunlarını Araştırmaya Yönelik Bir Araştırma: Pilot Uygulaması

Muhammed Canpolat

Spor Bilimlerinde Yönetsel Etik Algısı ve Nepotizm (Erzurum Örneği)

Mete Şirinkan

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 10

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Erkan Günay

Konu ve Konuşmacılar: 

Farklı Branşlardaki Atletlerin Sürat, Reaktif Çeviklik ve Anaerobik Güç Verilerinin Karşılaştırılması

Banu Kabak

Direnç Antrenmanlarında Kullanılan Üç Farklı Setleme Yönteminin Hipertrofi ve Maksimal Kuvvet Değişimleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Barbaros Demirtaş

Başüstü ve Başaltı Spor Yapan Sporcularda Postür Analizinin Karşılaştırılması

Dr. Fzt. Bihter Akınoğlu

Statik ve Dinamik Spor Yapan Sporcularda Statik ve Dinamik Dengenin Karşılaştırılması

Dr. Fzt. Bihter Akınoğlu

Kadın ve Erkek Sporcularda Anaerobik Performans ile Reaktif Çeviklik Arasındaki İlişki

Bilal Rengül

Kadın ve Erken Haltercilerde Alt ve Üst Ekstremite Anaerobik Performansın Karşılaştırılması

Erkan Tortu

Egzersiz ve Spor Psikolojisi – 12

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Güçlü

Konu ve Konuşmacılar: 

Düzenli Egzersiz Yapan ve Yapmayan Bireylerin Öz-Yeterlı·k İnançlarının İncelenmesi

Buse Sulu

Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Evde Kalan Bireysel Sporculariın Yaşam Doyum, Umutsuzluk ve Pandemi Süreci Beklentilerinin Karşılaştırılması

Kürşad Han Dönmez

Çim Hokeyi ve Futbol Branşındaki Sporcuların Risk Değerlendirme Düzeyleri İle Spora Bağlılıklarının İncelenmesi

Mustafa Çilkız

Algılanan Sosyal Kaytarmanın Genç Sporcularda Takım Içi Rekabet ve Takım Performansı Ilişkisi Üzerindeki Baskılayıcı Etkisi

Ramazan Taşçıoğlu

Spor Toto Süper Lig'de Futbolcuların Penaltı Atışlarında Baskı Unsurlarının Değerlendirilmesi

Şaban Tuğlu

Sporcu Bağlılığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Volkan Özcan

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 11

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon D

Oturum Başkanı: Dr. Arslan Kalkavan

Konu ve Konuşmacılar: 

Kırsal Bölgede Yaşayan Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öznur Kara

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Sosyal Medya Tutumları

Selmani Abış

Takım Sporu ile Bireysel Spor Yapan Sporcularda Psikolojik Kırılganlık

Selmani Abış

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Değerlerinin Incelenmesi

Tarık Balcı

Üniversite Öğrenimi Gören Bireylerin Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Dr. Ünal Türkçapar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyinin Karşılaştırılması

Murat Son

9-12 Yaş Cimnastik Sporcularının Antrenör Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

Büşra Erul

Egzersiz ve Sporda Beslenme - 2

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Erdinç Şıktar

Konu ve Konuşmacılar: 

Egzersiz Yapan Kadınlarda Beden İmajı Baş Etme Stratejileri

Ayşenur Fişek

Karbonhidrat ve Kafein Kombinasyonunu Ağızda Çalkalamanın Antrene Erkeklerde Anaerobik Performansa Etkisi

Hatice Nilay Karuk

Mitokondriyal Enzimatik Komplekslerdeki Kofaktör Alfa Lipoik Asit ve Sirtuin-1’ İn Egzersiz Metabolizmasına Etkisi

Cemre Didem Eyipınar

Dallı Zincirli Amino Asitlerin Fiziksel Performansa ve Toparlanmaya Etkisi

Serkan Pancar

Güncel Nanoteknolojik Uygulamalarda D Vitamini ve Sporcu Performansı İlişkisi

Dr. Ayça Genç

Amatör ve Elit Futbolcuların Ergojenik Yardım Kullanımı Hakkındakı Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi

Cemre Didem Eyipınar

Fiziksel Aktivite ve Sağlık - 2

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 09:00-10:30

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Selma Karacan

Konu ve Konuşmacılar: 

Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ve İnternet Bağımlılığı İlişkisinin İncelenmesi

Merve Cıncık

Futbolcuların Mental Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi

Yağmur Özatik

Ergenlerde Düzenli Egzersizin İnternet Kullanımı İle İlişkisi

Ogün Köyağasıoğlu

Periapikal Lezyonların Sporcu Kas Kuvvetine Etkisi

Dr. Tuğba Kocahan

Van Kent Merkezinde Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Beden Kütle İndeksi Ve Fiziksel Aktivite Yapma Durumlarının İncelenmesi

Diyar Tekce

Sporcu Gözünden 5N1K ile HADO

Figen Çiloğlu

Spor Sağlık

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 10:45-11:10

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Ayşe Kin İşler

Konu ve Konuşmacılar: 

FAT Max'ta Antrenman Yağ Oksidasyon Kapasitesini Etkili Şekilde Geliştiriyor mu?

Dr. Hadi Rohani

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 11

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 10:45-11:30

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. M. Yavuz Taşkıran

Konu ve Konuşmacılar: 

Scapular Asimetrisi Olan Sporcularda Omuz Eklemi Proriosepsiyon Duyusunun İncelenmesi

Fizyoterapist Büşra Paköz

Taekwondo ve Karate Sporcularında Diz Eklemi Propriosepsiyon Duyusunun Karşılaştırılması

Fizyoterapist Büşra Paköz

Futbolda Yetenek Paradigması ve Göreceli Yaş Etkisi

Cemal Polat

Fiziksel Performans Parametrelerinin Türkiye Süper Ligindeki Müsabaka Sonuçlarına Etkisi

Cengizhan Sarı

Türkiye Süper Ligi'nde Maç Sonucunu Etkileyen Oyun İçi Değişkenlerin Analizi

Cengizhan Sarı

Futbolcularda Q Açısının Çeviklik ve Şut Hızına Etkisi Var Mıdır?

Coşkun Yılmaz

Spor Tarihi-Olimpizm-Spor Felsefesi - 1

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 10:45-12:15

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. Bilge Donuk

Konu ve Konuşmacılar: 

Gaziantep Yöresi Geleneksel Oyunlarından Darabil (Parabil, Darabilla) Oyunu

Pelin Avcı

Gaziantep Yöresi Geleneksel Aşık Oyunlarından Geçmeli (Gülle, Say Çakmak) Oyunu

Pelin Avcı

Azınlıkların Türk Sporuna Etkileri

Recep Nur Uzun

Türk Spor Tarihi: Cumhuriyet ve Spor

Recep Nur Uzun

PEÇİÇ

Sevim Handan Yılmaz

Esporun Olimpik Bir Spor Olması Ahlaken Gereçeklendirilebilir mi?

Neslihan Filiz

Psikososyal Alanlar

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 11:30-12:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Hülya Aşçı

Konu ve Konuşmacılar: 

Sporda Teknoloji: Etik Zorluklar

Dr. Sigmund Loland

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 12

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 13:00-14:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Ali Dursun Aydın

Konu ve Konuşmacılar: 

Genç Erkek Voleybolcularda Statik ve Dinamik Germe Egzersizlerinin Blok Sıçrama Performansı Üzerine Akut Etkisi

Çağrı Ceyhan

Kadın ve Erkek Triatlon Sporcuların Farklı Ergometrelerdeki oksijen tüketimlerinin ve Toparlanma Yüzdelerin karşılaştırılması

Erkan Tortu

Farkli Liglerdeki Futbol Kulüplerinin Alt Yapilarında Mücadele Eden Futbolcuların Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Hakan Bayraktar

Serbest ve Grekoromen Stildeki Erkek Güreşçilerin Dikey Sıçrama, Çeviklik, Anaerobik Güç ve Sprint Performanslarının Karşılaştırılması

Hamitcan Güraslan

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Müsabakalarının Zorluk Derecelerinin Analiz Edilmesi

Hasan Aka

Sporcu Sağlık Eğitim ve Araştırma Merkezi (SESAM)

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Adnan Hasanoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sporcuya Yaklaşım

Dr. Tuğba Kocahan

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sporcularda Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi ve Rehabilitasyonu

Dr. Fzt. Bihter Akınoğlu

Egzersiz ve Sporda Beslenme - 3

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Oktay Çakmakçı

Konu ve Konuşmacılar: 

Spor Merkezine Devam Eden Kadınların Beslenme ve Egzersiz Davranışlarının Değerlendirilmesi

Gülşah Akyılmaz

Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerde Yeme Bozukluğu Riskinin Belirlenmesi

Günay Eskici

Kafein ve Karbonhidratın Ağızda Çalkalanmasının Kadın Sporcularda Kassal ve Bilişsel Performans Üzerine Etkisi

Raci Karayiğit

Badminton Sporcularının Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Düzeyinin İncelenmesi

Semra Bıdıl

Adolesan Yüzücülerin Hidrasyon Bilgi Düzeyleri ve Yeme Davranışlarının Belirlenmesi

Günay Eskici

Fiziksel Aktivite ve Sağlık - 3

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 13:00-14:30

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. İlhan Toksöz

Konu ve Konuşmacılar: 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Sağlık Profili, Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Üzerine Pilatesin Etkisi

Emine Atıcı

Farklı Branşlardaki Sporcuların Hidrasyon Bilgi Düzeyi ile Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi

Cengiz Baykara

E-spor Oynayan Sporcuların Covid-19 Sürecinden Etkilenimlerinin Belirlemesi

Aslı Doğan

Spor Merkezinde Farklı Programlara Katılan Kadınların Sağlıklalar İlgili Fiziksel Uygunluk Düzeylerini Karşılaştırılması

Tülay Keser

8 Haftalık Pilates ve Body Shape-Roll Shape Programlarına Katılan Kadınların Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

Tülay Keser

Rekreatif Amaçlı MMA Sporuyla Uğraşan Sedanter Bireylerin Bazı Morfolojik ve Motorik Özelliklerinin Gelişimi

Osman Turğut

Spor Hekimliği

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. S. Sadi Kurdak

Konu ve Konuşmacılar: 

Yaralanma Sonrası Spora Dönüş; Ne Zaman ve Nasıl?

Dr. Metin Ergün

Spor Yaralanmalarında Psikolojik Faktörlerin Etkileri

Dr. Seçkin Şenışık

Kulüplerde Sağlık Organizasyonu ve İş birliğinin Önemi

Dr. Cem Çetin

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 13

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Fatma Filiz Çolakoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Çabuk Kuvvet Antrenmanlarının Dikey Sıçrama Performansı Üzerine Etkisi (Bir Meta-Analiz Çalışması)

İdris Kayantaş

12 Haftalık Rekreaktif Antrenman Programının Kadınların El Kavrama Kuvveti, Sırt Kuvveti, Bacak Kuvveti, Esneklik ve Vücut Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesi

Kübra Kaya

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencilerinin İki Yıl Boyunca İtfaiyecilik ve Spor Eğitimi Derslerinde Bazı Fiziksel Parametrelerin Karşılaştırılması

Mehmet Söyler

Daha Hızlı Futbol Daha Hızlı Hakem

Mehmet Cem Satman

Futbolda Yorgunluğun Uzun Pasa Etkisinin İncelenmesi

Merve Nur Yaşar

Spor Tarihi-Olimpizm-Spor Felsefesi - 2

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon F

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Yıldıran

Konu ve Konuşmacılar: 

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Fair-Play Algılarının Karikatür ve Çizim Yoluyla İncelenmesi

İsmet Ekmekçi

Pandeminin Etkileri Bağlamında Spor ve Seyirci İlişkisi

Murat Satıcı

Makyavelist Düşünce Bağlamında Spor, Politika ve Ahlak İlişkisi: Amaca Giden Her Yol Mübahtır

Deniz Demir Bolçay

Türk Spor Basınında Başarısız Bir Girişim: İzmir’in İlk Spor Dergisi İzmir İdman Mecmuası

Mustafa Mutlu

1960 Roma Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye

Mehmet Yıldız

Modern Olimpiyatlar Tarihinde Ağrılı Sporcular

Metin Bayram

Fiziksel Aktivite ve Sağlık - 4

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 14:45-16:15

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Fırat Akça

Konu ve Konuşmacılar: 

Covid-19'dan Önce ve Sırasında; Genç Erkek Hentbol Oyuncularında Fiziksel Aktivite Düzeyi

Alper Kemal Gürbüz

Covid-19 Pandemisinin Yaşam Tarzı Alışkanlıklarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Azize Bingöl Diedhiou

Spor Bilimleri Fakültesinde Orta-Yüksek Şiddette Egzersiz Yapan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite ile Yaşam Kalitesi İlişkisi

Dilek Yalız Solmaz

Sedanter Yaşam Tarzına Sahip Genç Yetişkinlerin Sağlık İlişkili Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Belirlenmesi

Dr. Fatih Gür

Adolesan Sporcularda Güneşten Korunma ve Güneş Kremi ile İlgili Bilgi Düzeyi, Tutum ve Davranışların Araştırılması

Hüseyin Tolga Acar

Genç Futbolcularda COVID-19 Öncesi ve Sırasında Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Karşılaştırılması

İrem Süzen

Psikososyal Alanlar

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Birol Doğan

Konu ve Konuşmacılar: 

Olimpik Hareketin Radikal Değişim Evreleri: Antik Çöküş, Hümanist Buluş, Modern Kuruluş

Dr. İbrahim Yıldıran

Online Beden Eğitimi

Dr. Hüseyin Ünlü

Çocuk ve Gençlik Sporlarında Ebeveynin Rolü

Dr. Emine Çağlar

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 14

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Hürmüz Koç

Konu ve Konuşmacılar: 

Sporcularda Core Endurans ile Statik Ve Dinamik Denge Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Fzt. Bihter Akınoğlu

Fiziksel Stres Altında Tabanca Atış Skorları ile Fiziksel Performans Verileri Arasındaki Ilişkinin Analizi

Dr. Mustafa Karataş

Kürekçilerde 2000m Ergometre ve Gerçek Su Performanslarının İç ve Dış Yüklerinin Karşılaştırılması

Onat Çetin

Bir Tekrar Maksimum Kuvvet Tahmininde Kullanılan My Lift Mobil Aplikasyonunun Conventional Deadlift ve Barbell Back Squat Egzersizleri Için Geçerlilik ve Güvenilirliği

Onat Çetin

Dirençli Pliometrik Antrenmanın Basketbolcularda Denge Performansına Etkisi

Ömer Pamuk

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 15

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Hakkı Çoknaz

Konu ve Konuşmacılar: 

Yön Değiştirme Hızı İle Kuvvet, Denge Ve Sürat Arasındaki İlişkinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

Mustafa Can Eser

Genç Kadın Basketbolcular ile Genç Kadın Voleybolcuların Anaerobik Performanslarının Karşılaştırılması

Ayşe Demet Karadağ

Laser Sınıfı Yelkencilerde Atletik Performans Bileşenleri Yarışma Performansı ile Ne Kadar İlişkili?

Onur Karasu

Farklı Ön Yüklemeli Pliometrik Egzersizlerle Uygulanan Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonun Sürat Performansına Etkisi

Çisil Sönmez

Futbolcularda Isınmada Uygulanan Farklı Ön Yüklenmelerin Sprint Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Atlı

Genç Futbolcularda Dar Alan Oyun Formatının Çeviklik Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Atlı

Fiziksel Aktivite ve Sağlık - 5

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 16:30-18:00

Salon: Salon G

Oturum Başkanı: Dr. Çetin Özdilek

Konu ve Konuşmacılar: 

COVID-19 Sırasında Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi

İrem Süzen

Kronik Hastalığı Olan 60 Yaş ve Üzeri Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Mustafa Bahar

COVID-19 Pandemi Sürecinin Fiziksel İnaktiviteye Etkisi

Dr. Muhammed Mustafa Atakan

Beden Eğitimi

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 18:15-19:15

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: Dr. Cengiz Akalan

Konu ve Konuşmacılar: 

Profesyonel sporcularda ACL yaralanmaları ve rehabilitasyonu

Dr. Vladimir Puzovic

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 16

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 18:15-20:00

Salon: Salon B

Oturum Başkanı: Dr. Elif Karagün

Konu ve Konuşmacılar: 

Okçuluğa Yeni Başlayan Sporcuların Fonksiyonel Testlerinin Hedef Puanı Ile Ilişkilerinin Incelenmesi

Pervin Arol

Halter ve Atletizm Sporcularında Kor Enduransın Karşılaştırılması

Dr. Tuğba Kocahan

Judo ve Kürek Sporcularında Denge Performansının Karşılaştırılması

Dr. Tuğba Kocahan

Altetizmde Yaşa Bağlı Performans Değişimi: Atlama Branşları Örneği

Tuncay Örs

Post Aktivasyon Potansiyelinin Futbolcularda Sürat Performansı Üzerine Etkisi

Volkan Sert

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 17

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 18:15-20:00

Salon: Salon C

Oturum Başkanı: Dr. Erkal Arslanoğlu

Konu ve Konuşmacılar: 

Otizmli Çocuklarda Uygulanan Farklılıkla Öğrenme Egzersizlerinin Denge Ve Üst Ektsremite Koordinasyonu Üzerine Etkisi

Volkan Sert

Profesyonel Yüzücülerde COL1A1 rs1800012 Polimorfizminin Belirlenmesi

Gökhan Tuna

Genç Erkek Sporcularda Vücut Yağ Yüzdesi ve Maksimal Oksijen Tüketimi Arasındaki İlişki

Ender Kaya

Egzersiz ve Sporda Beslenme - 4

 Tarih: 09/11/2020

Saat: 18:15-20:00

Salon: Salon E

Oturum Başkanı: Dr. Fatih Çatıkkaş

Konu ve Konuşmacılar: 

Çanakkale Süper Amatör Küme Futbolcularının Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Bilal Karakoç

Kapanış Töreni

 Tarih: 10/11/2020

Saat: 16:00-16:30

Salon: Salon A

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: